Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2607(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0337/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2016 - 7.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0083

Usvojeni tekstovi
PDF 266kWORD 87k
Četvrtak, 10. ožujka 2016. - Strasbourg Završno izdanje
Sloboda izražavanja u Kazahstanu
P8_TA(2016)0083RC-B8-0337/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 10. ožujka 2016. o slobodi izražavanja u Kazahstanu (2016/2607(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Kazahstanu, uključujući one od 18. travnja 2013.(1), od 15. ožujka 2012.(2), od 22. studenog 2012. s preporukama Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje o pregovorima o Sporazumu o snažnijem partnerstvu i suradnji između EU-a i Kazahstana(3), od 15. prosinca 2011. o provedbi strategije EU-a za središnju Aziju(4) i od 17. rujna 2009. o slučaju Jevgenija Žovtisa u Kazahstanu(5),

–  uzimajući u obzir napomene potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini nakon potpisivanja Sporazuma o snažnijem partnerstvu i suradnji između EU-a i Kazahstana 21. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir sedmi krug godišnjeg dijaloga između EU-a i Kazahstana o ljudskim pravima održanog 26. studenog 2015. u Astani,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o strategiji EU-a za srednju Aziju od 22. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir četvrto izvješće o napretku od 13. siječnja 2015. o provedbi strategije EU-a za srednju Aziju usvojene 2007. godine,

–  uzimajući u obzir izvješće koje je 16. lipnja 2015. predstavio Maina Kiai, posebni izvjestitelj za pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja, nakon svoje misije u Kazahstan,

–  uzimajući u obzir Sporazum o snažnijem partnerstvu i suradnji potpisan 21. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 19. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir članak 20. Ustava Republike Kazahstan,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da su Europska unija i Kazahstan 21. prosinca 2015. potpisali Sporazum o snažnijem partnerstvu i suradnji kojemu je cilj omogućiti široki okvir za poboljšani politički dijalog i suradnju u području pravosuđa i unutarnjih poslova te mnogih drugih područja; budući da je taj sporazum snažno usmjeren na demokraciju i vladavinu prava, ljudska prava i temeljne slobode, održivi razvoj te suradnju civilnog društva;

B.  budući da je Kazahstan važan međunarodni akter koji ima važnu ulogu u političkom i socijalno-gospodarskom razvoju te stanju sigurnosti cijele regije; budući da je Kazahstan imao pozitivnu ulogu u središnjoj Aziji jer je uložio napore u razvijanje dobrih odnosa sa susjednim zemljama, nastavak regionalne suradnje i mirno rješavanje svih bilateralnih pitanja; budući da je EU-u veoma važno poboljšanje političke, gospodarske i sigurnosne suradnje s regijom središnje Azije uspostavom snažnog, otvorenog i strateškog odnosa između EU-a i Kazahstana;

C.  budući da će Sporazum o snažnijem partnerstvu i suradnji trebati ratificirati parlamenti svih 28 država članica i Europski parlament; budući da se ovim sporazumom neće samo osnažiti politički dijalog između EU-a i Kazahstana te promicati međusobna trgovina i ulaganja, nego se njime stavlja veliki naglasak i na međunarodne obveze; budući da se prima na znanje da je došlo do napretka u pregovorima o Sporazumu o snažnijem partnerstvu i suradnji u pogledu uključenosti civilnog društva uvođenjem mjera za uključivanje civilnog društva u donošenje javnih politika;

D.  budući da se posljednjih godina pogoršalo opće stanje u pogledu slobode izražavanja; budući da su kazahstanske vlasti u prosincu 2015. pritvorile Guzal Baidalinovu, novinarku i vlasnicu internetskog novinskog portala Nakanune.kz, u vezi s kaznenim postupkom zbog optužbe o „namjernom objavljivanju netočnih informacija”; budući da je nakon uhićenja Guzal Baidalinove izražena zabrinutost zbog zlostavljanja pripadnika neovisnih medija u Kazahstanu; budući da je 29. veljače 2016. sud oslobodio novinarku Juliju Kozlovu koja piše za portal Nakanune.kz;

E.  budući da je u tijeku kaznena istraga protiv Sejtkazija Matajeva, voditelja Nacionalnog kluba za tisak i sindikata novinara, koji je optužen za pronevjeru milijuna kazahstanskih tenga u javnim sredstvima; budući da su 22. veljače 2016. pritvoreni Sejtkazij Matajev, koji odbacuje optužbe, i njegov sin Aset Matajev, direktor nezavisne novinske agencije KazTag; budući da je Aset Matajev pušten na slobodu nakon ispitivanja;

F.  budući da je 22. siječnja 2016. sud osudio Ermeka Narimbajeva na tri godine i Serikzhana Mambetalina na dvije godine zatvora, blogere koji su u listopadu 2015. uhićeni pod optužbom o „poticanju nacionalnog razdora”; budući da je bloger Bolatbek Blijalov stavljen u ograničeni kućni pritvor;

G.  budući da su kazahstanske vlasti zatvorile nezavisne i opozicijske medije, uključujući novine Assandi Times, Pravdivaya te ADAM bol i ADAM; budući da su krajem 2012. kazahstanske vlasti tužile nezavisne i opozicijske medije, posebno novine Golos Respubliki i Vzglyad, kao i njihove povezane novine i internetske stranice, te internetske televizijske portale K+ i Stan.TV;

H.  budući da je u listopadu 2014. sud u Almatiju reklamnoj agenciji Havas Worldwide Kazakhstan izrekao kaznu od 34 milijuna KZT;

I.  budući da je Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) važan instrument za financiranje čiji je cilj pružanje potpore organizacijama civilnog društva i demokratizacija u državi i regiji;

J.  budući da se prema podacima ILGA-e (međunarodnog udruženja lezbijki, homoseksualaca te biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba) pripadnici zajednice LGBTI u Kazahstanu suočavaju s pravnim problemima i diskriminacijom kojima ostali građani nisu izloženi; budući da je istospolna seksualna aktivnost muškaraca i žena u Kazahstanu zakonita, ali istospolni parovi i njihova kućanstva nemaju pravo na jednake oblike pravne zaštite na koje imaju pravo vjenčani parovi različitog spola;

K.  budući da će se 20. ožujka 2016. u Kazahstanu održati prijevremeni parlamentarni izbori u okviru kojih treba biti zajamčena sloboda izražavanja u društvu te jednostavna i transparentna registracija političkih stranaka kako bi se ti izbori smatrali slobodnima i pravednima; budući da su, prema završnom izvješću misije za promatranje izbora Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) od 3. travnja 2012., izbori održani 2012. bili obilježeni „znatnim nepravilnostima”(6);

L.  budući da su 1. siječnja 2015. stupili na snagu novi Kazneni zakon, novi Zakon o prekršajima i novi Zakon o kaznenom postupku;

M.  budući da se Kazahstan nalazi na 160. mjestu od 180 zemalja na svjetskom indeksu slobode medija za 2015. koji su objavili Reporteri bez granica;

N.  budući da je EU dosljedno surađivao s Kazahstanom na njegovu putu prema pristupanju Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, što je danas dovelo do završetka pregovora o pristupanju Svjetskoj trgovinskoj organizaciji; budući da je važno da Kazahstan poštuje vladavinu prava i svoje međunarodne obveze te jamči pravnu sigurnost za međunarodna poduzeća koja posluju u državi, zajedno sa zaštitom njihovih ulaganja;

O.  budući da je razvojna suradnja s Kazahstanom usmjerena na jačanje kapaciteta tijela regionalnih i lokalnih vlasti, podržavanje reforme pravosuđa i poboljšanje kapaciteta javnog sektora za uvođenje socijalnih i gospodarskih reformi;

1.  ističe važnost odnosa između EU-a i Kazahstana te jačanja gospodarske i političke suradnje na svim područjima; ističe da je održiv odnos s Kazahstanom veoma važan za EU u pogledu političke i gospodarske suradnje;

2.  izražava zabrinutost zbog odnosa prema medijima i slobodi govora u Kazahstanu; vrlo je zabrinut zbog pritiska na nezavisne medije i zbog mogućih negativnih implikacija novog nacrta zakonodavnog teksta o financiranju organizacija civilnog društva; ističe da je sloboda govora nezavisnih medija, blogera i pojedinačnih građana univerzalna vrijednost o kojoj se ne pregovara;

3.  žali zbog diskriminirajućeg blokiranja novinskih portala, društvenih medija i drugih internetskih stranica iz razloga što sadrže nezakoniti sadržaj te poziva kazahstanske vlasti da zajamče da sve mjere ograničavanja pristupa izvorima na internetu imaju zakonsku osnovu; zabrinut je zbog izmjena Zakona o komunikacijama koje su usvojene 2014. godine;

4.  duboko je zabrinut zbog nepoštovanja i kršenja prava zatvorenika u okviru zatvorskog sustava u Kazahstanu; zabrinut je zbog fizičkog i psihičkog stanja zatvorenika Vladimira Kozlova, Vadima Kuramšina (koji je 2013. dobio međunarodnu nagradu Ludovic Trarieux u području ljudskih prava) i Arona Atabeka, koji su osuđeni zbog političkih razloga, te traži da im se hitno pruži potrebna liječnička njega i da im se omoguće redoviti posjeti, među ostalim članova obitelji, pravnih zastupnika i predstavnika organizacija za ljudska prava i prava zatvorenika;

5.  prima na znanje da je „program od 100 koraka” pokušaj provedbe hitnih reformi u Kazahstanu; poziva Kazahstan da provede Nacionalni mehanizam za sprečavanje mučenja te da otvori raspravu o novom Kaznenom zakonu;

6.  ističe da se produbljeni politički i gospodarski odnosi s EU-om, kako su zamišljeni u okviru potpisanog Sporazuma o snažnijem partnerstvu i suradnji, moraju temeljiti na zajedničkim vrijednostima te biti popraćeni aktivnim i konkretnim naporima Kazahstana u provođenju političkih i demokratskih reformi koje proizlaze iz njegovih međunarodnih obveza;

7.  pozdravlja puštanje na slobodu brojnih pritvorenih aktivista za ljudska i radnička prava koje je uslijedilo nakon posljednjeg dijaloga o ljudskim pravima;

8.  naglašava da se legitimna borba protiv terorizma i ekstremizma ne smije koristiti kao izlika za zabranu djelovanja opozicije, gušenje slobode izražavanja ili neovisnosti pravosuđa;

9.  poziva na reviziju članaka Kaznenog zakona koji se mogu primijeniti za kriminaliziranje zakonitog ponašanja zaštićenog ljudskim pravima, posebno članak 174. o „poticanju socijalnog, nacionalnog, klanskog, rasnog, klasnog ili vjerskog razdora”;

10.  poziva kazahstanske vlasti da ponište presude koje su izrečene blogerima, među ostalim Ermeku Narimbajevu, Serikzhanu Mambetalinu i Bolatbeku Blijalovu; poziva na puštanje na slobodu Guzal Baidalinove; poziva na to da stane na kraj zlostavljanju Sejtkazija i Aseta Matajeva; u tom pogledu ističe da predmeti koji uključuju novinare trebaju biti javni i da ne smije doći do zlostavljanja tijekom postupka;

11.  poziva na puštanje na slobodu opozicijskog čelnika Vladimira Kozlova koji je trenutačno pritvoren pod strogim zatvorskim uvjetima u iščekivanju nezavisne i nepristrane revizije njegova predmeta;

12.  izražava duboko žaljenje zbog Zakona o nevladinim organizacijama kojim se narušava postojanje i neovisnost nevladinih organizacija u Kazahstanu; potiče kazahstanske vlasti da u svim okolnostima zajamče da svi aktivisti za ljudska prava i nevladine organizacije u Kazahstanu mogu provoditi svoje legitimne aktivnosti povezane s ljudskim pravima bez straha od odmazde i bez ikakvih ograničenja;

13.  pozdravlja ambicije Kazahstana da se kao posrednik aktivno uključi u pitanja međunarodne sigurnosti povezana sa širom regijom; potiče kazahstanske vlasti da poštuju međunarodne obveze koje su preuzele, uključujući one povezane s vladavinom prava i neovisnosti pravosuđa;

14.  pozdravlja redovito održavanje dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Kazahstana; ističe važnost dijaloga o ljudskim pravima između vlasti EU-a i Kazahstana; poziva na poboljšanje dijaloga kojim će se potaknuti uspostavljanje foruma na kojem će se problemi moći otvoreno rješavati; ističe da ti dijalozi moraju biti učinkoviti i usmjereni na rezultate;

15.  poziva EU, posebno Europsku službu za vanjsko djelovanje, da pažljivo nadzire razvoj situacije u Kazahstanu, da kazahstanskim vlastima ukaže na probleme kada je to potrebno, da ponudi pomoć te da redovito o tome izvješćuje Parlament; poziva izaslanstvo EU-a u Astani da zadrži aktivnu ulogu u praćenju situacije i da pitanje slobode izražavanja otvori na svim bilateralnim sastancima s Kazahstanom;

16.  potiče kazahstanske vlasti da u potpunosti provedu preporuke OESS-a / Ureda za demokratske institucije i ljudska prava prije sljedećih parlamentarnih izbora te da poduzmu konkretne korake za provedbu preporuka posebnog izvjestitelja UN-a za pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja; podsjeća Kazahstan na njegovu ambiciju da se kandidira za mjesto nestalne članice Vijeća sigurnosti UN-a u razdoblju 2017. – 2018.;

17.  poziva kazahstanske vlasti da se posvete postizanju ciljeva održivog razvoja koji su nedavno usvojeni na međunarodnoj razini;

18.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Europske komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, vladama i parlamentima država članica, Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju,Vijeću UN-a za ljudska prava te Vladi i parlamentu Kazahstana.

(1) SL C 45, 5.2.2016., str. 85.
(2) SL C 251 E, 31.8.2013., str. 93.
(3) SL C 419, 16.12.2015., str. 159.
(4) SL C 168 E, 14.6.2013., str. 91.
(5) SL C 224 E, 19.8.2010., str. 30.
(6) http://www.osce.org/odihr/elections/89401?download=true

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti