Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0346(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0313/2015

Predkladané texty :

A8-0313/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/03/2016 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0070

Prijaté texty
PDF 330kWORD 92k
Utorok, 8. marca 2016 - Štrasburg
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien ***I
P8_TA(2016)0070A8-0313/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. marca 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a o zrušení nariadenia (ES) č. 2494/95 (COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0724),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0283/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 13. marca 2015(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 18. decembra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0313/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 175, 29.5.2015, s. 2.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 8. marca 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a indexe cien nehnuteľností na bývanie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 2494/95
P8_TC1-COD(2014)0346

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/792.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia