Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0165(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0038/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0038/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 09/03/2016 - 11.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0076

Pieņemtie teksti
PDF 392kWORD 63k
Trešdiena, 2016. gada 9. marts - Strasbūra
Dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību ***I
P8_TA(2016)0076A8-0038/2016
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2016. gada 9. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību (kodificēta redakcija) (COM(2014)0319 – C8-0015/2014 – 2014/0165(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0319),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0015/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 103. un 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0038/2016),

A.  tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību;

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 9. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību (kodificēta redakcija)
P8_TC1-COD(2014)0165

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2016/793.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika