Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0014(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0006/2016

Předložené texty :

A8-0006/2016

Rozpravy :

PV 07/03/2016 - 12
CRE 07/03/2016 - 12

Hlasování :

PV 08/03/2016 - 6.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0068

Přijaté texty
PDF 402kWORD 66k
Úterý, 8. března 2016 - Štrasburk
Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení ***I
P8_TA(2016)0068A8-0006/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. března 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0032),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 42 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0025/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 9. července 2014(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. října 2014(2),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 27. května 2015 o zahájení interinstitucionálních jednání o tomto návrhu a o mandátu k těmto jednáním(3)

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 16. prosince 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0006/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 451, 16.12.2014, s. 142.
(2) Úř. věst. C 415, 20.11.2014, s. 30.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2015)0216.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. března 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/…, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení
P8_TC1-COD(2014)0014

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2016/791.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí