Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0408(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0020/2015

Texte depuse :

A8-0020/2015

Dezbateri :

PV 08/03/2016 - 16
CRE 08/03/2016 - 16

Voturi :

PV 09/03/2016 - 11.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0079

Texte adoptate
PDF 324kWORD 71k
Miercuri, 9 martie 2016 - Strasbourg
Garanții procedurale pentru copiii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale ***I
P8_TA(2016)0079A8-0020/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 9 martie 2016 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind garanțiile procedurale pentru copiii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale (COM(2013)0822 – C7-0428/2013 – 2013/0408(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0822),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 82 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0428/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Camera Inferioară a Parlamentului țărilor de Jos în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 martie 2014(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 16 decembrie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0020/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)JO C 226, 16.7.2014, p. 63.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 martie 2016 în vederea adoptării Directivei (UE) 2016/... a Parlamentului European și a Consiliului privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale
P8_TC1-COD(2013)0408

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2016/800.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate