Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2515(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0151/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0066

Vastuvõetud tekstid
PDF 176kWORD 74k
Neljapäev, 25. veebruar 2016 - Brüssel
Humanitaarolukord Jeemenis
P8_TA(2016)0066RC-B8-0151/2016

Euroopa Parlamendi 25. veebruari 2016. aasta resolutsioon humanitaarolukorra kohta Jeemenis (2016/2515(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta, eriti 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Jeemenis(1),

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 10. jaanuari 2016. aasta ühisavaldust rünnaku kohta organisatsiooni Piirideta Arstid tervisekeskuse vastu Jeemenis,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 15. detsembri 2015. aasta avaldust ÜRO vahendatavate Jeemeni-teemaliste kõneluste jätkamise kohta ning asepresidendi ja kõrge esindaja Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 2. oktoobri 2015. aasta ühisavaldust Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu järeldusi Jeemeni kohta, eriti 20. aprilli 2015. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Jeemeni kohta, eriti resolutsioone 2216 (2015), 2201 (2015) ja 2140 (2014),

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri pressiesindaja 10. jaanuari 2016. aasta ja 8. jaanuari 2016. aasta avaldusi Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et Jeemeni praeguse kriisi on põhjustanud järjestikuste valitsuste suutmatus tulla vastu Jeemeni elanike õigustatud püüdlustele demokraatia, majandusliku ja sotsiaalse arengu, stabiilsuse ja julgeoleku poole; arvestades, et selline suutmatus on loonud tingimused vägivaldse konflikti puhkemiseks, kuna ei ole moodustatud kaasavat valitsust, ei toimu võimu õiglast jagamist ning süstemaatiliselt ignoreeritakse riigi arvukaid hõimudevahelisi vastuolusid, üldist ebaturvalisust ja majanduslikku seisakut;

B.  arvestades, et Saudi Araabia juhitav sõjaline sekkumine Jeemenis Jeemeni presidendi ‘Abd Rabbuh Manşūr al-Hādī palvel, sealhulgas rahvusvaheliselt keelustatud kobarpommide kasutamine, on toonud kaasa katastroofilise humanitaarolukorra, mis mõjutab kogu riigi elanikkonda, on tekitanud piirkonnas tõsiseid tagajärgi ning ähvardab rahvusvahelist rahu ja julgeolekut; arvestades, et praeguse sõjategevuse ägenemise esimesteks ohvriteks on Jeemeni tsiviilelanikud, kes elasid juba niigi rasketes tingimustes;

C.  arvestades, et al-Houthi mässulised on piiranud sisse Ta‘izzi, Jeemeni suuruselt kolmanda linna, takistades humanitaarabi kohaletoimetamist; arvestades, et ÜRO peasekretäri asetäitja humanitaarküsimustes ja hädaabi koordinaatori Stephen O’Brieni andmetel vajab ligikaudu 200 000 seal lõksus olevat tsiviilisikut tungivalt joogivett, toitu, arstiabi ning muud elupäästvat abi ja kaitset;

D.  arvestades, et konflikti puhkemisest alates on hukkunud vähemalt 5 979 inimest, kellest peaaegu pooled on tsiviilisikud, ja 28 208 on saanud vigastada; arvestades, et ohvrite seas on sadu naisi ja lapsi; arvestades, et erinevate sõjaliste rühmituste vahel toimuva võitluse, pommitamise ja esmatähtsate teenuste osutamise katkemise humanitaarmõju tsiviilelanikkonnale on saavutamas murettekitavaid mõõtmeid;

E.  arvestades, et 2015. aasta novembris avaldatud 2016. aasta humanitaarabi vajaduste ülevaate kohaselt vajab praegu 21,2 miljonit inimest (82 % elanikkonnast) mingil kujul humanitaarabi; arvestades, et samuti kannatab hinnanguliselt peaaegu 2,1 miljonit inimest praegu alatoitluse all, sh üle 1,3 miljoni lapse raske akuutse alatoitluse all;

F.  arvestades, et 2015. aastal eraldas EL 52 miljonit eurot uut humanitaarabi, et käsitleda Jeemeni kriisi ja selle mõju Aafrika Sarvele; arvestades, et EL annab kuni 2 miljonit eurot Jeemenisse suubuvate kaubalaevade jaoks ÜRO kontrollimehhanismi (UNVIM) asutamiseks, lihtsustades seeläbi kaupade ja humanitaarabi takistamatut jõudmist Jeemenisse;

G.  arvestades, et on mitmeid teateid selle kohta, et Saudi Araabia juhitud sõjalise koalitsiooni õhurünnakud Jeemenis on tabanud tsiviilsihtmärke, sealhulgas haiglaid, koole, turge, viljahoidlaid, sadamaid ja põgenikelaagrit, kahjustades tõsiselt abi kättetoimetamiseks olulist taristut ja suurendades veelgi tõsist toidu- ja kütusenappust riigis; arvestades, et 10. jaanuaril 2016 pommitati Jeemeni põhjaosas Piirideta Arstide toetatavat haiglat, mille tagajärjel hukkus vähemalt kuus inimest, kümmekond inimest (nende hulgas Piirideta Arstide töötajad) sai vigastada ning meditsiinirajatised said raskeid kahjustusi; arvestades, et see on kõige hiljutisem juhtum terviserajatiste vastu suunatud rünnakute seerias; arvestades, et hävitatud või pöördumatult kahjustatud on ka ajaloolisi mälestusmärke ja arheoloogilisi paiku, muu hulgas osa Sanaa vanalinnast, mis kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse;

H.  arvestades, et sadamate vähenenud läbilaskevõime ning kahjustatud taristust ja rajatistest tulenevate ummikute tõttu pääseb riiki ainult 15 % kriisieelsest kütuseimpordi mahust; arvestades, et ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni toiduga kindlustatuse staadiumide tervikliku klassifikatsiooni kohaselt on kaheksa kubernerkonda, nimelt Şa‘dah, Ḩajjah, Al-Ḩudaydah, Ta‘izz, Aḑ-Ḑāli‘, Laḩij, Abyān ja Ḩaḑramawt praegu klassifitseeritud toiduga kindlustatuse osas hädaolukorras olevaks;

I.  arvestades, et organisatsiooni Save the Children andmetel on riigi 22 kubernerkonnast vähemalt 18-s haiglaid sõjategevuse või kütusenappuse tõttu suletud või on sõjategevus või kütusenappus neid tugevalt mõjutanud; arvestades, et eelkõige on suletud 153 tervisekeskust, mis varem varustasid toiduga enam kui 450 000 riskirühma last, ja 158 polikliinikut, mille ülesanne oli osutada põhilisi tervishoiuteenuseid ligi poolele miljonile alla viieaastasele lapsele;

J.  arvestades, et UNICEFi andmetel on Jeemenis valitsev konflikt mõjutanud tugevalt ka laste juurdepääsu haridusele, kuna haridustee on seiskunud ligi 2 miljoni lapse jaoks ning 3 584 kooli – ehk iga neljas – on suletud; arvestades, et nendest koolidest 860 on saanud kahjustada või kasutatakse neid varjupaigana põgenikele;

K.  arvestades, et 15. detsembril 2015 kuulutati välja üleriigiline relvarahu, kuid seda on hiljem laialdaselt rikutud; arvestades, et sõdivate poolte vahel 2015. aasta detsembri keskel Šveitsis peetud rahukõnelustel ei toimunud konflikti lõpetamist silmas pidades ühtki murrangut; arvestades, et ÜRO juhitavad rahukõnelused ÜRO Jeemeni erisaadiku Ismail Ould Cheikh Ahmedi egiidi all, mis pidid kava kohaselt jätkuma 14. jaanuaril 2016, on keset jätkuva vägivalla tõttu ajutiselt edasi lükatud;

L.  arvestades, et olukord Jeemenis ohustab tõsiselt piirkonna stabiilsust, eelkõige Aafrika Sarve ja Punase mere piirkonnas ning Lähis-Idas laiemalt; arvestades, et Araabia poolsaare Al Qaeda (AQAP) on kasutanud ära poliitilise ja julgeolekuolukorra halvenemist Jeemenis, laiendades oma kohalolekut ning suurendades terrorirünnakute arvu ja ulatust; arvestades, et nn Islamiriik (ISIS/Da’esh) on end Jeemenis sisse seadnud ja korraldanud terrorirünnakuid šiiitide mošeede vastu, tappes sadu inimesi;

M.  arvestades, et nõuetekohaselt toimiva valitsusega stabiilne ja turvaline Jeemen on ülimalt oluline rahvusvaheliste jõupingutuste seisukohalt, et võidelda äärmusluse ja vägivalla vastu piirkonnas ja mujal, samuti Jeemeni enda rahu ja stabiilsuse jaoks;

N.  arvestades, et mõned ELi liikmesriigid on pärast sõja algust jätkanud lubade andmist relvade ja nendega seotud kaupade tarnimiseks Saudi Araabiasse; arvestades, et sellised tarned on vastuolus ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP relvaekspordi kontrolli kohta, milles välistatakse selgesõnaliselt relvalitsentside andmine liikmesriikide poolt, kui on olemas ilmne oht, et eksporditavat sõjatehnoloogiat või -varustust võidakse kasutada rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsiste rikkumiste toimepanekuks ning piirkondliku rahu, julgeoleku ja stabiilsuse õõnestamiseks;

1.  väljendab sügavat muret Jeemenis valitseva humanitaarolukorra murettekitava halvenemise pärast, mida iseloomustab laialdane toiduga kindlustamatus ja raske alatoitlus, valimatud rünnakud tsiviilelanike ning meditsiini- ja abitöötajate vastu ning tsiviil- ja meditsiinitaristu hävitamine, mis on tingitud varasemast siseriiklikust konfliktist ja Saudi Araabia juhitud koalitsiooni õhurünnakute ning maapealse sõjategevuse ja mürsurünnakute ägenemisest, hoolimata korduvatest nõudmistest vaenutegevus lõpetada; väljendab sügavat kahetsust konflikti põhjustatud inimohvrite ja kõigi nende inimeste kannatuste pärast, kes on jäänud võitlevate poolte vahele, ning avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; kinnitab veel kord oma pühendumust Jeemeni ja Jeemeni rahva jätkuvale toetamisele;

2.  väljendab sügavat muret Saudi Araabia juhitud koalitsiooni õhurünnakute ja Jeemenile kehtestatud mereblokaadi pärast, mis on toonud kaasa tuhandeid hukkunuid, on riiki veelgi destabiliseerinud, on hävitamas riigi füüsilist taristut, on tekitanud ebastabiilsuse, mida on ära kasutanud terrori- ja äärmusorganisatsioonid, nagu ISIS/Da’esh ja AQAP, ning on teravdanud juba niigi kriitilist humanitaarolukorda; mõistab samuti teravalt hukka Iraani toetatavate al-Houthi mässuliste destabiliseeriva ja vägivaldse tegevuse, sh Ta‘izzi linna sissepiiramise, millel on olnud hukatuslikud humanitaartagajärjed ka selle elanike jaoks;

3.  rõhutab vajadust koordineerida humanitaartegevust ÜRO juhtimise all ning kutsub kõiki riike tungivalt üles tegelema humanitaarabivajadustega; nõuab tungivalt, et kõik osalised lubaksid riiki tuua ja kätte toimetada kiiresti vajatavat toitu, ravimeid, kütust ja muud vajalikku abi ÜRO ja rahvusvaheliste humanitaarkanalite kaudu, et rahuldada kriisist mõjutatud tsiviilelanike pakilised vajadused, kooskõlas erapooletuse, neutraalsuse ja sõltumatuse põhimõtetega; nõuab humanitaarvaherahu väljakuulutamist, mis võimaldaks elupäästval abil kiiremas korras Jeemeni rahvani jõuda; tuletab meelde, et seetõttu on äärmiselt tähtis veelgi lihtsustada kaubalaevade pääsu Jeemenisse;

4.  kutsub kõiki osalisi üles järgima rahvusvahelist humanitaarõigust ja rahvusvahelist inimõigustealast õigust, tagama tsiviilelanike kaitset ja hoiduma võtmast otseseks sihtmärgiks tsiviiltaristut, eriti meditsiinirajatisi ja veesüsteeme; nõuab kõigi väidetavate väärkohtlemise, piinamise, tsiviilisikute kavakindla tapmise ning muude rahvusvahelise inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste sõltumatut uurimist;

5.  tuletab kõigile osalistele meelde, et haiglad ja meditsiinitöötajad on sõnaselgelt kaitstud rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt ning tsiviilelanike ja tsiviiltaristu tahtlik sihtmärgiks võtmine on sõjakuritegu; nõuab kõigi väidetavate rahvusvahelise inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste, sealhulgas hiljutiste humanitaartaristu ja -töötajate vastu suunatud rünnakute erapooletut ja sõltumatut uurimist; kutsub kõiki osalisi üles austama kõigi Jeemeni kodanike inimõigusi ja vabadusi ning rõhutab, et oluline on parandada kõigi riigis rahu- ja humanitaarmissioonidel osalevate isikute, sh abitöötajate, arstide ja ajakirjanike turvalisust;

6.  nõuab, et EL edendaks tulemuslikult rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimist, nagu on sätestatud asjakohastes ELi suunistes; rõhutab eelkõige, et EL peab tõstatama Saudi Araabiaga peetavas poliitilises dialoogis vajaduse järgida rahvusvahelist humanitaarõigust, ning juhul, kui selline dialoog ei anna tulemusi, kaaluma muid meetmeid vastavalt ELi suunistele rahvusvahelise humanitaariõiguse järgimise edendamiseks;

7.  palub asepresidendil ja kõrgel esindajal käivitada algatus, mille eesmärgiks on kehtestada ELi relvaembargo Saudi Araabia suhtes, arvestades tõsiseid väiteid selle kohta, et Saudi Araabia on rikkunud Jeemenis rahvusvahelist humanitaarõigust, ja asjaolu, et jätkuv Saudi Araabiale relvade müügi litsentside väljastamine oleks seetõttu vastuolus nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP;

8.  on veendunud, et Saudi Araabial ja Iraanil on kriisi lahendamisel keskne roll, ning nõuab tungivalt, et mõlemad pooled tegutseksid pragmaatiliselt ja heas usus selle nimel, et lõpetada sõjategevus Jeemenis;

9.  rõhutab, et üksnes poliitiline, kaasav ja läbirääkimistel põhinev lahendus konfliktile suudab taastada rahu ning säilitada Jeemeni ühtsuse, suveräänsuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse; nõuab tungivalt, et kõik osalised alustaksid heas usus ja ilma eeltingimusteta võimalikult kiiresti ÜRO juhitavate rahukõneluste uut vooru, sh lahendades oma erimeelsused dialoogi ja konsultatsioonide teel, taunides vägivallaakte poliitiliste eesmärkide saavutamise vahendina ning hoidudes provokatsioonidest ja igasugusest ühepoolsest tegevusest, mis kahjustaks poliitilist lahendust; toetab ÜRO erisaadiku Ismail Ould Cheikh Ahmedi püüdlusi pidada ÜRO vahendatavaid rahukõnelusi vastavalt Pärsia lahe koostöönõukogu algatusele, riigisisese dialoogikonverentsi tulemustele ja asjaomastele ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidele, eriti resolutsioonidele 2140 (2014) ja 2216 (2015);

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile, Araabia Riikide Liiga peasekretärile ja Jeemeni valitsusele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0270.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika