Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0285(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0047/2016

Predkladané texty :

A8-0047/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/03/2016 - 11.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0077

Prijaté texty
PDF 249kWORD 61k
Streda, 9. marca 2016 - Štrasburg
Dohoda medzi EÚ a Andorou o automatickej výmene informácií o finančných účtoch *
P8_TA(2016)0077A8-0047/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 9. marca 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie (COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2015)0631),

–  so zreteľom na návrh pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (15510/2015),

–  so zreteľom na článok 115 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) a článok 218 ods. 8 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorých Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0028/2016),

–  so zreteľom na článok 59, článok 108 ods. 7 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0047/2016),

1.  schvaľuje uzavretie pozmeňujúceho protokolu k dohode;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Andorrského kniežatstva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia