Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2607(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0337/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2016 - 7.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0083

Hyväksytyt tekstit
PDF 177kWORD 75k
Torstai 10. maaliskuuta 2016 - Strasbourg
Sananvapaus Kazakstanissa
P8_TA(2016)0083RC-B8-0337/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2016 sananvapaudesta Kazakstanissa (2016/2607(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Kazakstanista, mukaan luettuna 18. huhtikuuta 2013(1), 15. maaliskuuta 2012(2), Euroopan parlamentin suosituksista neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle neuvotteluista EU:n ja Kazakstanin laajemmasta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta 22. marraskuuta 2012(3), EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon nykytilasta 15. joulukuuta 2011(4) ja Jevgeni Zhovtisin tapauksesta Kazakstanissa 17. syyskuuta 2009(5) annettu päätöslauselma,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin EU:n ja Kazakstanin tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 21. joulukuuta 2015 esittämät huomautukset,

–  ottaa huomioon EU:n ja Kazakstanin vuotuisen ihmisoikeusvuoropuhelun Astanassa 26. marraskuuta 2015 järjestetyn seitsemännen kierroksen,

–  ottaa huomioon neuvoston 22. kesäkuuta 2015 hyväksymät päätelmät EU:n Keski‑Aasian strategiasta,

–  ottaa huomioon 13. tammikuuta 2015 annetun neljännen selvityksen vuonna 2007 hyväksytyn EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon edistymisestä,

–  ottaa huomioon oikeutta rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja oikeutta yhdistymisvapauteen käsittelevän erityisraportoijan Maina Kiain raportin, jonka hän laati Kazakstanissa vierailtuaan ja esitteli 16. kesäkuuta 2015,

–  ottaa huomioon 21. joulukuuta 2015 allekirjoitetun tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon Kazakstanin perustuslain 20 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 21. joulukuuta 2015 Euroopan unioni ja Kazakstan allekirjoittivat tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on tarjota laajat puitteet vahvistetulle poliittiselle vuoropuhelulle ja yhteistyölle oikeus- ja sisäasioiden alalla sekä monilla muilla aloilla; toteaa, että tässä sopimuksessa painotetaan voimakkaasti demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, kestävää kehitystä sekä kansalaisyhteiskuntaa koskevaa yhteistyötä;

B.  ottaa huomioon, että Kazakstan on tärkeä kansainvälinen toimija ja että se on tärkeässä asemassa koko alueen poliittisen ja sosioekonomisen kehityksen samoin kuin turvallisuustilanteen kannalta; panee merkille, että Kazakstan on toiminut myönteisellä tavalla Keski-Aasiassa ja pyrkinyt luomaan hyvät suhteet naapurimaihinsa, käynnistämään alueellista yhteistyötä ja ratkaisemaan rauhanomaisesti kaikki kahdenväliset kysymykset; katsoo, että unionin kannalta on äärimmäisen tärkeää vauhdittaa poliittista, taloudellista ja turvallisuusyhteistyötä Keski-Aasian alueen kanssa ylläpitämällä vahvoja ja avoimia strategisia suhteita unionin ja Kazakstanin välillä;

C.  toteaa, että tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus on ratifioitava unionin kaikkien 28 jäsenvaltion parlamenteissa; toteaa, ettei tällä sopimuksella ainoastaan vahvisteta unionin ja Kazakstanin välistä poliittista vuoropuhelua ja auteta edistämään keskinäistä kauppaa ja investointeja vaan myös painotetaan voimakkaasti kansainvälisiä velvoitteita; ottaa huomioon, että voidaan todeta, että tehostetusta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta käytyjen neuvottelujen aikana kansalaisyhteiskunnan osallistumista parannettiin toimenpiteillä, joita toteutettiin kansalaisyhteiskunnan ottamiseksi mukaan julkiseen päätöksentekoon;

D.  toteaa, että sananvapautta koskeva yleinen tilanne on heikentynyt viime vuosina; toteaa, että joulukuussa 2015 Kazakstanin viranomaiset pidättivät toimittaja Guzal Baidalinovan, joka omistaa verkossa toimivan Nakanune.kz -uutissivuston, sellaisen rikosoikeudellisen asian puitteissa, joka perustuu syytteisiin väärien tietojen tahallisesta julkaisemisesta; toteaa, että Guzal Baidalinovan pidätyksen jälkeen ilmaistiin huolestumista riippumattomien tiedotusvälineiden häirinnästä Kazakstanissa; toteaa, että 29. helmikuuta 2016 tuomioistuin vapautti syytteistä toimittaja Julia Kozlovan, joka kirjoittaa Nakanune.kz -sivustolle;

E.  toteaa, että kansallisen lehdistöklubin ja toimittajaliiton johtajaa Seytkazy Matayevia vastaan on meneillään rikostutkinta ja häntä syytetään siitä, että hän olisi kavaltanut miljoonia Kazakstanin tengejä julkisista varoista; toteaa, että 22. helmikuuta 2016 Seytkazy Matayev, joka kiistää syytteet, ja hänen poikansa, riippumattoman KazTAg‑uutistoimiston johtaja Aset Matayev, pidätettiin; toteaa, että Aset Matayev vapautettiin kuulustelun jälkeen;

F.  toteaa, että tuomioistuin langetti 22. tammikuuta 2016 tuomiot lokakuussa 2015 pidätetyille blogisteille Ermek Narymbaeville ja Serikzhan Mambetalinille kansallisen levottomuuden lietsomista koskevien syytteiden nojalla ja tuomitsi edellisen kolmen vuoden ja jälkimmäisen kahden vuoden vankeuteen; toteaa, että blogisti Bolatbek Blyalov asetettiin rajoitettuun kotiarestiin;

G.  toteaa, että Kazakstanin viranomaiset ovat sulkeneet kaikki riippumattomat ja oppositioon kuuluvat joukkoviestimet, mukaan luettuna Assandi Times, Pravdivaya ja ADAM bol sekä ADAM -lehdet; toteaa, että vuoden 2012 lopulla Kazakstanin viranomaiset haastoivat oikeuteen riippumattomia ja oppositioon kuuluvia joukkoviestimiä, etenkin Golos Respubliki ja Vzglyad -sanomalehdet sekä niihin sidoksissa olevia sanomalehtiä ja verkkosivustoja sekä K+ ja Stan.TV -nimiset verkossa toimivat televisioportaalit;

H.  toteaa, että lokakuussa 2014 Almatyssa toimiva tuomioistuin määräsi 34 miljoonan Kazakstanin tengen sakon Havas Worldwide Kazakhstan -yhtiölle;

I.  toteaa, että demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline on tärkeä rahoitusväline, joka on tarkoitettu kansalaisjärjestöjen ja demokratiakehityksen tukemiseen sekä maassa että tällä alueella;

J.  toteaa, että kansainvälisen lesbojen, homojen, biseksuaalien, trans- ja intersukupuolisten järjestön (ILGA) mukaan Kazakstanissa HLBTI-henkilöt joutuvat kokemaan oikeudellisia vaikeuksia ja syrjintää, joita ei kohdistu muihin kuin HLBTI-henkilöihin; toteaa, että samaa sukupuolta olevien henkilöiden seksuaalinen kanssakäyminen on laillista Kazakstanissa sekä miesten että naisten osalta, mutta samaa sukupuolta olevat pariskunnat ja samaa sukupuolta olevien pariskuntien kotitaloudet eivät ole oikeutettuja samaan oikeussuojaan kuin eri sukupuolta olevat avioparit;

K.  toteaa, että 20. maaliskuuta 2016 Kazakstanissa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit, joita ennen olisi annettava takeet sananvapaudesta yhteiskunnassa sekä vapaiksi ja oikeudenmukaisiksi katsottujen poliittisten puolueiden helposta ja avoimesta rekisteröitymisestä; toteaa, että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) vaalitarkkailuryhmän 3. huhtikuuta 2012 päivätyn loppuraportin(6) mukaan vuoden 2012 vaaleissa esiintyi merkittäviä väärinkäytöksiä;

L.  toteaa, että uusi rikoslaki, uusi hallinnollisista rikkomuksista annettu laki ja uusi rikosoikeudenkäyntilaki tulivat voimaan 1. tammikuuta 2015;

M.  toteaa, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2015 lehdistönvapautta kuvaavan indeksin mukaan Kazakstan oli 180 maan joukossa sijalla 160;

N.  toteaa, että EU on tehnyt johdonmukaisesti työtä Kazakstanin kanssa sen etenemiseksi WTO:hon liittymisessä, mikä on nyt johtanut WTO-liittymisneuvottelujen päätökseen saattamiseen; toteaa, että on tärkeää, että Kazakstan noudattaa oikeusvaltioperiaatetta, täyttää kansainväliset velvoitteensa ja takaa oikeusvarmuuden maassa toimiville kansainvälisille yhtiöille sekä suojan niiden investoinneille;

O.  toteaa, että Kazakstanin kanssa tehtävässä kehitysyhteistyössä keskitytään alue- ja paikallishallinnon valmiuksien vahvistamiseen, oikeusalan uudistuksen tukemiseen ja julkisen sektorin valmiuksien parantamiseen sosiaalisten ja taloudellisten uudistusten toteuttamisen alalla;

1.  korostaa EU:n ja Kazakstanin suhteiden merkitystä ja katsoo, että on tärkeää tiivistää poliittista ja taloudellista yhteistyötä kaikilla aloilla; korostaa, että on vahvasti unionin etujen mukaista luoda Kazakstaniin kestävät poliittiset ja taloudelliset yhteistyösuhteet;

2.  on huolissaan viestimiä ja sananvapautta koskevasta ilmapiiristä Kazakstanissa; on hyvin huolissaan riippumattomiin viestimiin kohdistuvasta painostuksesta ja uusien lainsäädäntöehdotusten mahdollisista kielteisistä vaikutuksista kansalaisjärjestöjen rahoitukseen; huomauttaa, että riippumattomien viestimien, blogistien ja yksittäisten kansalaisten sananvapaus on yleismaailmallinen arvo, josta ei voida luopua;

3.  pitää valitettavana uutissivustojen, sosiaalisen median ja muiden verkkosivustojen umpimähkäistä lakkauttamista sillä perusteella, että niissä on laitonta sisältöä, ja kehottaa Kazakstanin viranomaisia varmistamaan, että kaikki toimenpiteet, joilla rajoitetaan internet-resurssien saatavuutta, perustuvat lakiin; on huolestunut tarkistuksista vuonna 2014 hyväksyttyyn viestintälakiin;

4.  on erittäin huolissaan siitä, että Kazakstanin vankilajärjestelmässä ei kunnioiteta vankien oikeuksia ja niitä loukataan; on huolestunut poliittisin perustein tuomittujen vankien Vladimir Kozlovin, Vadim Kuramshinin (jolle myönnettiin kansainvälinen Ludovic Trarieux -ihmisoikeuspalkinto vuonna 2013) ja Aron Atabekin fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista ja vaatii, että heille annetaan välittömästi heidän tarvitsemaansa lääketieteellistä hoitoa ja että heidän annetaan vastaanottaa säännöllisesti vierailijoita, mukaan luettuna perheenjäsenet, lailliset edustajat ja ihmisoikeuksia ja vankien oikeuksia puolustavien järjestöjen edustajat;

5.  on tietoinen ”100 askeleen ohjelman” merkityksestä pyrittäessä saamaan aikaan kiireellisiä uudistuksia Kazakstanissa; kehottaa Kazakstania panemaan täytäntöön kansallisen mekanismin kidutuksen ehkäisemiseksi ja aloittamaan keskustelun uudesta rikoslaista;

6.  korostaa, että EU:hun solmittavien syvempien poliittisten ja taloudellisten suhteiden, sellaisina kuin ne on hahmoteltu äskettäin allekirjoitetussa tehostetussa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa, on perustuttava yhteisiin arvoihin ja merkittävä Kazakstanin aktiivista ja konkreettista sitoutumista niiden poliittisten ja demokraattisten uudistusten toteuttamiseen, jotka juontuvat sen kansainvälisistä velvoitteista ja sitoumuksista;

7.  pitää myönteisenä sitä, että viimeisen ihmisoikeusvuoropuhelun jälkeen on vapautettu useita vangittuina olleita ihmisoikeus- ja ammattiyhdistysaktivisteja;

8.  korostaa sitä, että oikeutettua terrorismin ja ääriliikkeiden torjuntaa ei pitäisi käyttää näennäisenä syynä, jonka varjolla kielletään opposition toiminta, heikennetään sananvapautta tai vaikeutetaan oikeuslaitoksen riippumatonta toimintaa;

9.  kehottaa tarkistamaan niitä rikoslain pykäliä, joita voidaan käyttää ihmisoikeuslainsäädännöllä suojellun laillisen käyttäytymisen kriminalisointiin, erityisesti 174 pykälää, joka koskee yhteiskunnallisen, kansallisen, heimojen, rotujen tai yhteiskuntaluokkien välisen tai uskonnollisen levottomuuden lietsomista;

10.  kehottaa Kazakstanin viranomaisia kumoamaan blogisteille, muun muassa Ermek Narymbaeville, Serikzhan Mambetalinille ja Bolatbek Blyaloville, langetetut tuomiot; kehottaa vapauttamaan Guzal Baidalinovan; kehottaa lopettamaan Seytkazyn ja Aset Matayevin häirinnän; huomauttaa tässä yhteydessä, että toimittajia koskevien oikeustapausten olisi oltava julkisia ja ettei oikeudenkäyntien aikana saisi esiintyä häirintää;

11.  kehottaa vapauttamaan oppositiojohtaja Vladimir Kozlovin, joka on tällä hetkellä vangittuna ankarissa olosuhteissa odotettaessa hänen asiansa riippumatonta ja puolueetonta uudelleentarkastelua;

12.  on erittäin huolestunut kansalaisjärjestöjä koskevasta laista, jossa heikennetään kansalaisjärjestöjen olemassaolon edellytyksiä ja niiden riippumattomuutta Kazakstanissa; kehottaa Kazakstanin viranomaisia takaamaan kaikissa olosuhteissa sen, että kaikki Kazakstanissa toimivat ihmisoikeusaktivistit ja kansalaisjärjestöt voivat toimia oikeutetusti ihmisoikeuksien puolesta ilman kostotoimien pelkoa ja vapaana kaikista rajoituksista;

13.  pitää myönteisenä Kazakstanin pyrkimystä toimia aktiivisesti välittäjänä kansainvälisissä turvallisuuskysymyksissä laajemmin koko alueella; kehottaa Kazakstanin viranomaisia noudattamaan antamiaan kansainvälisiä sitoumuksia, muun muassa niitä, jotka koskevat oikeusvaltioperiaatetta ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta;

14.  pitää myönteisenä unionin ja Kazakstanin välistä säännöllistä ihmisoikeusvuoropuhelua; korostaa unionin ja Kazakstanin viranomaisten ihmisoikeusvuoropuhelujen tärkeyttä; kehottaa vahvistamaan vuoropuheluja siten, että niillä edistetään sellaisen foorumin perustamista, jolla asioita voidaan käsitellä avoimesti; korostaa, että näiden vuoropuhelujen olisi oltava tehokkaita ja tulossuuntautuneita;

15.  kehottaa unionia ja erityisesti Euroopan ulkosuhdehallintoa seuraamaan tiiviisti kehitystä Kazakstanissa, ottamaan tarvittaessa Kazakstanin viranomaisten kanssa esille huolenaiheita, tarjoamaan apua sekä huolehtimaan säännöllisestä tiedottamisesta Euroopan parlamentille; kehottaa EU:n edustustoa Astanassa edelleen seuraamaan aktiivisesti tilannetta ja ottamaan esille sananvapauden kaikissa asiaankuuluvissa kahdenvälisissä kokouksissa Kazakstanin kanssa;

16.  kehottaa Kazakstanin viranomaisia panemaan täysin täytäntöön Etyjin / demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) suositukset ennen seuraavia parlamenttivaaleja sekä toteuttamaan konkreettisia toimia oikeutta rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja oikeutta yhdistymisvapauteen käsittelevän YK:n erityisraportoijan esittämien suositusten täytäntöönpanemiseksi; muistuttaa Kazakstania sen pyrkimyksestä olla ehdolla YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi kaudeksi 2017–2018;

17.  kehottaa Kazakstanin viranomaisia sitoutumaan kansainvälisellä tasolla hiljattain hyväksyttyjen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksia käsittelevälle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Kazakstanin hallitukselle ja parlamentille.

(1)EUVL C 45, 5.2.2016, s. 85.
(2)EUVL C 251 E, 31.8.2013, s. 93.
(3)EUVL C 419, 16.12.2015, s. 159.
(4)EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 91.
(5)EUVL C 224 E, 19.8.2010, s. 30.
(6)http://www.osce.org/odihr/elections/89401?download=true

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö