Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0408(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0020/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0020/2015

Debates :

PV 08/03/2016 - 16
CRE 08/03/2016 - 16

Balsojumi :

PV 09/03/2016 - 11.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0079

Pieņemtie teksti
PDF 386kWORD 76k
Trešdiena, 2016. gada 9. marts - Strasbūra
Procesuālās garantijas bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā ***I
P8_TA(2016)0079A8-0020/2015
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2016. gada 9. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā (COM(2013)0822 – C7-0428/2013 – 2013/0408(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0822),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 82. panta 2. punkta b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0428/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Nīderlandes parlamenta Otrā palāta un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 25. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2015. gada 16. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0020/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 226, 16.7.2014., 63. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 9. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/... par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā
P8_TC1-COD(2013)0408

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai (ES) 2016/800.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika