Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0902(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0045/2016

Esitatud tekstid :

A8-0045/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/03/2016 - 11.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0078

Vastuvõetud tekstid
PDF 234kWORD 60k
Kolmapäev, 9. märts 2016 - Strasbourg
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) uue tegevdirektori ametisse nimetamine
P8_TA(2016)0078A8-0045/2016

Euroopa Parlamendi 9. märtsi 2016. aasta otsus ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) tegevdirektor (C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

(Heakskiitmine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) järelevalvenõukogu 3. veebruari 2016. aasta ettepanekut nimetada EIOPA tegevdirektor ametisse viieks aastaks (C8-0023/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ)(1) artikli 51 lõiget 2,

–  võttes arvesse kodukorda,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0045/2016),

A.  arvestades, et EIOPA praeguse tegevdirektori ametiaeg lõpeb 31. märtsil 2016;

B.  arvestades, et EIOPA järelevalvenõukogu esitas määruse (EL) nr 1094/2010 artikli 51 lõigete 2 ja 3 kohaselt 28. jaanuaril 2016. aastal pärast avalikku valikumenetlust ettepaneku nimetada tegevdirektori ametisse viie aasta pikkuseks ametiajaks Fausto Parente;

C.  arvestades, et 23. veebruaril 2016. aastal korraldas majandus- ja rahanduskomisjon Fausto Parente ärakuulamise, kus ta esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

1.  kiidab heaks Fausto Parente nimetamise EIOPA tegevdirektoriks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, EIOPA-le ja liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika