Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0902(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0045/2016

Внесени текстове :

A8-0045/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/03/2016 - 11.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0078

Приети текстове
PDF 456kWORD 63k
Сряда, 9 март 2016 г. - Страсбург
Назначаване на новия изпълнителен директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)
P8_TA(2016)0078A8-0045/2016

Решение на Европейския парламент от 9 март 2016 г. относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) (C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Съвета на надзорниците на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) от 3 февруари 2016 г. за назначаване на изпълнителен директор на ЕОЗППО за петгодишен мандат (С8‑0023/2016),

—  като взе предвид член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията(1),

—  като взе предвид своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0045/2016),

А.  като има предвид, че мандатът на настоящия изпълнителен директор на ЕОЗППО изтича на 31 март 2016 г;

Б.  като има предвид, че на 28 януари 2016 г., след открита процедура на подбор, Съветът на надзорниците на ЕОЗППО предложи Фаусто Паренте да бъде назначен за изпълнителен директор на ЕIOPA с мандат от пет години, в съответствие с член 51, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1094/2010;

В.  като има предвид, че на 23 февруари 2016 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Фаусто Паренте, по време на което той направи встъпително изказване и след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  Одобрява назначаването на Фаусто Паренте за изпълнителен директор на ЕОЗППО;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, Комисията, ЕОЗППО и правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.

Правна информация - Политика за поверителност