Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0014(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0006/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0006/2016

Debates :

PV 07/03/2016 - 12
CRE 07/03/2016 - 12

Balsojumi :

PV 08/03/2016 - 6.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0068

Pieņemtie teksti
PDF 389kWORD 75k
Otrdiena, 2016. gada 8. marts - Strasbūra
Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm ***I
P8_TA(2016)0068A8-0006/2016
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2016. gada 8. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0032),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 42. pantu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0025/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālās komitejas 2014. gada 9. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2014. gada 7. oktobra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. maija lēmumu par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz priekšlikumu(3),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2015. gada 16. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A8‑0006/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 451, 16.12.2014., 142. lpp.
(2) OV C 415, 20.11.2014., 30. lpp.
(3) Tajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0216.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 8. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm
P8_TC1-COD(2014)0014

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2016/791.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika