Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0165(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0038/2016

Předložené texty :

A8-0038/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/03/2016 - 11.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0076

Přijaté texty
PDF 401kWORD 63k
Středa, 9. března 2016 - Štrasburk
Přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie ***I
P8_TA(2016)0076A8-0038/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (kodifikované znění) (COM(2014)0319– C8-0015/2014 – 2014/0165(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0319),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0015/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–  s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0038/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní pracovní skupiny právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise dotyčný návrh obsahuje prostou kodifikaci stávajících předpisů bez jejich podstatné změny;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a také parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. března 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (kodifikované znění)
P8_TC1-COD(2014)0165

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2016/793.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí