Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2607(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0337/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/03/2016 - 7.1

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0083

Přijaté texty
PDF 345kWORD 91k
Čtvrtek, 10. března 2016 - Štrasburk Konečné znění
Svoboda projevu v Kazachstánu
P8_TA(2016)0083RC-B8-0337/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2016 o svobodě projevu v Kazachstánu (2016/2607(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kazachstánu, včetně usnesení ze dne 18. dubna 2013(1), ze dne 15. března 2012(2), ze dne 22. listopadu 2012 obsahují doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnosti k jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem(3), ze dne 15. prosince 2011 o stavu provádění strategie EU pro Střední Asii(4) a ze dne 17. září 2009 o případu Jevgenije Žovtise v Kazachstánu(5),

—  s ohledem na vyjádření místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové po podpisu Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem dne 21. prosince 2015;

—  s ohledem na sedmé kolo každoročního dialogu o lidských právech mezi EU a Kazachstánem, které proběhlo v Astaně dne 26. listopadu 2015,

—  s ohledem na závěry Rady ze dne 22. června 2015 o strategii EU pro Střední Asii;

—  s ohledem na čtvrtou zprávu o pokroku ze dne 13. ledna 2015 o provádění strategii EU pro Střední Asii přijaté v roce 2007;

—  s ohledem na zprávu zvláštní zpravodaje pro právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování Mainy Kiaie, kterou předložil po své cestě do Kazachstánu dne 16. června 2015;

—  s ohledem na Dohodu o posíleném partnerství a spolupráci, která byla podepsána dne 21. prosince 2015;

—  s ohledem na článek 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,

—  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

—  s ohledem na článek 20 kazašské ústavy;

—  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 21. prosince 2015 podepsala Evropská unie a Kazachstán Dohodu o posíleném partnerství a spolupráci, která má vytvořit široký rámec pro prohloubený politický dialog, spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a v mnoha dalších oblastech; vzhledem k tomu, že tato dohoda klade velký důraz na demokracii a právní stát, lidská práva a základní svobody, udržitelný rozvoj a spolupráci s občanskou společností;

B.  vzhledem k tomu, že Kazachstán je významným hráčem na mezinárodní scéně a hraje významnou úlohu v politickém a sociálně-ekonomické rozvoji a v bezpečnostní situaci v celém regionu; vzhledem k tomu, že ve Střední Asii hraje Kazachstán pozitivní úlohu, usiluje o dobré sousedské vztahy se sousedními zeměmi a o obnovení spolupráce v regionu a řešení všech bilaterálních sporů pokojnou cestou; vzhledem k tomu, že EU má velký zájem na prohlubování politické, ekonomické a bezpečnostní spolupráce se středoasijským regionem prostřednictvím pevných a otevřených strategických vztahů mezi EU a Kazachstánem;

C.  vzhledem k tomu, že Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci bude muset být ratifikována parlamenty všech 28 členských států EU a Evropským parlamentem; vzhledem k tomu, že tato dohoda nejen posílí politický dialog mezi EU a Kazachstánem a přispěje k rozvoji vzájemného obchodu a investic, avšak bude rovněž klást velký důraz na mezinárodní závazky; vzhledem k tomu, že v průběhu jednání o této dohodě byla přijata opatření, která zlepšila zapojení občanské společnosti do vytváření veřejné politiky;

D.  vzhledem k tomu, že všeobecná situace v oblasti svobody projevu se v posledních letech zhoršila; vzhledem k tomu, že v prosinci 2015 byla zatčena Guzjal Bajdalinova, novinářka a majitelka zpravodajského serveru Nakanune.kz, v souvislosti s trestním řízením ve věci „úmyslného zveřejnění nepravdivých informací“; vzhledem k tomu, že po zatčení Guzjal Bajdalinové zazněly obavy ohledně útoků na nezávislá média v Kazachstánu; vzhledem k tomu, že dne 29. února 2016 soud zprostil obžaloby novinářku Julii Kozlovou, která píše pro server Nakanune.kz;

E.  vzhledem k tomu, že nyní probíhá trestní vyšetřování proti Sejtkazymu Matajevovi, předsedovi Národního tiskového klubu a Svazu novinářů, který je obviněn ze zpronevěry veřejných prostředků v hodnotě milionů kazašských tenge; vzhledem k tomu, že Sejtkazy Matajev, který veškerá obvinění odmítá, a jeho syn Aset Matajev, který je ředitelem nezávislé tiskové agentury KazTag, byli dne 22. února 2016 zatčeni; vzhledem k tomu, že Aset Matajev byl po výslechu propuštěn;

F.  vzhledem k tomu, že dne 22. ledna 2016 byli Ermek Narymbajev a Serikžan Mambetalin, blogeři zatčení v říjnu na základě obvinění z „podněcování k národnostní nesnášenlivosti“, odsouzeni k třem resp. dvěma letem odnětí svobody; vzhledem k tomu, že blogerovi Bolatbeku Bljalovi bylo uloženo omezené domácí vězení;

G.  vzhledem k tomu, že kazašské orgány zastavily činnost několika nezávislých a opozičních sdělovacích prostředků, mezi nimiž jsou i Assandi Times a Pravdivaja gazeta a časopisy Adam bol a Adam; vzhledem k tomu, že na konci roku 2012 podaly kazašské orgány žaloby na nezávislé a opoziční sdělovací prostředky, zejména na noviny Golos Respubliki a Vzgljad spolu s přidruženými periodiky a servery a na internetové televizní portály K+ a Stan.TV;

H.  vzhledem k tomu, že v říjnu 2014 uložil soud v Almatě společnosti Havas Worldwide Kazakhstan pokutu ve výši 34 milionů tenge;

I.  vzhledem k tomu, že Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) představuje významný finanční nástroj na podporu organizací občanské společnosti a demokratizaci v Kazachstánu i v celém regionu;

J.  vzhledem k tomu, že podle ILGA (Mezinárodní asociace lesbický, homosexuálních, bisexuálních, transsexuálních a intersexuálních osob), jsou osoby LGBTI v Kazachstánu vystaveny právním postihům a diskriminaci, s níž se ostatní občané nesetkávají; vzhledem k tomu, že v Kazachstánu je sice legální provozovat sex mezi osobami stejného pohlaví, ať už se jedná o ženy či muže, avšak páry stejného pohlaví a domácnosti vedené páry stejného pohlaví nemají nárok na stejnou právní ochranu jako páry opačného pohlaví, které uzavřely sňatek;

K.  vzhledem k tomu, že dne 20. března 2016 se budou v Kazachstánu konat předčasné parlamentní volby, které bude možné považovat za spravedlivé a svobodné pouze tehdy, bude-li před jejich konáním zaručena ve společnosti svoboda projevu a bude umožněna snadná a transparentní registrace politických stran; vzhledem k tomu, že podle závěrečné zprávy volební pozorovatelské mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ze dne 3. dubna 2012 byly volby v roce 2012 poznamenány „značnými nesrovnalostmi“ (6);

L.  vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti nový trestní zákon, nový zákon o správních přestupcích a nový trestní řád;

M.  vzhledem k tomu, že Kazachstán je na indexu svobody tisku Reportérů bez hranic na 160. místě ze 180;

N.  vzhledem k tomu, že EU soustavně spolupracuje s Kazachstánem v jeho úsilí o vstup do WTO, které již vedlo k dokončení vyjednávání; vzhledem k tomu, že je důležité, aby Kazachstán dodržoval právní stát a plnil své mezinárodní závazky a zaručoval právní jistotu pro mezinárodní společnosti působící v zemi, spolu s ochranou jejich investic;

O.  vzhledem k tomu, že rozvojová spolupráce s Kazachstánem se zaměřuje na zvyšování kapacity regionální a místní správy, podporu reformy justice a zvyšování schopnosti veřejného sektoru provádět sociální a hospodářské reformy;

1.  zdůrazňuje význam vztahů mezi EU a Kazachstánem a význam prohlubování hospodářské a politické spolupráce ve všech oblastech; poukazuje na to, že EU má velký zájem na dlouhodobém vztahu s Kazachstánem v politické a hospodářské oblasti;

2.  vyjadřuje své znepokojení nad klimatem pro sdělovací prostředky a svobodu projevu v Kazachstánu; je velmi znepokojen nátlakem, který je vyvíjen na nezávislé sdělovací prostředky, a nad potenciálně negativním dopadem nově navržených zákonů o financování organizací občanské společnosti; poukazuje na to, že svoboda projevu pro nezávislá média, blogery a jednotlivé občany je univerzální hodnotou, z níž nelze slevit;

3.  lituje plošného blokování zpravodajských serverů, sociálních sítí a jiných webových stránek s odůvodněním, že nabízejí nezákonný obsah, a vyzývá kazašské orgány, aby dbaly na to, aby veškerá opatření omezující přístup k internetovým zdrojům měla oporu v zákoně; je znepokojen změnami zákona o komunikacích přijatými v roce 2014;

4.  je hluboce znepokojen tím, že v kazašských věznicích jsou znevažována a porušována práva vězňů; je znepokojen fyzickým a psychickým stavem vězňů Vladimira Kozlova, Vadima Kuramšina (nositele Mezinárodní ceny za lidská práva Ludovica Trarieuxe za rok 2013) a Arona Atabeka, kteří byli odsouzeni z politických důvodů, a požaduje, aby jim byl okamžitě umožněn přístup k nezbytné zdravotní péči a aby jim byly povoleny pravidelné návštěvy, a to včetně rodinných příslušníků, právních zástupců a představitelů organizací v oblasti lidských práv a práv vězňů;

5.  považuje „program 100 kroků“ za pokus o provedení velmi potřebných reforem v Kazachstánu; vyzývá Kazachstán, aby uvedl v činnost Národní mechanismus pro prevenci mučení a zahájil diskusi o novém trestním zákoníku a trestním řádu;

6.  zdůrazňuje, že prohloubené politické a hospodářské vztahy s EU, které jsou cílem nedávno podepsané Dohody o posíleném partnerství a spolupráci, musí být založeny na sdílených hodnotách a musí jim odpovídat aktivní a konkrétní závazek Kazachstánu, že provede a politické a demokratické reformy v souladu se svými mezinárodními povinnostmi a závazky;

7.  vítá, že od posledního dialogu o lidských právech byla propuštěna řada vězněných lidskoprávních a odborových aktivistů;

8.  zdůrazňuje, že legitimní boj proti terorismu a extremismu by neměl být využíván jako záminka k potlačování opoziční činnosti, omezování svobody projevu a narušování nezávislosti justice;

9.  požaduje změnu článků trestního zákoníku, které lze použít ke stíhání legální činnosti chráněné právními nástroji v oblasti lidských práv, zejména článek 174 o „podněcování k sociální, národnostní, klanové, rasové, třídní či náboženské nesnášenlivosti“;

10.  vyzývá kazašské orgány, aby zrušily odsuzující rozsudky nad blogery, včetně Ermeka Narymbajeva, Serikžana Mambetalina a Bolatbeka Bljalova; vyzývá k propuštění Guzjal Bajdalinové; vyzývá k zastavení pronásledování Sejtkazyho a Aseta Matajeva; poukazuje v této souvislosti na to, že soudní řízení s novináři by měla být veřejná a v jejich průběhu by nemělo docházet k zastrašování jejich účastníků;

11.  vyzývá k propuštění opozičního vůdce Vladimira Kozlova, který se v současné době nachází v zostřené vazbě, dokud neproběhne nezávislé a nestranné přezkoumání jeho případu;

12.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zákonem o nevládních organizacích, který do určité míry znemožňuje existenci a nezávislost nevládních organizací v Kazachstánu; žádá kazašské orgány, aby zaručily, že všichni lidskoprávní aktivisté a nevládní organizace v Kazachstánu budou za všech okolností moci vykonávat svou legitimní činnost v oblasti lidských práv bez strachu z represe a bez jakýchkoli omezení;

13.  vítá, že Kazachstán má ambice působit jako zprostředkovatel v mezinárodních aktivitách týkajících se bezpečnostních otázek v širším regionu; žádá kazašské orgány, aby dostály přijatým mezinárodním závazkům, a to včetně závazků týkajících se právního státu a nezávislosti justice;

14.  vítá pravidelný dialog o lidských právech mezi EU a Kazachstánem; vyzdvihuje význam dialogů o lidských právech mezi orgány EU a Kazachstánu; vyzývá k posílení těchto dialogů, aby přispěly k vytvoření platformy, na níž se bude o těchto tématech otevřeně hovořit; zdůrazňuje, že tyto dialogy by měly být efektivní a měly by se zaměřovat na dosažení výsledků;

15.  vyzývá EU a zejména Evropskou službu pro vnější činnost, aby pozorně sledovaly vývoj v Kazachstánu, v nutných případech jednaly o problematických otázkách s kazašskými orgány a nabízely jim pomoc a pravidelně informovaly Evropský parlament; vyzývá delegaci EU v Astaně, aby nadále aktivně monitorovala situaci a zmiňovala otázku svobody projevu při všech relevantních bilaterálních jednáních s Kazachstánem;

16.  žádá kazašské orgány, aby před příštími parlamentními volbami plně provedly doporučení OBSE/Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva a učinily konkrétní kroky k provedení doporučení zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu pokojného shromažďování a sdružování; připomíná Kazachstánu, že má ambice stát se dočasným členem Rady bezpečnosti v období 2017–2018;

17.  vyzývá kazašské orgány, aby se zavázaly, že budou usilovat o dosažení cílů udržitelného rozvoje, které byly nedávno přijaty na mezinárodní úrovni;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Radě pro lidská práva OSN a vládě a parlamentu Kazachstánu.

(1) Úř. věst. C 45, 5.2.2016, s. 85.
(2) Úř. věst. C 251 E, 31.8.2013, s. 93.
(3) Úř. věst. C 419, 16.12.2015, s. 159.
(4) Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 91.
(5) Úř. věst. C 224 E, 19.8.2010, s. 30.
(6)http://www.osce.org/odihr/elections/89401?download=true

Právní upozornění - Ochrana soukromí