Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0136(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0041/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0041/2016

Debates :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Balsojumi :

PV 08/03/2016 - 6.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0067

Pieņemtie teksti
PDF 475kWORD 68k
Otrdiena, 2016. gada 8. marts - Strasbūra
Dzīvnieku veselība ***II
P8_TA(2016)0067A8-0041/2016
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2016. gada 8. marta normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā („Dzīvnieku veselības tiesību aktsˮ) (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (11779/1/2015 – C8-0008/2016),

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Austrijas Federālā padome un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 10. decembra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(2) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0260),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A8-0041/2016),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  apstiprina Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

4.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

5.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

6.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 170, 5.6.2014., 104. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0381.


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgs paziņojums par mikrobu rezistenci un veterināro zāļu lietošanu

Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei „Rīcības plāns pret pieaugošajiem draudiem, ko rada mikrobu rezistence” (COM(2011)0748) ir uzsvērta Regulas par transmisīvām dzīvnieku slimībām („Dzīvnieku veselības tiesību akts”) profilaktiskā nozīme un attiecīgi gaidāmā antibiotiku lietošana dzīvniekiem mazākā apmērā. Papildus šīs regulas prasībām dalībvalstis tiek aicinātas apņemties vākt attiecīgus, salīdzināmus un pietiekami sīkus datus par antimikrobiālo zāļu faktisko lietošanu dzīvniekiem un nosūtīt šādus datus Komisijai, lai nodrošinātu piesardzīgāku antimikrobiālo zāļu lietošanu dzīvniekiem un tādējādi palīdzētu mazināt mikrobu rezistences risku.

Komisijas paziņojums par regulāru ziņošanu attiecībā uz antimikrobiālo zāļu lietošanu dzīvniekiem Savienībā

Komisija apņemas regulāri publicēt uz dalībvalstu sniegtajiem datiem balstītu ziņojumu par antimikrobiālo zāļu lietošanu dzīvniekiem ES.

Komisijas paziņojums par dzīvnieku labturību

Šī regula nosaka profilakses un kontroles noteikumus attiecībā uz dzīvnieku slimībām, kas ir pārnēsājamas uz dzīvniekiem vai uz cilvēkiem, bet tajā nav noteikumu, kas reglamentē konkrēti dzīvnieku labturību, lai gan dzīvnieku veselība un labturība ir savstarpēji saistītas. Savienībai dzīvnieku labturības jomā ir pienācīgi izstrādāts acquis, kas aptver dažādas sugas (broilerus, dējējvistas, cūkas, teļus) vai darbības (lauksaimniecību, pārvadāšanu, kaušanu, pētniecību u. c.). Minētie dzīvnieku labturības tiesību akti noteikti tiks piemēroti arī turpmāk. Komisija saskaņā ar Līguma 13. pantu un tajā noteiktajās robežās ir pilnībā apņēmusies veltīt pienācīgu uzmanību dzīvnieku labturībai, tostarp nodrošināt šo tiesību aktu pilnīgu īstenošanu un pienācīgu izstrādi.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika