Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0902(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0045/2016

Ingediende teksten :

A8-0045/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 09/03/2016 - 11.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0078

Aangenomen teksten
PDF 242kWORD 60k
Woensdag 9 maart 2016 - Straatsburg Definitieve uitgave
Benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
P8_TA(2016)0078A8-0045/2016

Besluit van het Europees Parlement van 9 maart 2016 over het voorstel voor de benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de raad van toezichthouders van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) van 3 februari 2016 voor de aanstelling van een uitvoerend directeur van de Eiopa voor een periode van vijf jaar (C8-0023/2016),

–  gezien artikel 51, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie(1),

–  gezien zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8–0045/2016),

A.  overwegende dat de ambtstermijn van de huidige uitvoerend directeur van de Eiopa op 31 maart 2016 verstrijkt;

B.  overwegende dat de raad van toezichthouders van de Eiopa op 28 januari 2016, na een open selectieprocedure, heeft voorgesteld de heer Fausto Parente te benoemen voor een ambtstermijn van vijf jaar, overeenkomstig artikel 51, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1094/2010;

C.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken op dinsdag 23 februari 2016 een hoorzitting heeft gehouden met Fausto Parente, waarbij hij een openingsverklaring heeft afgelegd en vervolgens vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

1.  hecht zijn goedkeuring aan de benoeming van Fausto Parente als uitvoerend directeur van de Eiopa;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Eiopa en de regeringen van de lidstaten.

(1) PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48.

Juridische mededeling - Privacybeleid