Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2285(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0030/2016

Testi mressqa :

A8-0030/2016

Dibattiti :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Votazzjonijiet :

PV 25/02/2016 - 7.7
CRE 25/02/2016 - 7.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0058

Testi adottati
PDF 401kWORD 141k
Il-Ħamis, 25 ta' Frar 2016 - Brussell Verżjoni finali
Is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016
P8_TA(2016)0058A8-0030/2016

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Frar 2016 dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016 (2015/2285(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b'mod partikolari l-Artikoli 121(2), 136 u 148 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 9 tat-TFUE (il-klawżola soċjali orizzontali),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1175/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1466/97 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet tal-budget u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika(1),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2011/85/UE tat-8 ta' Novembru 2011 dwar ir-rekwiżiti għal oqfsa baġitarji tal-Istati Membri(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1174/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 dwar miżuri ta' infurzar biex jikkoreġu żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1177/2011 tat-8 ta' Novembru 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar li titħaffef u li tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1176/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1173/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 dwar l-infurzar effettiv tas-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 473/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjani baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro(7),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 472/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom(8),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-25-26 ta' Marzu 2010 u s-17 ta' Ġunju 2010, kif ukoll il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 bit-titolu "Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" (COM(2010)2020),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1184 tal-14 ta' Lulju 2015 dwar linji gwida ġenerali għall-politika ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-Unjoni Ewropea(9),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1848 tal-5 ta' Ottubru 2015 dwar il-linji gwida għall-politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri għall-2015(10),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2015/1017 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2015 dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, iċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investiment u l-Portal Ewropew ta' Proġetti ta' Investiment u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013 – il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi(11),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Jannar 2015 dwar l-aħjar użu tal-flessibbiltà fir-regoli eżistenti tal-Patt tal-Istabbiltà u Tkabbir (COM(2015)0012),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ġunju 2015 dwar "Ir-rieżami tal-qafas ta' governanza ekonomika: analiżi u sfidi"(12),

–  wara li kkunsidra r-Rapport dwar "Nikkompletaw l-Unjoni ekonomika u monetarja tal-Ewropa" ("Ir-Rapport tal-Ħames Presidenti"),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Ottubru 2015 dwar passi lejn l-Ikkompletar tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (COM(2015)0600),

–  wara li kkunsidra l-Komunikat tal-Mexxejja tal-G20 mis-Summit ta' Antalya tal-15-16 ta' Novembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-Aġġornament tal-Valutazzjonijiet tas-Sostenibbiltà tal-Persunal għall-Proċess ta' Valutazzjoni Reċiproka tal-G20 dwar l-Iżbilanċi u t-Tkabbir tal-Fond Monetarju Internazzjonali (Ottubru 2015),

–  wara li kkunsidra l-ftehim COP 21 adottat fil-Konferenza ta' Pariġi dwar il-Klima fit-12 ta' Diċembru 2015,

–  wara li kkunsidra t-Tbassir Ekonomiku Ewropew tal-Kummissjoni tal-Ħarifa 2015,

–  wara li kkunsidra l-istudji u l-analiżi fil-fond dwar il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika fiż-żona tal-euro taħt is-Semestru Ewropew ippreparati għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (Novembru 2015),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2015 dwar l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016 (COM(2015)0690), ir-Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta' Twissija 2016 (COM(2015)0691), u l-abbozz tar-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi (COM(2015)0700),

–  wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Programm ta' Sostenn tar-Riforma Strutturali għall-perjodu bejn l-2017 u l-2020 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1303/2013 u (UE) Nru 1305/2013 (COM(2015)0701),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2015 dwar deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili(13),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Diċembru 2015 dwar l-ikkompletar tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa(14),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-euro,

–  wara li kkunsidra d-dibattitu mar-rappreżentanti tal-parlamenti nazzjonali dwar il-prijoritajiet tas-Semestru Ewropew tal-2016,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-14 ta' Diċembru 2015 dwar Il-Finanzi Pubbliċi fl-UEM 2015 (Dokument Istituzzjonali 014),

–  wara li kkunsidra d-dibattitu mal-Kummissjoni fil-Parlament Ewropew dwar il-pakkett tas-Semestru Ewropew - Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A8-0030/2016),

A.  billi bħalissa għaddej irkupru ekonomiku fl-Unjoni Ewropea, iżda l-irkupru għadu dgħajjef u irregolari bejn u fl-Istati Membri u huwa parzjalment immexxi minn fatturi temporanji u esterni, inklużi l-prezzijiet baxxi taż-żejt;

B.  billi ċerti Stati Membri jiffaċċjaw il-problema persistenti ta' rati ta' tkabbir baxxi ħafna;

C.  billi t-tkabbir ekonomiku globali qed jonqos, fil-kuntest ta' taqlib globali ekonomiku u finanzjarju f'bosta ekonomiji emerġenti ġodda, li jirriżulta fi sfidi strateġiċi li l-Unjoni Ewropea jeħtiġilha taġġusta b'mod xieraq;

D.  billi l-Ewropa għadha qed tiffaċċja diskrepanza importanti fl-investiment, u dan idgħajjef b'mod sinifikanti l-potenzjal tat-tkabbir fit-tul tal-UE, filwaqt li s-surplus fil-kont kurrenti taż-żona tal-euro qed jiżdied; billi d-dejn pubbliku u privat għadu għoli f'ħafna pajjiżi, anke jekk id-defiċits fil-kontijiet kurrenti tnaqqsu; billi diversi Stati Membri għandhom iżidu l-isforzi tagħhom biex jimplimentaw riformi strutturali sinifikanti;

E.  billi minkejja li diversi Stati Membri esperjenzaw tnaqqis sinifikanti tad-defiċits fil-kont kurrenti tagħhom u t-tnaqqis tal-kostijiet ta' unità produttiva, id-dejn nett estern bħala perċentwali tal-PDG ma naqasx fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri;

F.  billi r-rata tal-impjiegi qed titjieb iżda għada mhux biżżejjed biex il-qgħad, speċjalment il-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-qgħad fit-tul, kif ukoll il-faqar, jitnaqqsu b'mod sinifikanti;

G.  billi l-Ewropa hija ż-żona ekonomika li hija l-aktar dipendenti fuq riżorsi importati, b'paragun mal-kompetitturi tagħha; billi l-bini ta' ekonomija verament ċirkolari fl-Ewropa huwa għalhekk prerekwiżit għat-tkabbir ekonomiku futur;

H.  billi l-kriżi tal-2008 ma kinitx biss ta' natura ċiklika iżda wkoll ta' natura strutturali, li tispjega l-effetti dejjiema tagħha;

I.  billi l-moviment liberu tal-persuni, l-oġġetti, is-servizzi u l-kapital huwa l-pedament tat-tkabbir ekonomiku sostenibbli fis-Suq Uniku tal-Unjoni Ewropea;

J.  billi l-evitar tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa kkaġunaw it-telf ta' biljuni ta' euro fi dħul potenzjali għall-finanzi pubbliċi ta' bosta Stati Membri, għall-benefiċċju tal-korporazzjonijiet kbar, fejn dgħajfu l-bażi għal solidarjetà bejn il-pajjiżi u l-kompetizzjoni ġusta bejn l-intrapriżi;

Taħlita ta' politika

1.  Jilqa' l-pakkett dwar l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016 u t-taħlita ta' politika proposta dwar l-investiment, ir-riforma strutturali u r-responsabbiltà fiskali, bl-għan li tkompli tippromwovi livelli ogħla ta' tkabbir u ssaħħaħ l-irkupru Ewropew u l-konverġenza 'l fuq; jenfasizza li sforzi nazzjonali ewlenin f'termini tal-implimentazzjoni effikaċi ta' riformi strutturali, kif ukoll ta' koordinazzjoni Ewropea aktar b'saħħitha, huma meħtieġa biex jinkiseb irkupru ekonomiku aktar b'saħħtu u prosperità sostenibbli u kondiviża b'mod mifrux;

2.  Jilqa' t-titjib fil-finanzi pubbliċi, b'mod partikolari l-proporzjonijiet tad-dejn/PDG li qed jonqsu gradwalment għall-UE u ż-żona tal-ewro, u t-tnaqqis tad-defiċit tal-baġit nominali; jinnota, madankollu, li l-proporzjonijiet tad-dejn pubbliku qed ikomplu jikbru f'diversi Stati Membri bi tkabbir nominali baxx tal-PDG u b'inflazzjoni baxxa, u li l-Proċedura ta' Defiċit Eċċessiv għadha għaddejja fil-każ ta' disa' Stati Membri; jirrimarka li ħafna Stati Membri għandhom spazju fiskali limitat biex jindirizzaw xokkijiet ekonomiċi ġodda possibbli u li koordinazzjoni Ewropea aktar b'saħħitha għandha għalhekk tiġi kkunsidrata sabiex tappoġġja konsolidazzjoni fiskali mingħajr ma xxekkel it-tkabbir;

3.  Jinnota li l-kompetittività globali tal-Unjoni Ewropea għadha objettiv importanti u jiġbed l-attenzjoni lejn l-importanza ta' riformi strutturali, investiment fir-R&Ż, effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, innovazzjoni li ttejjeb il-produttività u tnaqqis tal-iżbilanċi makroekonomiċi; fl-istess ħin jikkunsidra li l-prospettiva ekonomika globali li sejra għall-agħar titlob ukoll li tissaħħaħ id-domanda interna sabiex tagħmel l-ekonomija Ewropea aktar reżiljenti; jinsab imħasseb b'mod partikolari dwar possibbiltà ta' tnaqqis fid-domanda globali;

4.  Iqis li l-iżbilanċi makroekonomiċi għandhom ikunu indirizzati permezz ta' sforz ikkoordinat li jinvolvi l-Istati Membri kollha, filwaqt li jibni fuq riformi u investimenti rilevanti; jenfasizza li kull Stat Membru jrid iwettaq ir-responsabbiltajiet individwali tiegħu f'dan il-kuntest; jinnota li s-surpluses għolja fil-kontijiet kurrenti jimplikaw il-possibbiltà ta' domanda interna akbar; jenfasizza li l-livelli għoljin ta' dejn pubbliku u privat jirrappreżentaw dgħufija sinifikanti u li jinħtieġu politiki fiskali responsabbli u tkabbir ogħla biex dawn jitnaqqsu aktar malajr;

5.  Jitlob li jsiru aktar sforzi biex jappoġġjaw l-irkupru u jippromwovu l-konverġenza lejn min ikollu l-aħjar prestazzjoni u jikkoreġu l-iżbilanċi makroekonomiċi, inkluż billi jżidu l-produttività u jsaħħu l-investiment;

6.  Huwa mħeġġeġ minn titjib żgħir fl-indikaturi tas-suq tax-xogħol, filwaqt li jirrikonoxxi li d-diverġenza bejn l-Istati Membri għadha wiesa', u li l-qgħad għadu għoli b'mod inaċċettabbli; jinnota l-ħtieġa li nibnu fuq titjib reċenti billi nżidu wkoll il-kwalità tal-impjiegi maħluqa u l-produttività tagħhom; jitlob għal sforz akbar biex jiżdied l-investiment fil-ħiliet, is-swieq tax-xogħol isiru aktar inklużivi, jinħolqu impjiegi ta' kwalità u jitnaqqas il-faqar, l-esklużjoni soċjali u l-inugwaljanzi fid-dħul u l-ġid, filwaqt li tinżamm id-dixxiplina baġitarja; jenfasizza li l-indikaturi tal-impjieg għandhom jingħataw l-istess status bħall-indikaturi eżistenti, b'tali mod li titħalla tiskatta analiżi fil-fond, sabiex jiġi evitat il jkun hemm approċċ f'żewġ klassijiet, u li għandhom jitqiesu sew fil-politika tal-UE u fil-gwida għall-Istati Membri;

7.  Jilqa' t-tiġdid tal-Linji Gwida Integrati tal-istrateġija Ewropa 2020, u jappella biex jissaħħaħ ir-rwol tal-Istrateġija Ewropa 2020 biex tiggwida s-Semestru Ewropew, skont l-objettivi tat-Trattat u l-leġiżlazzjoni applikabbli, u jipprevjenu r-rikorrenza tal-kriżi sovrana tad-dejn; jenfasizza l-importanza ta' politiki u strumenti ambizzjużi biex jiżguraw li l-Ewropa tieħu l-akbar vantaġġ mit-tranżizzjonijiet tal-enerġija u diġitali, bis-saħħa wkoll tal-investiment adegwat fir-R&Ż&I u l-ħiliet, biex b'hekk jitnaqqas id-distakk tal-Ewropa fil-konfront tal-kompetituri dinjija tagħha f'termini ta' produttività totali tal-fatturi; iqis li huwa kruċjali li jiġu indirizzati l-inugwaljanzi ekonomiċi li jaġixxu bħala ostakolu għat-tkabbir ekonomiku fit-tul; jistieden lill-Kummissjoni tindirizza r-riformi fiskali ambjentali f'rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż, ukoll fil-kuntest tar-responsabbiltà fiskali; jappella għal monitoraġġ konsistenti u olistiku tal-konverġenza lejn dawk bl-aħjar prestazzjoni fir-rigward tal-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020;

Investiment

8.  Jitlob li l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) jjintuża kemm jista' jkun biex jappoġġja proġetti strateġiċi mhux iffinanzjati mod ieħor, f'konformità mal-mandat tiegħu; jistieden lill-Istati Membri u l-FEIS jinvolvu mill-qrib lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-iżvilupp ta' proġetti ppjanati u pjattaformi ta' investiment, bl-għajnuna taċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti u l-Portal Ewropew ta' Proġetti ta' Investiment; jenfasizza wkoll l-importanza li jinkisbu sinerġiji bejn il-FEIS u l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jużaw il-potenzjal sħiħ tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) u f'konformità mal-Istrateġija Ewropa 2020 sabiex jintensifikaw il-koeżjoni u jimmitigaw id-diverġenza fis-Suq Uniku billi jippermettu lir-reġjuni kollha jiżviluppaw il-vantaġġi kompetittivi tagħhom u jiffaċilitaw l-investiment privat addizzjonali; iqis li dawn l-investimenti għandhom iservu ta' politika industrijali konsistenti u għandhom jinvolvu fokus partikolari fuq il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, speċjalment għaż-żgħażagħ; jenfasizza l-ħtieġa għal kapaċità amministrattiva adegwata, rwol attiv għar-reġjuni u koordinazzjoni aħjar fil-livelli kollha ta' gvern u bejniethom; jitlob li titqies aktar azzjoni ta' politika possibbli biex jitnaqqas id-distakk fl-investiment fl-UE;

10.  Huwa konxju dwar il-proċess ta' tneħħija ta' lieva fis-settur privat; jenfasizza li r-rata tal-investiment tal-Ewropa hija ferm taħt il-perjodu ta' qabel il-kriżi; jindika, f'dan il-kuntest, l-importanza li tiġi implimentata b'mod rapidu l-unjoni bankarja u r-riforma strutturali tal-banek, kif ukoll l-importanza li tingħata spinta lill-investimenti tal-ekwità fl-SMEs bis-saħħa ta' Unjoni tas-Swieq Kapitali; jappella sabiex ikun hemm użu massimu tal-FEIS u l-COSME biex itejbu l-aċċess tal-SMEs għall-finanzi; iqis li prevedibbiltà regolatorja akbar fis-Suq Uniku tista' ssaħħaħ il-fiduċja tal-investituri;

11.  Jissottolinja l-ħtieġa ta' investiment akbar fil-kapital uman, l-aktar fl-edukazzjoni u fl-innovazzjoni, anke fil-kuntest tar-riformi tas-suq tax-xogħol; jenfasizza l-ħtieġa li jitjiebu s-sistemi tal-edukazzjoni nazzjonali, tat-taħriġ vokazzjonali u tat-tagħlim tul il-ħajja u li dawn jiġu adattati għad-domandi l-ġodda għall-ħiliet u l-għarfien tas-suq tax-xogħol tal-UE; jissottolinja li dan kollu se jippermetti l-innovazzjoni bħala mutur ewlieni tat-tkabbir, il-produttività u l-kompetittività; jistieden lill-Istati Membri, f'dan il-kuntest, biex itejbu l-produttività tal-investimenti pubbliċi;

12.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-profili ta' investiment speċifiċi għall-pajjiżi li jidentifikaw xi wħud mill-isfidi prinċipali għall-investiment fl-Istati Membri individwali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvolvu l-livelli kollha ta' gvern u l-partijiet interessati rilevanti fl-identifikazzjoni ta' ostakli għall-investimenti, u jiffokaw b'mod partikolari fuq is-suq intern, id-domanda interna baxxa u r-riformi strutturali, kif ukoll li jsiru disponibbli strumenti adegwati li jlaqqgħu flimkien il-finanzjament pubbliku u dak privat; jindika l-importanza ta' livelli għolja ta' investiment produttiv għal proċess ta' rkupru ekonomiku sostenibbli bejn l-Istati Membri; jinnota li bilanċ xieraq bejn in-nefqa kurrenti, is-sostenibbiltà fit-tul tal-finanzi pubbliċi u l-investiment fil-potenzjal tat-tkabbir ekonomiku jeħtieġ li jinstab f'kull pajjiż, u li s-Suq Uniku u l-istrumenti Ewropej bħall-FEIS u l-FSIE għandhom rwol importanti x'jaqdu fl-appoġġ ta' livell tajjeb ta' investiment; jenfasizza li l-investiment pubbliku baxx fir-riċerka u fl-innovazzjoni f'diversi pajjiżi jista' jkompli jankrahom f'nassa ta' dħul medju;

Riformi strutturali

13.  Iqis li, wara perjodu twil ta' aġġustament makroekonomiku, għandha ssir enfasi fuq it-twettiq ta' riformi strutturali u investimenti bl-għan li jsaħħu l-potenzjal ta' tkabbir ibbażat fuq impjiegi ta' kwalità u produttività, li jiġu promossi sistemi ta' protezzjoni soċjali ġusti, b'saħħithom, effiċjenti u fiskalment sostenibbli, u li titrawwem tranżizzjoni sostenibbli tal-ekonomiji tal-Istati Membri lejn aktar effiċjenza fl-użu tar-riżorsi;

14.  Jitlob għal riformi sostenibbli fis-swieq tal-prodotti, tas-servizzi u tax-xogħol, kif ukoll fir-rigward tal-iskemi ta' pensjoni, u għal regolamentazzjoni aħjar, li tippromwovi l-innovazzjoni, il-ħolqien tal-impjiegi u t-tisħiħ tal-protezzjoni soċjali, il-kompetizzjoni ġusta mingħajr ma tiddgħajjef il-protezzjoni tal-konsumatur;

15.  Jenfasizza l-importanza ta' aktar effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u tal-enerġija, inkluż permezz tal-iżvilupp tal-ekonomija ċirkolari; jissottolinja l-importanza li tiġi żviluppata aktar Unjoni tal-Enerġija reali, ibbażata fuq is-solidarjetà, l-effiċjenza u d-diversità u mingħajr ma tinjora s-sorsi ta' enerġija indiġeni, inkluż l-enerġija rinnovabbli; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi dawn l-elementi ta' tħassib fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż fejn huma l-aktar rilevanti għall-kompetittività u t-tkabbir sostenibbli;

16.  Iħeġġeġ li jittieħdu aktar inizjattivi biex jistimulaw il-ħolqien tal-impjiegi ta' kwalità u l-ħolqien ta' swieq tax-xogħol reżiljenti u b'segmentazzjoni mnaqqsa; jenfasizza l-importanza ta' sistemi ta' protezzjoni soċjali sostenibbli u effikaċi; ifakkar li fattur importanti biex tinżamm is-sostenibbiltà tas-sistemi tal-pensjonijiet huwa li tiġi żgurata rata ta' impjieg għolja;

17.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' amministrazzjoni pubblika moderna, effiċjenti, demokratika u favur iċ-ċittadini fil-livelli kollha tal-gvern, kif ukoll għal regoli tal-akkwist pubbliku effiċjenti u trasparenti; jenfasizza l-importanza li jittieħdu passi ulterjuri lejn amministrazzjoni elettronika vera fl-Istati Membri u fosthom; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jidentifikaw u jikkoreġu n-nuqqasijiet fl-amministrazzjonijiet rispettivi tagħhom, li jistgħu jkunu detrimentali f'sitwazzjonijiet ta' kriżi;

18.  Jitlob li d-dħul fiskali jitnaqqas mis-sorsi tax-xogħol billi jiżdied dak minn sorsi oħra, li għandu jiġi deċiż fil-livell nazzjonali, filwaqt li tiġi żgurata s-sostenibbiltà tas-sistemi ta' protezzjoni soċjali;

19.  Jieħu nota tal-proposta għal Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali, imfassal biex isaħħaħ l-implimentazzjoni ta' riformi favur it-tkabbir fl-Istati Membri, li għandu jiġi deċiż taħt il-proċedura leġiżlattiva ordinarja; itenni li l-Istati Membri huma responsabbli għall-implimentazzjoni tar-riformi strutturali;

Responsabbiltà fiskali

20.  Itenni l-ħtieġa għal politiki fiskali responsabbli u li jiffavorixxu t-tkabbir, li jiżguraw is-sostenibbiltà tad-dejn u li jqisu ċ-ċiklu ekonomiku u l-lakuni fl-investiment, filwaqt li fl-istess ħin jirrispettaw id-drittijiet soċjali taċ-ċittadini; ifakkar li d-dejn għoli ħafna ta' xi Stati Membri jikkostitwixxi riskju sostanzjali f'każ ta' xokkijiet futuri possibbli fi ħdan iż-żona tal-euro; jenfasizza li l-isforzi biex tiżdied ir-reżiljenza tal-finanzi pubbliċi u biex tingħata spinta lit-tkabbir se jeħtieġu li jiġu intensifikati f'pajjiżi bi proporzjonijiet għolja ta' dejn/PDG, sabiex dawn jitpoġġew fi triq sostenibbli ta' tnaqqis;

21.  Jinsisti dwar l-implimentazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, filwaqt li jsir użu sħiħ tal-klawsoli ta' flessibbiltà eżistenti tiegħu, f'konformità mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Jannar 2015 (COM(2015)0012), inter alia sabiex jappoġġja investiment u riformi strutturali akbar, kif ukoll biex jiġi indirizzat it-theddid għas-sigurtà u l-flussi ta' refuġjati;

22.  Jenfasizza l-ħtieġa li jittejjeb il-ġbir tat-taxxi, li jiġu miġġielda l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa, li tissaħħaħ l-azzjoni kontra l-ippjanar aggressiv tat-taxxa u r-rifuġji fiskali, kif ukoll għal koordinazzjoni mtejba tal-politika tat-taxxa fi ħdan l-UE; jitlob għal sistemi fiskali li huma effikaċi u trasparenti sabiex jiżdied il-ġbir tat-taxxa, jipprevenju l-evitar tat-taxxa u jiġġieldu kontra l-kriminalità organizzata; huwa tal-fehma, għalhekk, li l-awtoritajiet tat-taxxa u tad-dwana għandu jkollhom biżżejjed riżorsi umani, materjali u finanzjarji;

23.  Jappoġġja sforzi razzjonali u speċifiċi għall-pajjiż maħsuba biex itejbu l-kwalità, l-effiċjenza u l-karattru li jiffavorixxi t-tkabbir tan-nefqa pubblika, b'mod partikolari billi l-infiq mhux produttiv jiġi minflok użat għal investimenti li jsaħħu t-tkabbir, iżda mingħajr ma jipperikolaw il-provvista essenzjali ta' servizzi pubbliċi u soċjali;

Enfasi speċifika fuq iż-żona tal-euro

24.  Jilqa' r-rakkomandazzjoni dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-euro, proposta mill-Kummissjoni sitt xhur qabel ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż, bħala pass lejn l-approfondiment tal-koordinazzjoni tal-politika fis-segwitu għar-Rapport tal-Ħames Presidenti u r-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Parlament Ewropew;

25.  Jenfasizza li, minħabba l-livell għoli ta' interdipendenza tagħha u l-uniċità tal-politika monetarja tagħha, iż-żona tal-euro hija entità ekonomika fejn il-konverġenza lejn min ikollu l-aħjar prestazzjoni għandha tiġi promossa u appoġġata minn koordinazzjoni aktar b'saħħitha tal-politiki nazzjonali; jenfasizza l-importanza ta' azzjoni msaħħa mill-gvernijiet nazzjonali kollha biex fl-Istati Membri tagħhom jimplimentaw ir-riformi ekonomiċi u l-investimenti meħtieġa biex inaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi u biex jevitaw effetti konsegwenzjali negattivi tal-politiki nazzjonali fi Stati Membri oħra; għalhekk, jitlob li ssir valutazzjoni fil-fond ta' dawn l-iżbilanċi makroekonomiċi u l-effetti konsegwenzjali li tikkomplementa l-valutazzjoni tal-vulnerabbiltajiet speċifiċi ta' kull pajjiż u d-Djalogu Makroekonomiku; jinsisti fuq koerenza sħiħa bejn ir-rakkomandazzjoni taż-żona tal-euro u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż;

26.  Jilqa' l-fatt li qed tingħata attenzjoni akbar lill-pożizzjoni fiskali aggregata taż-żona tal-euro, li ma tiddevjax l-attenzjoni minn fuq ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri individwali; ifakkar li, sa fejn hija kkonċernata l-Proċedura ta' Defiċit Eċċessiv, defiċit fiskali fi Stat Membru ma jistax jiġi kkumpensat b'surplus fiskali fi Stat Membru ieħor; jappella għal monitoraġġ regolari ta' jekk il-pożizzjoni fiskali aggregata hijiex xierqa fid-dawl tad-diskrepanza eżistenti fl-investiment;

27.  Jappoġġa r-rakkomandazzjoni li jiġu differenzjati l-isforz fiskali minn Stati Membri individwali, filwaqt li jitqiesu l-pożizzjonijiet rispettivi tagħhom vis-à-vis r-rekwiżiti tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, u l-ħtiġijiet ta' stabbilizzazzjoni, kif ukoll l-effetti konsegwenzjali; jinnota li għal ħafna Stati Membri dan jimplika l-kisba ta' konsolidazzjoni fiskali li tiffavorixxi t-tkabbir; jinnota, min-naħa l-oħra, li xi pajjiżi qed ikollhom dejjem aktar spazju fiskali vis-à-vis r-rekwiżiti tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, li jista' jintuża f'dan l-istadju biex jappoġġa l-ekonomija domestika;

28.  Jinnota li, filwaqt li s-surplus għoli ta' kontijiet kurrenti taż-żona tal-euro huwa sinjal pożittiv tal-kompetittività esterna taż-żona tal-euro, il-livell attwali tiegħu jirrifletti wkoll in-nuqqas ta' investiment intern, b'effetti negattivi fuq it-tkabbir u l-impjiegi; iqis li domanda domestika aktar qawwija tkun aħjar għat-tkabbir sostenibbli taż-żona tal-euro, kif ukoll minn perspettiva globali; huwa konxju li s-surplus ta' kontijiet kurrenti ta' xi Stati Membri jimxi id f'id ma' effetti konsegwenzjali pożittivi tul il-katina tal-valur, u dan jista' jkun ta' benefiċċju għal xi Stati Membri oħra f'diversi modi; jirrikonoxxi wkoll ir-rwol tal-munita unika li tgħin lil pajjiżi aktar kompetittivi jżommu surpluses għoljin vis-à-vis l-bqija tad-dinja; jilqa' s-sejba, fit-tbassir tax-xitwa 2016 tal-Kummissjoni, li fl-2015 it-tkabbir ekonomiku f'xi Stati Membri kien xprunat l-aktar mid-domanda domestika; iqis li huwa importanti li l-Istati Membri b'surpluses ogħla ta' kontijiet kurrenti jkomplu jespandu d-domanda domestika tagħhom għall-benefiċċju tagħhom stess u għall-benefiċċju ġenerali; fl-istess ħin jistieden lill-Istati Membri inqas kompetittivi jimplimentaw b'mod effettiv riformi strutturali u investimenti ta' kwalità għolja sabiex jimmodernizzaw l-ekonomiji tagħhom u jistabbilixxu ambjent kummerċjali sostenibbli għal investiment fit-tul b'konformità mal-Istrateġija Ewropa 2020; iqis li dan huwa l-aħjar mod biex jitnaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi fl-Istati Membri, pjuttost milli d-devalwazzjoni interna li tnaqqas id-domanda u tnaqqas it-tkabbir ekonomiku fiż-żona tal-euro;

29.  Jenfasizza l-ħtieġa li titħeġġeġ konverġenza ekonomika u soċjali reali xprunata minn titjib fil-produttività u fatturi mhux marbuta mal-kostijiet; jissottolinja l-importanza li l-Istati Membri kollha jimplimentaw riformi strutturali b'mod effettiv, itejbu l-kwalità tan-nefqa pubblika u jkollhom biżżejjed kapaċità ta' investiment, sabiex jagħmlu possibbli tkabbir bilanċjat u sostenibbli, li huwa kruċjali anke biex jitnaqqas il-proporzjon tad-dejn għall-PDG; jirrikonoxxi li dejn pubbliku u privat għoli jnaqqas b'mod sinifikanti l-kapaċità ta' investiment u b'hekk inaqqas ir-ritmu tat-tkabbir;

30.  Ifakkar li l-iffissar tal-pagi huwa kwistjoni ta' negozjar kollettiv awtonomu, u jistieden lill-atturi rilevanti jiżguraw żviluppi fil-pagi kemm responsabbli kif ukoll favorevoli għat-tkabbir li għandhom jirriflettu żidiet fil-produttività; b'mod partikolari, jistieden lill-atturi rilevanti f'pajjiżi b'defiċits tal-kontijiet kurrenti jew qrib il-bilanċ ikomplu bl-isforzi għat-tisħiħ tal-produttività u ż-żamma tal-kompetittività; fl-istess ħin, jistieden lill-atturi rilevanti f'pajjiżi b'surplus għoli jużaw it-tfaddil eċċessiv biex jappoġġaw id-domanda u l-investiment domestiċi;

31.  Jappella għal miżuri li jevitaw tellieqa sal-qiegħ f'termini ta' tassazzjoni u standards soċjali, li twassal għal żieda fl-inugwaljanzi; ifakkar fil-ħtieġa li tinżamm il-kompetittività internazzjonali abbażi tal-produttività u l-konverġenza 'l fuq; jilqa' ż-żieda fl-attenzjoni lil tliet indikaturi relatati mal-impjieg fit-tabella ta' valutazzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi u jitlob lill-Kummissjoni tpoġġihom fuq l-istess livell ma' oħrajn; iqis ukoll li analiżi eżistenti tat-tabella ta' valutazzjoni eżistenti tal-indikaturi ewlenin soċjali u tal-impjieg u indikaturi rilevanti tal-effiċjenza fir-riżorsi għandha titqies kif xieraq fil-gwida politika;

32.  Jinnota l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Diċembru 2015 dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja u jistieden lill-Kummissjoni tibda tħejji l-miżuri fit-tul mill-aktar fis possibbli;

Semestru Ewropew iżjed effettiv b'kontabilità demokratika iżjed b'saħħitha

33.  Jiddeplora l-implimentazzjoni batuta tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż u jemmen li, sabiex tittejjeb l-implimentazzjoni, jeħtieġ li jiġu identifikati aħjar il-prijoritajiet imfissra b'mod ċar fil-livell Ewropew kif ukoll li jiżdiedu d-dibattitu pubbliku ġenwin, ir-rieda u l-impenn politiku fil-livell nazzjonali, li jwasslu għal rilevanza u sjieda nazzjonali akbar; jilqa', f'dan ir-rigward, iż-żjarat li saru minn membri tal-Kummissjoni lill-Istati Membri sabiex jiddiskutu l-proċess tas-Semestru Ewropew u d-dokumenti tiegħu;

34.  Jitlob li jinstab bilanċ tajjeb bejn li jsiru rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż iffukati fuq prijoritajiet ewlenin u li jiġi żgurat li dawn jindirizzaw l-isfidi ewlenin kollha, inkluża l-ħtieġa li tiġi evitata r-rikorrenza ta' kriżi tad-dejn sovran, kif ukoll il-ħtieġa li jiżdiedu l-kompetittività, it-tkabbir u l-impjiegi, filwaqt li jitqiesu l-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020;

35.  Jilqa' d-dibattitu fil-plenarja fil-15 ta' Diċembru 2015 mal-Presidenti tal-Kummissjoni u tal-Grupp tal-Euro dwar l-abbozz ta' rakkomandazzjoni għaż-żona tal-euro u jitlob li tali dibattiti fil-plenarja jsiru karatteristika regolari tas-Semestru Ewropew; iqis li tali dibattiti jsaħħu u jikkomplementaw id-djalogu demokratiku eżistenti, partikolarment id-djalogu ekonomiku, u dan jgħin biex tiżdied ir-responsabbiltà tal-eżekuttiv;

36.  Jissottolinja l-fatt li l-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa għandu jibqa' l-mument ċentrali meta jiġu definiti l-prijoritajiet politiċi; jilqa' d-diskussjoni mal-Kummissjoni fil-plenarja dwar il-prijoritajiet tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir qabel u wara l-adozzjoni tiegħu; ifakkar li l-istabbiliment tal-politika ekonomika wara r-rakkomandazzjoni mill-Kunsill lill-Istati Membri huwa att eżekuttiv li jeħtieġ li jkun soġġett għal skrutinju demokratiku u dibattitu mill-Parlament Ewropew; għalhekk, jistieden lill-Kunsill jadotta r-rakkomandazzjonijiet u l-konklużjonijiet għaż-żona tal-euro dwar il-pakkett tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir wara li l-Parlament ikun seta' jesprimi fehmtu dwarhom; jafferma d-determinazzjoni tiegħu li jikkunsidra dawn id-dokumenti b'ħeffa u li jieħu pożizzjoni ferm qabel il-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa; jilqa' l-istedina estiża lill-Parlament Ewropew biex il-President tiegħu jwassal il-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa; jirrimarka, barra minn hekk, li t-Trattat jirrikjedi li l-Parlament Ewropew jiġi infurmat wara li l-Kunsill ikun adotta rakkomandazzjonijiet, kif ukoll dwar ir-riżultati tas-sorveljanza multilaterali;

37.  Jenfasizza l-importanza li l-parlamenti nazzjonali jiddibattu r-rapporti tal-pajjiżi u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż u li jivvutaw dwar programmi nazzjonali ta' riforma, kif ukoll programmi nazzjonali ta' konverġenza jew stabbiltà; jistieden lill-Istati Membri jinvolvu lis-sħab soċjali, lill-awtoritajiet lokali u reġjonali u lil partijiet ikkonċernati rilevanti oħra b'mod strutturat, billi jittieħed vantaġġ mill-pubblikazzjoni bikrija tar-rapporti tal-pajjiż; jenfasizza r-rwol insostitwibbli tas-sħab soċjali fl-iffissar tal-pagi u r-rwol vitali li għandhom jiżvolġu f'diskussjonijiet ekonomiċi usa', b'mod partikolari fir-rigward tal-promozzjoni tal-produttività; jappella, barra minn hekk, għal kooperazzjoni aktar b'saħħitha mill-parlamenti nazzjonali mal-Parlament Ewropew;

38.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tvara negozjati dwar ftehim interistituzzjonali dwar il-governanza ekonomika; jinsisti li dan il-FII għandu jiżgura li, fi ħdan il-qafas tat-Trattati, l-istruttura tas-Semestru Ewropew tippermetti skrutinju parlamentari sinifikanti u regolari tal-proċess, b'mod partikolari fir-rigward tal-prijoritajiet tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir u tar-rakkomandazzjonijiet għaż-żona tal-euro;

Politiki baġitarji

39.  Jiddeplora l-fatt li ma hemm ebda lieva sodisfaċenti disponibbli, meta jitqies id-daqs modest tal-baġit tal-UE, u jiddispjaċih li huwa impossibbli li tkun modifikata s-sistema tar-riżorsi proprji, u li t-tbassir ekonomiku, il-prijoritajiet tal-politika ekonomika u l-proċeduri baġitarji annwali u pluriennali ma għandhom l-ebda koerenza bejniethom;

40.  Jirrimarka li l-baġit tal-UE jgħin direttament biex jintlaħqu tnejn mit-tliet objettivi stabbiliti fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016 (il-varar mill-ġdid tal-investiment, il-ħidma għal riformi strutturali, u l-implimentazzjoni responsabbli u onesta ta' politiki fiskali li jkunu proporzjonati ma' impenji politiċi ddikjarati); jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li l-fondi tal-UE jintużaw għall-assistenza teknika bħala appoġġ għar-riformi strutturali;

41.  Jikkunsidra li l-baġit tal-UE jista' jgħin biex itaffi l-piż fuq il-baġits nazzjonali u jsaħħaħ l-isforzi ta' konsolidazzjoni fiskali billi jipprovdi riżorsi proprji kif ukoll jirrazzjonalizza n-nefqa; huwa konvint li forom aktar mifruxa ta' ġestjoni tal-fondi pubbliċi fil-livell tal-UE jagħmluha possibbli li jinkisbu ekonomiji ta' skala u b'hekk jitnaqqas l-infiq, pereżempju fl-oqsma diplomatiċi u militari, filwaqt li ma jitqajmux dubji dwar il-prinċipju tal-ġestjoni kondiviża, b'mod partikolari għall-Fondi Strutturali;

42.  Jenfasizza li huwa illegali li l-baġit tal-UE jkun f'defiċit; jinnota li l-Istati Membri qed jagħmlu l-baġit tal-UE fattur varjabbli ta' aġġustament tal-baġits nazzjonali;

43.  Jenfasizza li integrazzjoni akbar fiż-żona tal-euro hija indispensabbli sabiex tiġi kkompletata l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM), u li l-unjoni baġitarja hija fundamentali għat-tħaddim tajjeb tal-euro;

44.  Jitlob, fir-rigward tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar iż-żona tal-euro u l-kapaċità baġitarja tagħha, li jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport fuq inizjattiva proprja dwar il-kapaċità baġitarja taż-żona tal-euro, li se jitħejja matul l-2016;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq ir-rieżami tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) previst fil-ftehim politiku milħuq bejn il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill f'Ġunju 2013; jirrimarka li l-kriżi finanzjarja u umanitarja li laqtet lill-UE bejn l-2009 u l-2014 enfasizzat l-inadegwatezza tal-QFP attwali; jenfasizza, barra minn hekk, il-ħtieġa għal riforma komprensiva tal-programmazzjoni finanzjarja tal-UE li tqis kif xieraq l-objettivi u l-finanzjament u d-durata tal-istrumenti disponibbli;

Politiki dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

46.  Jenfasizza li, jekk ir-riforma tal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart u l-pjan ta' azzjoni dwar l-ekonomija ċirkolari għandhom imexxu 'l quddiem it-tranżizzjoni tal-ekonomija Ewropea lejn mudell ċirkolari, huwa essenzjali li, f'dan is-sens, jiġu integrati r-rakkomandazzjonijiet fil-proċess tas-Semestru Ewropew biex tingħata spinta lill-kompetittività, il-ħolqien tal-impjiegi u jiġi ġġenerat tkabbir sostenibbli; jirrakkomanda li l-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari għandhom jiġu integrati fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż;

47.  Itenni l-ħtieġa ta' qafas fiskali li jippremja l-iżvilupp ta' politiki sostenibbli u jkun konformi mal-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas", filwaqt li jipprovdi s-sinjali xierqa għall-investiment fl-effiċjenza fir-riżorsi, il-modernizzazzjoni tal-proċessi ta' produzzjoni u l-manifatturar ta' prodotti li jissewwew aktar u li jservu aktar; itenni l-ħtieġa li jitneħħew gradwalment is-sussidji li jagħmlu l-ħsara lill-ambjent, inklużi l-fjuwils fossili, u li t-taxxi jinbidlu minn dawk fuq ix-xogħol għal dawk fuq it-tniġġis ambjentali;

48.  Iqis li huwa importanti li jiġu vvalutati l-prestazzjoni u s-sostenibbiltà tas-sistemi tal-kura tas-saħħa fil-qafas tas-Semestru Ewropew u jappoġġa bidla lejn approċċ imsejjes fuq l-eżiti kif ukoll l-attenzjoni mogħtija lill-prevenzjoni tal-mard u l-promozzjoni tas-saħħa; jistieden lill-Kummissjoni, flimkien mal-partijiet ikkonċernati kollha, tiżviluppa għodod biex tissorvelja r-riżultati tas-saħħa, tkejjel l-aċċess għal kura tas-saħħa ta' kwalità għolja u tinkoraġġixxi trasparenza tal-ispejjeż tar-riċerka medika bl-għan li jitnaqqsu d-diverġenzi soċjali u l-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa bejn u fi ħdan l-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra, fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż, l-impatti fiskali u fit-tul fuq is-saħħa ta' miżuri mmirati lejn programmi ta' prevenzjoni;

49.  Jenfasizza l-importanza tas-sostenibbiltà tas-settur tal-kura tas-saħħa, li għandu rwol importanti fl-ekonomija ġenerali peress li jirrappreżenta 8 % tal-forza tax-xogħol Ewropea totali u 10 % tal-PDG fl-UE, kif ukoll li jkun kapaċi jipprovdi aċċess ugwali għas-servizzi tal-kura tas-saħħa għaċ-ċittadini kollha, peress li s-saħħa hija fattur essenzjali għall-istabbiltà, is-sostenibbiltà u l-iżvilupp ulterjuri tal-Istati Membri u l-ekonomiji tagħhom;

Politiki reġjonali

50.  Jinnota s-sinifikat tal-investiment tal-UE għal reġjuni anqas żviluppati u l-importanza li tiġi żgurata l-kapaċità tagħha li tattira aktar investiment, u b'hekk tippromwovi koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali;

51.  Jinnota r-rabtiet bejn l-objettivi tal-proċess tas-Semestru Ewropew u l-programmazzjoni tal-Fondi SIE għall-2014-2020, riflessi fil-Ftehimiet ta' Sħubija; iqis għalhekk li, wara r-riforma tal-2014-2020, l-istrumenti tal-politika ta' koeżjoni jista' jkollhom rwol importanti ħafna fl-implimentazzjoni tas-CSRs rilevanti, u b'hekk jappoġġaw riformi strutturali u jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-miri strateġiċi tal-UE u għall-implimentazzjoni effettiva tal-Ftehimiet ta' Sħubija; jissottolinja, madankollu, in-natura pluriennali u fit-tul tal-programmi u l-objettivi taħt il-Fondi SIE b'kuntrast maċ-ċiklu annwali tas-Semestru Ewropew, u l-ħtieġa ta' koordinazzjoni bejn il-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea, il-ħtiġijiet nazzjonali, il-ħtiġijiet reġjonali u l-ħtiġijiet lokali;

o
o   o

52.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet tal-Istati Membri, lill-parlamenti nazzjonali u lill-Bank Ċentrali Ewropew.

(1) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 12.
(2) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 41.
(3) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 8.
(4) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 33.
(5) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 25.
(6) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 1.
(7) ĠU L 140, 27.5.2013, p. 11.
(8) ĠU L 140, 27.5.2013, p. 1.
(9) ĠU L 192, 18.7.2015, p. 27.
(10) ĠU L 268, 15.10.2015, p. 28.
(11) ĠU L 169, 1.7.2015, p. 1.
(12) Testi adottati, P8_TA(2015)0238.
(13) Testi adottati, P8_TA(2015)0408.
(14) Testi adottati, P8_TA(2015)0469.

Avviż legali - Politika tal-privatezza