Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0346(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0313/2015

Texte depuse :

A8-0313/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/03/2016 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0070

Texte adoptate
PDF 324kWORD 92k
Marţi, 8 martie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Indici armonizați ai prețurilor de consum ***I
P8_TA(2016)0070A8-0313/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 8 martie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 (COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0724),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0283/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 13 martie 2015(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 decembrie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0313/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 175, 29.5.2015, p. 2.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 8 martie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și indicele prețului locuințelor, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului
P8_TC1-COD(2014)0346

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2016/792.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate