Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0285(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0047/2016

Ingivna texter :

A8-0047/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/03/2016 - 11.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0077

Antagna texter
PDF 237kWORD 288k
Onsdagen den 9 mars 2016 - Strasbourg
Avtal mellan EU och Andorra om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton*
P8_TA(2016)0077A8-0047/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 mars 2016 om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2015)0631),

–  med beaktande av förslaget till ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (15510/2015),

–  med beaktande av artikel 115 samt artikel 218.6 andra stycket b och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0028/2016),

–  med beaktande av artiklarna 59, 108.7 och 50.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0047/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att ändringsprotokollet till avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Furstendömet Andorra.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy