Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2609(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0342/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/03/2016 - 7.3

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0085

Přijaté texty
PDF 348kWORD 95k
Čtvrtek, 10. března 2016 - Štrasburk
Demokratická republika Kongo
P8_TA(2016)0085RC-B8-0342/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2016 o Demokratické republice Kongo (2016/2609(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK), zejména na usnesení ze dne 9. července 2015(1) a 17. prosince 2015(2),

—  s ohledem na společnou tiskovou zprávu, kterou dne 16. února 2016 vydala Africká unie, Organizace spojených národů, Evropská unie a Mezinárodní organizace Frankofonie ohledně nutnosti zahájit v DRK politický dialog za účasti všech stran a o odhodlání těchto organizací podporovat úsilí konžských aktérů o upevnění demokracie v této zemi,

—  s ohledem na místní prohlášení, které vydala EU dne 19. listopadu 2015 v návaznosti na zahájení národního dialogu v DRK,

—  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 9. listopadu 2015 o situaci v DRK,

—  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 21. října 2015 o situaci týkající se lidských práv v DRK,

—  s ohledem na prohlášení, které dne 12. října 2015 vydala mluvčí Evropské služby pro vnější činnost o odstoupení předsedy volební komise v DRK z funkce,

—  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o DRK, zejména na rezoluci č. 2198 (2015) o obnovení sankčního režimu v DRK a mandátu skupiny odborníků a na rezoluci č. 2211 (2013), kterou byl obnoven mandát Stabilizační mise OSN v DRK (MONUSCO),

—  s ohledem na společné tiskové prohlášení, které dne 2. září 2015 vydala o DRK skupina mezinárodních vyslanců a zástupců pro oblast afrických Velkých jezer,

—  s ohledem na výroční zprávu, kterou dne 27. července 2015 vydal vysoký komisař OSN pro lidská práva o stavu lidských práv a o činnosti společného úřadu OSN pro lidská práva v DRK,

—  s ohledem na prohlášení, které dne 25. ledna 2015 vydala místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová v návaznosti na přijetí nového volebního zákona v DRK,

—  s ohledem na zprávu o DRK, kterou dne 12. ledna 2015 vydala skupina odborníků OSN,

—  s ohledem na tzv. nairobská prohlášení z prosince 2013,

—  s ohledem na rámcovou dohodu o míru, bezpečnosti a spolupráci pro DRK a region, která byla v únoru 2013 podepsána v Addis Abebě,

—  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981,

—  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných,

—  s ohledem na konžskou ústavu ze dne 18. února 2006,

—  s ohledem na Dohodu z Cotonou,

—  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že příští prezidentské a parlamentní volby, které se mají konat v listopadu 2016, by mohly být příležitostí k předání moci demokratickou cestou;

B.  vzhledem k tomu, že mandát prezidenta DRK je omezen ústavou na dvě funkční období;

C.  vzhledem k tomu, že prezident Joseph Kabila, který je u moci od roku 2001, byl oponenty obviněn z toho, že se administrativními a technickými prostředky snaží odkládat volby, aby mohl zůstat u moci i po skončení svého mandátu, a že dosud veřejně neoznámil, že na konci svého funkčního období z funkce odstoupí; vzhledem k tomu, že tato situace vyvolala v zemi rostoucí politické napětí, nepokoje a násilí;

D.  vzhledem k tomu, že se objevily pochybnosti o tom, zda Nezávislá národní volební komise je skutečně nezávislá a nestranná;

E.  vzhledem k tomu, že konžské bezpečnostní a zpravodajské složky ostře zasahují od ledna 2015 proti mírovým aktivistům, politickým vůdcům a dalším osobám, které se staví proti pokusům prezidenta Kabily změnit ústavu tak, aby mohl zůstat u moci i po skončení dvou funkčních období, což je maximální doba stanovená pro tuto funkci ústavou; vzhledem k tomu, že skupiny zabývající se lidskými právy přinášejí neustále informace o zhoršování situace v DRK, pokud jde o lidská práva a svobodu projevu a shromažďování, a to i o používání nepřiměřeného násilí při zákrocích proti účastníkům pokojných demonstrací a o zvýšení počtu politicky motivovaných soudních řízení; vzhledem k tomu, že mise MONUSCO zaznamenala v loňském roce více než 260 případů porušení lidských práv v souvislosti s volbami, zejména ve formě zásahů proti politickým oponentům, občanské společnosti a novinářům; vzhledem k tomu, že společný úřad OSN pro lidská práva v DRK uvedl, že od počátku roku 2016 zdokumentoval více než 400 případů porušení lidských práv, včetně 52 zatčení;

F.  vzhledem k tomu, že v červnu 2015 oznámil prezident Kabila zahájení národního dialogu; vzhledem k tomu, že formální přípravy na takovýto dialog nebyly dosud zahájeny, neboť se dvě hlavní opoziční skupiny rozhodly, že se dialogu nezúčastní, jelikož jej považují za součást zdržovací taktiky;

G.  vzhledem k tomu, že v září 2015 bylo z vládnoucí koalice v DRK vyloučeno sedm významných politiků za to, že podepsali dopis adresovaný prezidentu Kabilovi, v němž ho naléhavě žádali, aby dodržoval ústavu a neusiloval o to, aby zůstal u moci i po vypršení svého mandátu; vzhledem k tomu, že ve stejný měsíc vypukly násilné střety v Kinshase, kde bylo násilně potlačeno shromáždění proti jakémukoli pokusu o neústavní třetí funkční období;

H.  vzhledem k tomu, že mezi svévolně zadržovanými osobami jsou i Fred Bauma a Yves Makwambala, lidskoprávní aktivisté z hnutí Filimbi („Píšťalka“), kteří byli zadrženi za účast na semináři, jež měl mladé lidi z Konga povzbudit k plnění jejich občanských povinností pokojným a zodpovědným způsobem; oba tito aktivisté jsou vězněni již 11 měsíců a jejich propuštění požadoval Evropský parlament již ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 9. července 2015;

I.  vzhledem k tomu, že vůdci hlavních opozičních konžských stran, nevládní organizace a prodemokratická mládežnická hnutí vyzvaly konžské občany, aby dne 16. února 2016 zůstali doma a nešli do práce ani do škol v rámci akce „Ville Morte“ (Den mrtvého města“), jejímž cílem bylo uctít památku osob zabitých během prodemokratické demonstrace, která se konala dne 16. února 1992, a protestovat proti zpožděním, která doprovázejí pořádání prezidentských voleb, a proti tomu, že vláda údajně nedodržuje ústavu;

J.  vzhledem k tomu, že dne 16. února 2016 a v době kolem tohoto data byla zadrženo osm mládežnických aktivistů a nejméně 30 stoupenců politické opozice v souvislosti s touto národní stávkou, přičemž další aktivisté obdrželi textové zprávy s výhrůžkami odeslané z anonymních čísel, a že ministr zaměstnanosti Willy Makiashi státním zaměstnancům zakázal se této stávky zúčastnit; vzhledem k tomu, že šest členů hnutí LUCHA bylo odsouzeno k šesti měsícům vězení; vzhledem k tomu, že prodejny a provozovny obchodníků a úředníků, kteří se zapojili do akce „Den mrtvého města“, byly zapečetěny nebo byly těmto osobám uděleny disciplinární tresty;

K.  vzhledem k tomu, že Africká unie, OSN, EU a Mezinárodní organizace Frankofonie společně zdůraznily význam dialogu a úsilí o nalezení dohody mezi politickými aktéry, která respektuje zásady demokracie a právního států, a naléhavě vyzvaly veškeré konžské politické představitele, aby rozšířili svou spolupráci i na zprostředkovatele jmenované mezinárodním společenstvím;

L.  vzhledem k tomu, že situaci dále zhoršuje přetrvávající a sílící beztrestnost v DRK; vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v DRK se i nadále zhoršuje, především ve východní části země, v důsledku násilí, kterého se dopouští více než 30 zahraničních i domácích ozbrojených skupin, a neustále jsou hlášeny případy porušování lidských práv a mezinárodního práva, včetně cílených útoků na civilisty, rozšířeného sexuálního násilí a násilí založeného na pohlaví, systematického náboru a zneužívání dětí ozbrojenými skupinami a mimosoudních poprav;

M.  vzhledem k tomu, že v DRK v poslední době dochází ke zhoršení situace v oblasti svobody sdělovacích prostředků; vzhledem k tomu, že vládní úředníci zamezili svobodě slova tím, že uzavřeli sdělovací prostředky (zaměřovali se přímo na ty, které vysílaly zprávy o protestech) a zablokovali služby pro odesílání textových zpráv a internet; vzhledem k tomu, že v únoru 2016 vláda uzavřela dva soukromé televizní kanály ve městě Lubumbashi; vzhledem k tomu, že ve své poslední výroční zprávě z listopadu 2015 organizace „Novináři v ohrožení“, která je partnerskou organizací Reportérů bez hranic, uvedla 72 případů útoků na novináře a sdělovací prostředky v DRK a odhalila, že 60 % případů porušení svobody tisku se dopouštějí příslušníci armády nebo bezpečnostních složek, národní zpravodajské služby (ANR) nebo policie; vzhledem k tomu, že v době protestní akce „Den mrtvého města“ bylo přerušeno vysílání stanice Radio France International;

N.  vzhledem k tomu, že národní orientační program pro DRK na období 2014–2020, financovaný z prostředků 11. Evropského rozvojového fondu ve výši 620 milionů EUR, stanoví jako prioritu posílení správy věcí veřejných a právní stát, včetně reformy soudnictví, policie a armády;

1.  vyzývá orgány DRK, aby se výslovně zavázaly postupovat v souladu s ústavou a zajistit včasné konání voleb do konce roku 2016, a to plně v souladu s Africkou chartou pro demokracii, volby a správu věcí veřejných, a zaručit prostředí příznivé pro transparentní, důvěryhodné a inkluzivní volby; zdůrazňuje, že úspěšné konání voleb bude zásadní pro dlouhodobou stabilitu a rozvoj země;

2.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršující se bezpečnostní situací a stavem dodržování lidských práv v DRK, a zejména nad neustálými zprávami o rostoucím politicky motivovaném násilí a přísných omezeních a zastrašování, jimž před nadcházejícím volebním cyklem čelí obránci lidských práv, politická opozice a novináři; trvá na tom, že vláda odpovídá za to, aby nedošlo k jakémukoli prohlubování současné politické krize ani k eskalaci násilí a aby byla dodržována, chráněna a prosazována občanská a politická práva občanů země;

3.  důrazně odsuzuje jakékoli použití síly proti pokojným, neozbrojeným demonstrantům; připomíná, že svoboda projevu, sdružování a shromažďování je základem dynamického politického a demokratického života; rozhodně odsuzuje narůstající omezení demokratického prostoru a cílenou represi příslušníků opozice, občanské společnosti a sdělovacích prostředků; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech politických vězňů, mezi nimiž jsou Yves Makwambala, Fred Bauma a další aktivisté z hnutí Filimbi a organizace LUCHA a jejich přívrženci a obránce lidských práv Christopher Ngoyi;

4.  domnívá se, že boj proti beztrestnosti je nezbytným předpokladem pro znovunastolení míru v DRK; žádá, aby vláda DRK společně s mezinárodními partnery zahájila plné, důkladné a transparentní vyšetřování případů porušení lidských práv, k nimž došlo během předvolebních protestů, s cílem odhalit jakékoli nezákonné kroky nebo upření práv či svobod; naléhavě žádá, aby byla přijata opatření, na jejichž základě by byli ti, kdo porušují lidská práva, páchají válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a sexuální násilí na ženách společně s těmi, kteří odpovídají za nábor dětských vojáků, nahlášeni, identifikováni, trestně stíháni a potrestáni podle vnitrostátního a mezinárodního trestního práva;

5.  vyzývá místopředsedkyni Komisi, vysokou představitelku Unie a členské státy, aby plně využily veškerých nástrojů politiky, včetně doporučení vydaných v závěrečné zprávě mise EU pro sledování průběhu voleb v roce 2012 a ve zprávě následné mise z roku 2014, a aby vyvíjely politický tlak na nejvyšší úrovni, aby zabránily šíření předvolebních násilností v DRK a jakékoli další destabilizaci oblasti Velkých jezer;

6.  bere na vědomí ochotu EU a mezinárodního společenství podpořit konžský volební proces, pokud bude zveřejněn směrodatný volební kalendář a budou dodržena ustanovení ústavy; domnívá se, že by se tato podpora měla soustředit na registraci voličů, školení a zajištění bezpečnosti v průběhu voleb; trvá na tom, že povaha a výše podpory EU volebnímu procesu v DRK se musí odvíjet od toho, jakého bude dosaženo pokroku při naplňování doporučení misí pro sledování průběhu voleb z let 2012 a 2014, zejména pokud jde o záruky nezávislosti ústřední volební komise (CENI), revizi seznamu voličů, rozpočtové požadavky a dodržení harmonogramu daného ústavou;

7.  vyzývá konžské orgány, aby při nejbližší příležitosti ratifikovaly Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných;

8.  upozorňuje na stěžejní roli Africké unie (AU) při předcházení politické krizi ve střední Africe a vyzývá členské státy AU, zejména JAR, aby se zasadily o dodržení ústavy DRK; naléhavě vyzývá EU, aby využila veškerých svých diplomatických a ekonomických nástrojů, včetně nadcházejícího podpisu dohod o hospodářském partnerství, k dosažení tohoto cíle;

9.  podotýká, že důležitým faktorem pro uznání legitimity volebního procesu je plná účast opozice, nezávislé občanské společnosti a volebních expertů v CENI; připomíná, že CENI by měla být nestrannou institucí; zdůrazňuje, že orgány by měly dát CENI k dispozici potřebné finanční zdroje, které umožní komplexní a transparentní proces;

10.  vyzývá místopředsedkyni Komisi, vysokou představitelku Unie, aby zintenzívnila dialog s orgány DRK podle článku 8 Dohody z Cotonou s cílem obdržet definitivní vyjasnění týkající se volebního procesu; připomíná závazek přijatý DRK v rámci Dohody z Cotonou, že bude respektovat demokracii, právní stát a zásady lidských práv, které zahrnují svobodu projevu a sdělovacích prostředků, řádnou správu věcí veřejných a transparentnost v politických funkcích; naléhavě vyzývá vládu DRK, aby dodržovala tato ustanovení v souladu s články 11b, 96 a 97 Dohody z Cotonou, a pokud tak neučiní, žádá Komisi, aby zahájila příslušný postup v souladu s články 8, 9 a 96 Dohody z Cotonou;

11.  vyzývá EU, aby zvážila možnost zavedení cílených sankcí vůči těm, kteří odpovídají za násilná stíhání v DRK, včetně zákazů cestování a zmrazení aktiv, s cílem pomoci předejít dalšímu násilí;

12.  naléhavě žádá delegaci EU, aby monitorovala vývoj a využila všech vhodných nástrojů, včetně evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, na podporu obránců lidských práv a prodemokratických hnutí;

13.  žádá, aby bylo obnoveno působení zpravodaje OSN pro lidská práva v DRK;

14.  připomíná, že nezbytnými podmínkami pro úspěšné volby jsou mír a bezpečnost; bere v této souvislosti na vědomí prodloužení mandátu stabilizační mise MONUSCO a vyzývá k posílení jejích pravomocí na poli civilní ochrany v souvislosti s volbami;

15.  opakuje, že je hluboce znepokojen alarmující humanitární situace v DRK, kterou způsobily zejména násilné ozbrojené konflikty ve východních provinciích země; žádá, aby EU a její členské státy i nadále poskytovaly pomoc lidu DRK s cílem zlepšit životní podmínky těch nejzranitelnějších skupin obyvatelstva a zmírňovat důsledky vysídlení, nedostatku potravin, epidemií a přírodních katastrof;

16.  odsuzuje pokračující akty sexuálního násilí na východě Konga; konstatuje, že konžské orgány konaly v posledních měsících 20 soudních přelíčení v případech obvinění ze sexuálního násilí ve východním Kongu, ve kterých bylo odsouzeno 19 armádních důstojníků, a že je nutno učinit mnohem více; důrazně vybízí konžské orgány, aby pokračovaly ve svém boji proti beztrestnosti vyšetřováním případů sexuálního násilí a stíháním pachatelů těchto činů;

17.  vítá rozhodnutí konžských orgánů přezkoumat případy adopce blokované od 25. září 2013; bere na vědomí práci Konžského mezirezortního výboru, pokud jde o sporadické vydávání povolení k odchodu ze země adoptovaným dětem; vyzývá tento mezirezortní výbor, aby pečlivě a důsledně pokračoval ve své práci v klidné atmosféře; vyzývá delegaci EU a členské státy, aby pečlivě sledovaly situaci;

18.  vyzývá Africkou unii a EU, aby zajistily neustálý politický dialog mezi zeměmi oblasti Velkých jezer s cílem zabránit jakékoli další destabilizaci;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu DRK, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2015)0278.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2015)0475.

Právní upozornění - Ochrana soukromí