Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0408(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0020/2015

Předložené texty :

A8-0020/2015

Rozpravy :

PV 08/03/2016 - 16
CRE 08/03/2016 - 16

Hlasování :

PV 09/03/2016 - 11.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0079

Přijaté texty
PDF 400kWORD 75k
Středa, 9. března 2016 - Štrasburk
Procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení ***I
P8_TA(2016)0079A8-0020/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2016 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o procesních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení (COM(2013)0822 – C7-0428/2013 – 2013/0408(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0822),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 82 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0428/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené nizozemskou Druhou komorou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. března 2014(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 16. prosince 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0020/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 226, 16.7.2014, s. 63.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. března 2016 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení
P8_TC1-COD(2013)0408

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2016/800.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí