Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0216(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0037/2016

Předložené texty :

A8-0037/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/03/2016 - 11.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0075

Přijaté texty
PDF 401kWORD 78k
Středa, 9. března 2016 - Štrasburk
Snižování obsahu síry v některých kapalných palivech ***I
P8_TA(2016)0075A8-0037/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2016 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (kodifikované znění) (COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0466),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0107/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. října 2014(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů(2),

–  s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0037/2016),

A.  vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 12, 15.1.2015, s. 117.
(2) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. března 2016 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/... o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (kodifikované znění)
P8_TC1-COD(2014)0216

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2016/802.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí