Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2608(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0338/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2016 - 7.2

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0084

Prijaté texty
PDF 191kWORD 81k
Štvrtok, 10. marca 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Egypt, najmä prípad Giulia Regeniho
P8_TA(2016)0084RC-B8-0338/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2016 o Egypte, najmä o prípade Giulia Regeniho (2016/2608(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Egypte, najmä na uznesenia zo 17. decembra 2015(1) a 15. januára 2015(2),

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Egypte z 21. augusta 2013 a 10. februára 2014,

–  so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia, slobody prejavu a obhajcov ľudských práv,

–  so zreteľom na odpoveď podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 27. októbra 2015 na otázku na písomné zodpovedanie E‑010476/2015 o vojenskej podpore EÚ a členských štátov pre Egypt,

–  so zreteľom na egyptskú ústavu, predovšetkým články 52 (o mučení) a 93 (o záväznej povahe medzinárodného práva v oblasti ľudských práv),

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Dohovor OSN proti mučeniu, ktorých je Egypt zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na vyhlásenie egyptskej komisie pre práva a slobody, v ktorom sa uvádza, že v roku 2015 zmizlo 1 700 osôb, za čo nesú zodpovednosť štátne bezpečnostné sily,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa dostupných informácií Giulio Regeni, dvadsaťosemročný taliansky doktorand z univerzity v Cambridge, zmizol 25. januára 2016 po tom ako opustil svoje bydlisko v Káhire; keďže jeho telo sa našlo 3. februára 2016 pri ceste na predmestí Káhiry;

B.  keďže egyptské orgány pred návratom jeho tela do Talianska nariadili prehliadku post mortem, pričom talianski vyšetrovatelia vykonali vlastnú prehliadku post mortem; keďže výsledky sa ešte nezverejnili; keďže egyptské orgány uisťujú, že v súvislosti s touto vraždou nemajú čo skrývať, že majú rovnaký záujem nájsť pravdu a že v pokračujúcom vyšetrovaní sú pripravené v plnej miere spolupracovať so svojimi talianskymi náprotivkami;

C.  keďže podľa správ médií a talianskeho veľvyslanca v Káhire bolo telo Giulia Regeniho podrobené surovej bitke a rôznym formám mučenia; keďže taliansky minister vnútra uviedol, že na tele objavili znaky „niečoho nehumánneho, živočíšneho, neprijateľného násilia“;

D.  keďže Giulio Regeni sa v Káhire venoval výskumu zameranému na vývoj nezávislých odborov v Egypte v období po páde Mubaraka a Mursího a mal kontakt s oponentmi vlády;

E.  keďže prípad Giulia Regeniho je pokračovaním dlhého zoznamu násilných zmiznutí, ktoré sa odohrali v Egypte od júla 2013; keďže tieto zmiznutia unikajú trestu;

F.  keďže súčasná egyptská vláda spustila rozsiahlu kampaň svojvoľného zadržiavania kritikov vlády vrátane novinárov, obhajcov ľudských práv a členov politických a sociálnych hnutí; keďže od júla 2013 bolo podľa egyptských orgánov zadržaných viac ako 22 000 osôb;

G.  keďže centru pre riešenie a rehabilitáciu obetí násilia an-Nadím hrozí, že ho úrady zatvoria v dôsledku falošných obvinení týkajúcich sa porušovania pravidiel v oblasti zdravia; keďže centrum zohráva mimoriadnu úlohu, pokiaľ ide o starostlivosť o obete násilia a mučenia, a má kľúčovú úlohu v súvislosti s poskytovaním informácií o mučení, zabíjaní a najhoršom zaobchádzaní so zadržanými;

H.  keďže Egypt je dlhodobo strategickým partnerom Európskej únie; keďže úroveň angažovanosti EÚ v Egypte by mala byť v súlade so zásadou európskej susedskej politiky „viac za viac“ založená na stimuloch a mala by závisieť od pokroku v reformách demokratických inštitúcií a v súvislosti so zásadami právneho štátu a ľudskými právami; keďže 21. augusta 2013 poverila Rada pre zahraničné veci PK/VP, aby prehodnotila pomoc EÚ pre Egypt; keďže Rada pre zahraničné veci rozhodla, že spolupráca EÚ s Egyptom sa upraví podľa vývoja situácie v krajine;

I.  keďže v záveroch Rady pre zahraničné veci z 21. augusta 2013 sa uvádza, že „členské štáty sa tiež dohodli, že pozastavia licencie na vývoz do Egypta na všetky zariadenia, ktoré by sa mohli použiť na vnútorné represie, a opätovne posúdia licencie na zariadenia v zmysle spoločnej pozície 2008/944/SZBP a prehodnotia svoju pomoc Egyptu v oblasti bezpečnosti“; keďže Rada pre zahraničné veci tieto závery potvrdila vo februári 2014; keďže PK/VP v odpovedi na otázku na písomné zodpovedanie E‑010476/2015 z 27. októbra 2015 potvrdila, že tieto závery predstavujú „politický záväzok znemožňujúci akúkoľvek vojenskú podporu pre Egypt“;

J.  keďže v egyptskej ústave prijatej v roku 2014 sú zakotvené základné práva a slobody;

K.  keďže Egypt čelí terorizmu zo strany rôznych džihádistických organizácií, ktoré sú v krajine aktívne, najmä na Sinajskom polostrove, a ktoré sú prepojené s Islamským štátom a inými teroristickými organizáciami zapojenými do líbyjskej krízy; keďže pokračujúci konflikt v Líbyi priamo ovplyvňuje bezpečnosť Egypta; keďže pokračujúca kríza vážne znepokojuje Európsku úniu, a najmä Taliansko;

1.  rozhodne odsudzuje mučenie a vraždu občana EÚ Giulia Regeniho, ku ktorým došlo za podozrivých okolností, a vyjadruje hlbokú sústrasť jeho rodine;

2.  vyzýva egyptské orgány, aby poskytli talianskym orgánom všetky potrebné dokumenty a informácie, a tak umožnili rýchle, transparentné a nestranné spoločné vyšetrovanie prípadu Giulia Regeniho v súlade s medzinárodnými záväzkami, a žiada, aby sa vynaložilo všetko úsilie o čo možno najrýchlejšie predvedenie páchateľov tohto trestného činu pred súd;

3.  s hlbokým znepokojením zdôrazňuje, že prípad Giulia Regeniho nie je izolovaným incidentom, ale jedným z mnohých prípadov mučenia, úmrtí vo väzbe a násilných zmiznutí, ku ktorým došlo v uplynulých rokoch v Egypte, čo je v jednoznačnom rozpore s článkom 2 dohody o pridružení medzi EÚ a Egyptom, v ktorom sa uvádza, že vzťah medzi EÚ a Egyptom sa má zakladať na dodržiavaní demokratických zásad a základných ľudských práv, ako sa ustanovuje vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorá je základným prvkom dohody; preto vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby egyptským orgánom nastolili otázku bežnej praktiky násilných zmiznutí a mučenia a aby naliehali na účinnú reformu bezpečnostného aparátu a súdnictva Egypta;

4.  je hlboko znepokojený bezprostrednou hrozbou núteného uzavretia centra pre riešenie a rehabilitáciu obetí násilia a mučenia an-Nadím; žiada, aby sa urýchlene zrušil príkaz na jeho administratívne uzavretie;

5.  vyjadruje znepokojenie nad nepretržitým obťažovaním egyptskej komisie pre práva a slobody z dôvodu jej zjavnej účasti v kampani za zastavenie násilných zmiznutí v Egypte;

6.  pripomína egyptským orgánom ich vnútroštátne a medzinárodné právne záväzky a vyzýva ich, aby ako prioritu stanovili ochranu a presadzovanie ľudských práv a aby zabezpečili adresnú zodpovednosť za porušovanie týchto práv; opätovne žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb, ktoré boli zadržané a odsúdené len za uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu a slobodu pokojného zhromažďovania, vrátane obhajcov ľudských práv, pracovníkov v médiách a blogerov; vyzýva egyptské orgány, aby zabezpečili právo na spravodlivý súdny proces v súlade s medzinárodnými normami;

7.  vyzýva egyptskú vládu, aby zaručila, aby domáce a medzinárodné organizácie občianskej spoločnosti a nezávislé odbory mohli v krajine slobodne vyvíjať svoju činnosť bez zásahov alebo zastrašovania zo strany vlády; vyzýva egyptské orgány, aby zrušili zákaz cestovania, ktorý uložili mnohým vedúcim obhajcom ľudských práv v Egypte;

8.  očakáva, že nová ústava schválená 14. a 15. januára 2014, najmä jej články 52, 73 a 93, bude dôležitým krokom v prechode krajiny na demokraciu;

9.  berie na vedomie vytvorenie nového Ľudového zhromaždenia a vyzýva ho, aby urýchlene pristúpilo k revízii represívneho zákona o demonštráciách z novembra 2013, ktorý sa používa na potláčanie všetkých foriem pokojného odporu, ako aj zákona o zhromažďovaní z roku 1914; zároveň žiada revíziu všetkých represívnych právnych predpisov, ktoré boli prijaté v rozpore s egyptskou ústavou, vrátane zákona o teroristických činoch a zákona o teroristických subjektoch, ktoré by mohli byť zneužité skôr na vnútornú represiu než na zlepšenie kolektívnej bezpečnosti; zdôrazňuje, že je pripravený preskúmať v rámci partnerskej spolupráce s orgánmi krajiny možnosť prípravy programu budovania kapacít pre egyptský parlament;

10.  trvá na tom, že len vybudovaním skutočne pluralitnej spoločnosti, ktorá rešpektuje rôznorodosť názorov a životných štýlov, možno zabezpečiť dlhodobú stabilitu v Egypte, a žiada egyptské orgány, aby sa zaviazali k dialógu o zmierení, do ktorého sa zapoja všetky nenásilné hnutia vrátane nenásilných islamistov, s cieľom obnoviť dôveru v politiku a ekonomiku v rámci inkluzívneho politického procesu;

11.  zdôrazňuje, že Európska únia pripisuje veľký význam spolupráci s Egyptom ako s dôležitým susedom a partnerom, ako aj úlohe Egypta z hľadiska zabezpečenia stability v regióne; pridáva sa k obavám egyptského obyvateľstva z hospodárskych, politických a bezpečnostných výziev, ktorým čelí ich krajina a región; odsudzuje útoky teroristov namierené proti egyptským civilistom a vojsku;

12.  vyzýva EÚ, a najmä PK/VP a delegáciu EÚ v Káhire, aby zabezpečili pravidelné výmeny názorov s obhajcami ľudských práv a inými predstaviteľmi odporu, s cieľom podporiť tých, ktorým hrozí väzba alebo ktorí sa vo väzbe nachádzajú, a sledovať ich súdne konania uceleným spôsobom;

13.  naliehavo žiada členské štáty, aby sa v plnej miere zaviazali k záverom Rady pre zahraničné veci z augusta 2013 týkajúcim sa vývozu vojenskej techniky a vybavenia a bezpečnostnej spolupráce; žiada pozastavenie vývozu monitorovacích zariadení, ak existujú dôkazy o tom, že tieto zariadenia by boli používané na porušovanie ľudských práv; žiada PK/VP, aby predtým, než bude možné znova zvážiť opätovné posúdenie záverov Rady pre zahraničné veci z augusta 2013, podala správu o súčasnom stave vojenskej a bezpečnostnej spolupráce členských štátov EÚ s Egyptom a aby na základe úzkej konzultácie s Európskym parlamentom vypracovala plán postupu, v ktorom načrtne opatrenia, ktoré majú prijať egyptské orgány s cieľom podstatne zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv a vykonať komplexnú reformu súdnictva;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, prezidentovi a vláde Egyptskej arabskej republiky a Africkej komisii pre ľudské práva a práva národov.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0463.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2015)0012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia