Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2540(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0251/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.14
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0065

Sprejeta besedila
PDF 255kWORD 76k
Četrtek, 25. februar 2016 - Bruselj
Uvedba usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah
P8_TA(2016)0065RC-B8-0251/2016

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. februarja 2016 o uvedbi usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah (2016/2540(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju izjave Komisije z dne 4. februarja 2016 o uvedbi usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah,

–  ob upoštevanju člena 43 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) o delovanju skupne kmetijske politike,

–  ob upoštevanju člena 114 PDEU o vzpostavitvi in delovanju enotnega trga,

–  ob upoštevanju člena 168(4)(b) PDEU o ukrepih na veterinarskem in fitosanitarnem področju,

–  ob upoštevanju člena 169 PDEU o ukrepih za varstvo potrošnikov,

–  ob upoštevanju člena 13 PDEU, v skladu s katerim Unija in države članice pri oblikovanju in izvajanju politik Unije v celoti upoštevajo zahteve po dobrobiti živali kot čutečih bitij,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo skladnost z nekaterimi pogoji iz Uredbe (EU) št. 576/2013,

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS,

–  ob upoštevanju svojega stališča z dne 15. aprila 2014 o predlogu uredbe o zdravju živali(1),

–  ob upoštevanju sklepov 3 050. seje Sveta za kmetijstvo in ribištvo z dne 29. novembra 2010 o dobrem počutju psov in mačk,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi,

–  ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 792/2012 z dne 23. avgusta 2012 o določitvi pravil za obliko dovoljenj, potrdil in drugih dokumentov iz Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi in spremembi uUredbe Komisije (ES) št. 865/2006,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. maja 2015 o varnejšem zdravstvenem varstvu v Evropi: izboljšanje varnosti pacientov in boj proti protimikrobni odpornosti(2),

–  ob upoštevanju sklepnih ugotovitev študije večsektorske, medpanožne in interdisciplinarne strateške študijske skupine o zoonozah pri hišnih živalih (CALLISTO),

–  ob upoštevanju prvih rezultatov študije EU o psih in mačkah, vključenih v komercialne dejavnosti, ki je bila na podlagi izjave Komisije, priložene Uredbi (EU) št. 576/2013, izvedena v 12 državah članicah,

–  ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je Komisija financirala študijo o dobrobiti psov in mačk, vključenih v komercialne dejavnosti;

B.  ker imajo nevladne organizacije, organi kazenskega pregona, pristojni organi in veterinarji dokaze o vse večjem obsegu nezakonite trgovine s hišnimi živalmi, razširjenih zlorabah ureditve o premikih hišnih živali, izogibanju pregledom in ponarejanju dokumentov;

C.  ker je po navedbah nevladnih organizacij, organov kazenskega pregona in pristojnih organov nezakonita trgovina s hišnimi živalmi, med drugim tudi prostoživečimi in eksotičnimi, povezana s hudimi kaznivimi dejanji in organiziranim kriminalom;

D.  ker kljub nedavnim izboljšavam še vedno obstajajo precejšnje težave v zvezi s podatki v potnih listih za hišne živali, zlasti glede zanesljivosti podatka o starosti posamezne živali;

E.  ker se hišne živali, s katerimi se nezakonito trguje, pogosto gojijo v neprimernih razmerah, niso socializirane in so bolj izpostavljene tveganju bolezni in ker je 70 % novih bolezni, ki so se v zadnjih desetletjih pojavile pri ljudeh, živalskega izvora, poleg tega pa so živali, ki se običajno gojijo kot hišne, prenašalci in gostitelji številnih zoonoz, tudi stekline;

F.  ker v večini držav članic že veljajo določene zahteve glede registracije in/ali identifikacije hišnih živali; ker večina teh podatkovnih baz še ni usklajena, sledljivosti pri premikih hišnih živali po EU pa je omejena;

G.  ker bi bile usklajene zahteve za identifikacijo in registracijo hišnih živali pomemben korak naprej pri varstvu dobrobiti živali ter javnega zdravja in zdravja živali, zagotovile pa bi tudi učinkovito sledljivost hišnih živali znotraj Unije;

H.  ker nekatere države članice (Nizozemska in Belgija) že imajo pozitivne sezname za gojenje in/ali prodajo hišnih živali;

1.  poudarja pozitivni prispevek hišnih živali v življenju milijonov posameznih lastnikov in družin po vsej EU ter ponovno potrjuje, da bi lastniki morali imeti možnost s svojimi hišnimi živalmi varno in nadzorovano potovati po vsej Uniji;

2.  pozdravlja izboljšave v ureditvi o premikih hišnih živali iz Uredbe (EU) št. 576/2013, na primer dodane zaščitne elemente v potnem listu za hišne živali, in prihodnje izboljšave, ko bosta sozakonodajalca sprejela zakon o zdravju živali;

3.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da imajo nevladne organizacije, organi kazenskega pregona, pristojni organi in veterinarji nedvomne dokaze o vse pogostejših zlorabah ureditve o premikih hišnih živali, saj se izkorišča v komercialne namene;

4.  ugotavlja, da pomanjkanje cepljenja, primernega protivirusnega zdravljenja ter veterinarske in sanitarne oskrbe pri hišnih živalih, s katerimi se nezakonito trguje, pogosto pomeni, da jih je treba zdraviti z antibiotiki; poudarja, da se s tem povečuje nevarnost protimikrobne odpornosti;

5.  z zaskrbljenostjo opaža vse večji obseg trgovine – tako zakonite kot nezakonite – s prostoživečimi živalmi, ki se običajno gojijo kot hišne živali; ugotavlja, da gojenje prostoživečih živali kot hišnih živali pomembno ogroža dobrobit teh živali ter zdravje in varnosti ljudi; ugotavlja, da ima trgovina resne posledice za prostoživeče vrste, ki se lovijo za namene trgovanja; poziva Komisijo, naj sprejme odločne in učinkovite ukrepe za boj proti nezakoniti trgovini s hišnimi živalmi, vključno s prostoživečimi živalmi, ki se gojijo kot hišne živali;

6.  ugotavlja, da imajo sicer mnoge države članice obvezen sistem za identifikacijo in registracijo hišnih živali, a so med njimi razlike glede tega, katere informacije se beležijo, za katere vrste živali veljajo zahteve za identifikacijo in registracijo ter na kateri ravni upravljanja se informacije hranijo;

7.  meni, da bi bile z ustreznimi zahtevami za identifikacijo in registracijo psov (Canis lupus familiaris) in mačk (Felis silvestris catus) manjše možnosti za ponarejanje dokumentov in nezakonito trgovino, s čimer bi izboljšali dobrobit živali, zaščitili javno zdravje in zdravje živali ter zagotovili učinkovito sledljivost znotraj Unije;

8.  poziva Komisijo, naj po začetku veljavnosti uredbe o prenosljivih živalskih boleznih (zakon o zdravju živali) nemudoma sprejme delegirani akt o določitvi pravil v skladu s členoma 109 in 118 uredbe v zvezi z nadrobnimi usklajenimi sistemi za sredstva in načine identifikacije in registracije psov (Canis lupus familiaris) in mačk (Felis silvestris catus); poudarja, da bi bilo treba v skladu z ustreznimi pravnimi standardi EU o varstvu osebnih podatkov spoštovati osebne podatke lastnikov in prodajalcev hišnih živali;

9.  poziva Komisijo, naj po začetku veljavnosti uredbe o prenosljivih živalskih boleznih razmisli o sprejetju delegiranih aktov, s katerimi bo v skladu s členoma 109 in 118 uredbe določila pravila v zvezi z nadrobnimi usklajenimi sistemi za sredstva in načine identifikacije in registracije hišnih živali, kot je določeno v Prilogi 1 k omenjeni uredbi;

10.  poziva Komisijo, naj brez odlašanja objavi sklepne ugotovitve študije o dobrobiti psov in mačk, vključenih v komercialne dejavnosti;

11.  meni, da bo usklajen sistem za identifikacijo in registracijo hišnih živali po vsej EU bolj koristen kot zgolj preprečevanje nezakonite trgovine; meni, da bo med drugim koristen za namene izsleditve vira živalskih kužnih bolezni ter obravnave zlorab živali in drugih vprašanj v zvezi z njihovo dobrobitjo;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0381.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0197.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov