Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0285(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0047/2016

Внесени текстове :

A8-0047/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/03/2016 - 11.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0077

Приети текстове
PDF 456kWORD 62k
Сряда, 9 март 2016 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Андора за автоматичен обмен на информация за финансови сметки *
P8_TA(2016)0077A8-0047/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 март 2016 г. относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора, което предвижда мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2015)0631),

—  като взе предвид проекта на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора, което предвижда мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (15510/2015),

—  като взе предвид член 115, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) и параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8–0028/2016),

—  като взе предвид член 59, член 108, параграф 7 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0047/2016),

1.  Одобрява сключването на Протокола за изменение на Споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Княжество Андора.

Правна информация - Политика за поверителност