Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0902(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0045/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0045/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/03/2016 - 11.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0078

Hyväksytyt tekstit
PDF 232kWORD 59k
Keskiviikko 9. maaliskuuta 2016 - Strasbourg
Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) toimitusjohtajan nimittäminen
P8_TA(2016)0078A8-0045/2016

Euroopan parlamentin päätös 9. maaliskuuta 2016 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) toimitusjohtajan nimittämistä koskevasta ehdotuksesta (C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) hallintoneuvoston 3. helmikuuta 2016 päivätyn ehdotuksen EIOPAn toimitusjohtajan nimittämisestä viiden vuoden kaudeksi (C8-0023/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010(1) 51 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0045/2016),

A.  ottaa huomioon, että EIOPAn nykyisen toimitusjohtajan toimikausi päättyy 31. maaliskuuta 2016;

B.  ottaa huomioon, että EIOPAn hallintoneuvosto ehdotti 28. tammikuuta 2016 avoimen valintamenettelyn jälkeen Fausto Parenten nimittämistä toimitusjohtajaksi viiden vuoden toimikaudeksi asetuksen (EU) N:o 1094/2010 51 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti;

C.  ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta järjesti 23. helmikuuta 2016 Fausto Parenten kuulemistilaisuuden, jossa tämä esitti avauspuheenvuoron ja vastasi sitten valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

1.  hyväksyy Fausto Parenten nimittämisen EIOPAn toimitusjohtajaksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, EIOPAlle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö