Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0002(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0224/2015

Predkladané texty :

A8-0224/2015

Rozpravy :

PV 24/02/2016 - 15
CRE 24/02/2016 - 15

Hlasovanie :

PV 25/02/2016 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0055

Prijaté texty
PDF 334kWORD 94k
Štvrtok, 25. februára 2016 - Brusel
Európska sieť služieb zamestnanosti, prístup pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšia integrácia pracovných trhov ***I
P8_TA(2016)0055A8-0224/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. februára 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej sieti služieb zamestnanosti, prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšej integrácii trhov práce (COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0006),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 46 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0015/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 4. júna 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 25. júna 2014(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 2. decembra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0224/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 424, 26.11.2014, s. 27.
(2) Ú. v. EÚ C 271, 19.8.2014, s. 70.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. februára 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013
P8_TC1-COD(2014)0002

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/589.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia