Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0346(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0313/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0313/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/03/2016 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0070

Hyväksytyt tekstit
PDF 233kWORD 89k
Tiistai 8. maaliskuuta 2016 - Strasbourg
Yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit ***I
P8_TA(2016)0070A8-0313/2015
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 8. maaliskuuta 2016 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta (COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0724),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0283/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 13. maaliskuuta 2015 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 18. joulukuuta 2015 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0313/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 175, 29.5.2015, s. 2.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/... antamiseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja asuntohintaindekseistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta
P8_TC1-COD(2014)0346

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2016/792.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö