Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2609(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0342/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2016 - 7.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0085

Hyväksytyt tekstit
PDF 178kWORD 78k
Torstai 10. maaliskuuta 2016 - Strasbourg
Kongon demokraattinen tasavalta
P8_TA(2016)0085RC-B8-0342/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2016 Kongon demokraattisesta tasavallasta (2016/2609(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti 9. heinäkuuta 2015(1) ja 17. joulukuuta 2015(2) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin, Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin ja ranskankielisten maiden järjestön (Organisation internationale de la francophonie) 16. helmikuuta 2016 antaman yhteisen lehdistötiedotteen, jossa järjestöt korostivat osallistavan poliittisen vuoropuhelun tarvetta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä sitoutumistaan Kongon toimijoiden tukemiseen maan demokratian vakauttamisessa,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan kansallisen vuoropuhelun käynnistämisen jälkeen 19. marraskuuta 2015 annetun Euroopan unionin paikallisen lausunnon,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 9. marraskuuta 2015 antaman lausunnon Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon 21. lokakuuta 2015 annetun Euroopan unionin paikallisen lausunnon Kongon demokraattisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon 12. lokakuuta 2015 annetun Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan lausunnon Kongon demokraattisen tasavallan vaalilautakunnan päällikön erosta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti päätöslauselman 2198 (2015) Kongon demokraattiselle tasavallalle määrätyn seuraamusjärjestelmän ja asiantuntijaryhmän toimeksiannon uusimisesta sekä päätöslauselman 2211 (2013), jolla jatkettiin Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaatiota Kongon demokraattisessa tasavallassa (MONUSCO),

–  ottaa huomioon Afrikan suurten järvien alueen kansainvälisten lähettiläiden ja edustajien ryhmän 2. syyskuuta 2015 antaman yhteisen lehdistötiedotteen Kongon demokraattisen tasavallan vaaleista,

–  ottaa huomioon 27. heinäkuuta 2015 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomuksen ihmisoikeustilanteesta ja Yhdistyneiden kansakuntien yhdistetyn ihmisoikeuksien toimiston (UNJHRO) toimista Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 25. tammikuuta 2015 antaman julkilausuman Kongon demokraattisen tasavallan uuden vaalilain hyväksymisestä,

–  ottaa huomioon 12. tammikuuta 2015 annetun Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän YK:n asiantuntijaryhmän raportin,

–  ottaa huomioon joulukuussa 2013 annetut Nairobin julistukset,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan ja alueen rauhaa, turvallisuutta ja yhteistyötä koskevan kehyksen, joka allekirjoitettiin Addis Abebassa helmikuussa 2013,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan vuodelta 1981,

–  ottaa huomioon demokratiaa, vaaleja ja hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2006 vahvistetun Kongon perustuslain,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että seuraavat presidentin- ja parlamenttivaalit, jotka on tarkoitus pitää marraskuussa 2016, voivat tarjota uuden mahdollisuuden demokraattiseen vallan vaihtoon;

B.  ottaa huomioon, että presidentin toimikausien määrä on rajoitettu kahteen Kongon demokraattisen tasavallan perustuslaissa;

C.  ottaa huomioon, että vuodesta 2001 valtaa pitäneen presidentti Joseph Kabilan vastustajat ovat syyttäneet presidenttiä yrityksistä viivästyttää vaaleja erilaisin hallinnollisin ja teknisin keinoin ja pysyä vallassa toimikautensa loputtua, ja toteaa, että presidentti ei ole vielä ilmoittanut julkisesti, että hän luopuu vallasta toimikautensa loppuessa; ottaa huomioon, että tämä on aiheuttanut kasvavia poliittisia jännitteitä, levottomuuksia ja väkivaltaisuuksia eri puolilla maata;

D.  ottaa huomioon, että riippumattoman kansallisen vaalilautakunnan (CENI) riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta on esitetty epäilyksiä;

E.  ottaa huomioon, että tammikuusta 2015 lähtien Kongon turvallisuus- ja tiedustelupalvelut ovat kiristäneet rauhanomaisten aktivistien, poliittisten johtajien ja muiden sellaisten henkilöiden valvontaa, jotka vastustavat presidentti Kabilan yrityksiä muuttaa perustuslakia pysyäkseen vallassa perustuslain sallimien kahden toimikauden päätyttyä; toteaa, että ihmisoikeusryhmät raportoivat jatkuvasti ihmisoikeuksia, sananvapautta ja kokoontumisvapautta koskevan tilanteen huonontumisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa, mikä ilmenee myös kohtuuttomana voimankäyttönä rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan ja poliittisin perustein aloitettujen oikeudenkäyntien lisääntymisenä; ottaa huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaatio Kongon demokraattisessa tasavallassa kirjasi vuonna 2015 yli 260 vaaleihin liittyvää ihmisoikeusloukkausta, joista suurin osa kohdistui poliittisiin vastustajiin, kansalaisyhteiskunnan edustajiin sekä toimittajiin; ottaa huomioon, että Kongon demokraattisessa tasavallassa toimiva Yhdistyneiden kansakuntien yhdistetty ihmisoikeuksien toimisto ilmoitti dokumentoineensa vuoden 2016 alusta lukien yli 400 ihmisoikeusloukkaustapausta ja 52 näistä tapauksista oli pidätyksiä;

F.  ottaa huomioon, että kesäkuussa 2015 presidentti Kabila ilmoitti kansallisen vuoropuhelun käynnistämisestä; ottaa huomioon, että vuoropuhelun muodolliset valmistelut eivät ole vielä alkaneet, sillä kaksi suurinta oppositioryhmää päättivät olla osallistumatta vuoropuheluun, koska ne pitävät sitä viivytystaktiikkana;

G.  ottaa huomioon, että syyskuussa 2015 seitsemän vanhempaa poliittista merkkihenkilöä erotettiin Kongon demokraattisen tasavallan hallituskoalitiosta, sillä he allekirjoittivat kirjeen, jossa vaadittiin presidentti Kabilaa noudattamaan perustuslakia ja luopumaan vapaaehtoisesti vallasta toimikautensa päättyessä; ottaa huomioon, että samassa kuussa Kinshasassa puhkesi väkivaltaisia yhteenottoja ja presidentin mahdollisia yrityksiä päästä perustuslain vastaisesti kolmannelle kaudelle vastustanutta joukkokokousta vastaan hyökättiin väkivaltaisesti;

H.  ottaa huomioon, että mielivaltaisesti pidätettyjen joukossa ovat Filimbi-liikkeen ihmisoikeusaktivistit Fred Bauma ja Yves Makwambala, jotka pidätettiin siksi, että he olivat osallistuneet seminaariin, jossa kannustettiin kongolaisia nuoria suorittamaan rauhanomaisesti ja vastuullisesti kansalaisvelvollisuutensa, ja toteaa, että kyseiset henkilöt ovat nyt olleet pidätettyinä yhdentoista kuukauden ajan ja että heidän vapauttamistaan vaadittiin jo edellä mainitussa 9. heinäkuuta 2015 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa;

I.  ottaa huomioon, että Kongon tärkeimpien oppositiopuolueiden, kansalaisjärjestöjen ja demokratiaa kannattavien nuorisoliikkeiden johtajat kehottivat Kongon kansalaisia pysymään kotonaan ja olemaan menemättä työpaikalle ja kouluun ”kuolleen kaupungin päivänä” 16. helmikuuta 2016 kunnianosoituksena demokratian puolesta järjestetyssä marssissa 16. helmikuuta 1992 kuolleiden muistolle sekä osoittamaan mieltään presidentinvaalien järjestämisen viivyttämistä ja hallituksen väitettyjä perustuslain vastaisia toimia vastaan;

J.  ottaa huomioon, että kahdeksan nuorisoaktivistia ja ainakin 30 poliittisen opposition kannattajaa pidätettiin 16. helmikuuta 2016 tai tuon päivän tienoilla tämän yleislakon yhteydessä, ja toteaa, että muut aktivistit saivat tekstiviestitse uhkailuja tuntemattomista numeroista ja että työministeri Willy Makiashi kielsi julkisen sektorin työntekijöitä osallistumasta tähän lakkoon; ottaa huomioon, että kuusi LUCHA-liikkeen jäsentä tuomittiin kuudeksi kuukaudeksi vankilaan; ottaa huomioon, että ”kuolleen kaupungin päivään” osallistuneiden kauppiaiden ja työntekijöiden liikkeitä suljettiin ja siihen osallistuneille virkamiehille määrättiin kurinpitotoimia;

K.  ottaa huomioon, että Afrikan unioni, Yhdistyneet kansakunnat, Euroopan unioni ja ranskankielisten maiden järjestö korostivat yhdessä vuoropuhelun merkitystä ja sitä, että on tärkeää pyrkiä saamaan poliittisten toimijoiden välillä sopimus, joka kunnioittaa demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta, ja kehottivat kaikkia Kongon poliittisia toimijoita toimimaan täysimääräisessä yhteistyössä myös kansainvälisen yhteisön nimeämien sovittelijoiden kanssa;

L.  toteaa, että tilannetta pahentaa se, että rankaisemattomuus jatkuu ja on vakiintunut Kongon demokraattisessa tasavallassa; ottaa huomioon, että Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuustilanne heikkenee koko ajan erityisesti maan itäosassa, ja toteaa, että tämä johtuu yli 30 ulkomaisen ja kotimaisen aseistetun ryhmän harjoittamasta väkivallasta ja että jatkuvasti tulee tietoja ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden rikkomisista, esimerkiksi siviileihin kohdistetuista iskuista, laajalle levinneestä seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta, järjestelmällisestä lasten värväyksestä ja hyväksikäytöstä, johon aseistetut ryhmät syyllistyvät, sekä ilman tuomioistuinkäsittelyä toteutetuista teloituksista;

M.  panee merkille, että tiedotusvälineiden vapaus on viime aikoina heikentynyt Kongon demokraattisessa tasavallassa; ottaa huomioon, että hallituksen virkamiehet ovat estäneet sananvapauden toteutumisen sulkemalla mediayhtiöitä ja vainoamalla erityisesti niitä tiedotusvälineitä, jotka kertoivat lähetyksissään mielenosoituksista, sekä tekstiviestipalveluja ja internetiä; ottaa huomioon, että hallitus sulki helmikuussa 2016 kaksi yksityistä televisiokanavaa Lubumbashissa; panee merkille, että marraskuussa 2015 julkaistussa raportissaan Journalist in Danger -järjestö, joka on Toimittajat ilman rajoja -järjestön kumppanijärjestö, luetteli 72 tapausta, joissa toimittajia ja tiedotusvälineitä vastaa oli hyökätty Kongon demokraattisessa tasavallassa, ja paljasti, että 60 prosentissa lehdistönvapauden loukkausta koskevista tapauksista tekijänä on armeija tai turvallisuuspalvelut, kansallinen tiedustelupalvelu tai poliisi; panee merkille, että Radio France International -radiokanavan lähetykset keskeytettiin tuenilmauksena ”kuolleen kaupungin päivän” mielenosoitukselle;

N.  ottaa huomioon, että vuosina 2014–2020 Kongon demokraattisen tasavallan maaohjelmassa, jota rahoitetaan 620 miljoonalla eurolla 11:nnestä Euroopan kehitysrahastosta, on asetettu painopisteiksi hallintotavan ja oikeusvaltion periaatteen vahvistaminen, mihin kuuluu oikeuslaitoksen, poliisivoimien ja armeijan uudistaminen;

1.  kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia nimenomaisesti sitoutumaan perustuslain noudattamiseen ja sen varmistamiseen, että vaalit järjestetään ajallaan vuoden 2016 loppuun mennessä noudattaen kaikilta osin demokratiaa, vaaleja ja hallintoa koskevaa Afrikan peruskirjaa, sekä takaamaan sellaiset olot, että voidaan järjestää avoimet, uskottavat ja osallistavat vaalit; korostaa, että vaalien järjestäminen onnistuneesti on ratkaisevan tärkeää maan pitkän aikavälin vakaudelle ja kehitykselle;

2.  ilmaisee syvän huolestumisensa Kongon demokraattisen tasavallan heikkenevästä turvallisuus- ja ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti jatkuvasti tulevista tiedoista, jotka kertovat lisääntyvästä poliittisesta väkivallasta ja vakavista rajoituksista ja pelottelusta, joita ihmisoikeusaktivisteihin, poliittisiin vastustajiin ja toimittajiin kohdistetaan tulevien vaalien alla; toistaa, että on hallituksen tehtävä estää nykyisen poliittisen kriisin syveneminen tai väkivallan kärjistyminen ja että hallituksen on kunnioitettava, suojeltava ja edistettävä kansalaistensa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia;

3.  tuomitsee voimakkaasti kaikenlaisen voimankäytön rauhanomaisia ja aseettomia mielenosoittajia vastaan; palauttaa mieliin, että sananvapaus, yhdistymisvapaus ja kokoontumisvapaus ovat dynaamisen poliittisen ja demokraattisen elämän perusta; tuomitsee voimakkaasti demokraattisen toimintatilan rajoitukset ja opposition jäseniin, kansalaisyhteiskuntaan ja tiedotusvälineisiin kohdistetun kohdennetun tukahduttamisen; kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta poliittiset vangit, muun muassa Yves Makwambalan, Fred Bauman ja muut Filimbi- ja LUCHA-liikkeiden aktivistit ja tukijat sekä ihmisoikeusaktivisti Christopher Ngoyin;

4.  katsoo, että rankaisemattomuuden torjuminen on ennakkoedellytys rauhan palauttamiselle Kongon demokraattiseen tasavaltaan; pyytää Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta käynnistämään yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa täydellisen, perusteellisen ja avoimen tutkimuksen ihmisoikeusloukkauksista, jotka tapahtuivat vaaleihin liittyvien mielenosoitusten aikana, jotta voidaan kartoittaa laittomat toimet tai oikeuksien ja vapauksien epäämiset; kehottaa toteuttamaan toimia sen varmistamiseksi, että ihmisoikeuksien loukkauksiin, sotarikoksiin, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja naisiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin ja lapsisotilaiden värväämiseen syyllistyneistä henkilöistä ilmoitetaan, heidät tunnistetaan ja asetetaan syytteeseen ja heitä rangaistaan kansallisten ja kansainvälisten rikoslakien mukaisesti;

5.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa hyödyntämään täysimääräisesti kaikkia politiikan välineitä, myös EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan vuoden 2011 loppuraportissa ja vuoden 2014 seurantavaltuuskunnan raportissa annettuja suosituksia, sekä harjoittamaan poliittista painostusta korkeimmalla tasolla, jotta voidaan estää vaaleihin liittyvän väkivallan leviäminen Kongon demokraattisessa tasavallassa ja epävakauden lisääntyminen Suurten järvien alueella;

6.  panee merkille, että Euroopan unioni ja kansainvälinen yhteisö ovat halukkaita tukemaan Kongon vaaliprosessia sillä edellytyksellä, että julkaistaan asianmukainen vaaliaikataulu ja noudatetaan perustuslain määräyksiä; katsoo, että tämä tuki olisi keskitettävä äänestäjien rekisteröimiseen, koulutukseen ja vaalien turvaamiseen; katsoo ehdottomasti, että sen, miten ja millä summalla Euroopan unioni tukee Kongon demokraattisen tasavallan vaaliprosessia, on perustuttava vuosien 2011 ja 2014 vaalitarkkailuvaltuuskuntien antamien suositusten täytäntöönpanon etenemiseen, ja katsoo, että tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä huomiota erityisesti riippumattoman kansallisen vaalilautakunnan riippumattomuutta, äänestysluettelon tarkistamista, määrärahatarpeita ja perustuslain mukaisen aikataulun noudattamista koskevien suositusten täytäntöönpanossa saavutettuun edistykseen;

7.  kehottaa Kongon viranomaisia ratifioimaan mahdollisimman pian demokratiaa, vaaleja ja hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan;

8.  korostaa Afrikan unionin ratkaisevaa roolia poliittisen kriisin estämisessä Keski-Afrikassa ja pyytää Afrikan unionin jäsenvaltioita, erityisesti Etelä-Afrikkaa, toimimaan Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain noudattamisen puolesta; kehottaa Euroopan unionia käyttämään tämän tavoitteen saavuttamiseen kaikkia diplomatian ja talouden keinoja, myös talouskumppanuussopimusten tulevaa allekirjoittamista;

9.  palauttaa mieliin, että opposition, riippumattoman kansalaisyhteiskunnan ja vaaliasiantuntijoiden täysipainoinen osallistuminen riippumattoman kansallisen vaalilautakunnan työhön on tärkeä tekijä vaaliprosessin legitimoinnissa; muistuttaa, että riippumattoman kansallisen vaalilautakunnan olisi oltava puolueeton elin; tähdentää, että viranomaisten olisi osoitettava riippumattomalle kansalliselle vaalilautakunnalle tarvittavat määrärahat kattavan ja avoimen prosessin mahdollistamiseksi;

10.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tiivistämään Cotonoun sopimuksen 8 artiklan mukaista vuoropuhelua Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisten kanssa, jotta vaaliprosessista saadaan lopullinen selvyys; muistuttaa Kongon demokraattisen tasavallan Cotonoun sopimuksessa antamasta sitoumuksesta kunnioittaa demokratiaa, oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia, joihin kuuluvat sananvapaus, tiedotusvälineiden vapaus, hyvä hallintotapa ja avoimuus poliittisissa viroissa; kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta noudattamaan näitä määräyksiä Cotonoun sopimuksen 11 artiklan b kohdan, 96 artiklan ja 97 artiklan mukaisesti, ja muussa tapauksessa pyytää komissiota käynnistämään Cotonoun sopimuksen 8, 9 ja 96 artiklan mukainen asianmukainen menettely;

11.  kehottaa Euroopan unionia harkitsemaan kohdennettujen seuraamusten asettamista niille, jotka ovat vastuussa väkivaltaisista tukahduttamistoimista Kongon demokraattisessa tasavallassa, ja toteaa, että seuraamuksia voivat olla esimerkiksi matkustuskiellot ja varojen jäädyttäminen, jotta voidaan auttaa estämään uusia väkivaltaisuuksia;

12.  kehottaa EU:n edustustoa seuraamaan tapahtumia ja käyttämään kaikkia asianmukaisia keinoja ja välineitä, demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline mukaan lukien, ihmisoikeuksien puolustajien ja demokratialiikkeiden tukemiseksi;

13.  kehottaa Yhdistyneitä kansakuntia lähettämään Kongon demokraattiseen tasavaltaan uuden ihmisoikeuksia käsittelevän erityisraportoijan;

14.  palauttaa mieliin, että rauha ja turvallisuus ovat ennakkoedellytyksiä vaalien onnistumiselle; panee tässä yhteydessä merkille, että Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaatiota Kongon demokraattisessa tasavallassa jatkettiin, ja kehottaa vahvistamaan operaation valmiuksia siviilien suojelun alalla vaalien yhteydessä;

15.  toistaa olevansa erittäin huolissaan Kongon demokraattisen tasavallan hälyttävästä humanitaarisesta tilanteesta, ja toteaa, että se johtuu erityisesti väkivaltaisista aseellisista konflikteista maan itäisissä maakunnissa; kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita jatkamaan apuaan Kongon demokraattisen tasavallan ihmisille, jotta voitaisiin parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien elinoloja ja torjua väestön siirtymisen, heikon ruokaturvan, epidemioiden ja luonnonkatastrofien seurauksia;

16.  tuomitsee jatkuvan seksuaalisen väkivallan Kongon itäosissa; panee merkille, että Kongon viranomaiset ovat käyneet viime kuukausina 20 oikeudenkäyntiä, jotka liittyvät seksuaaliseen väkivaltaan Kongon itäosissa, ja että oikeudenkäynneissä on tuomittu 19 armeijan upseeria, mutta katsoo, että tekemistä on vielä paljon; kannustaa voimakkaasti Kongon viranomaisia jatkamaan toimintaansa rankaisemattomuutta vastaan ja tutkimaan seksuaalista väkivaltaa koskevat tapaukset ja asettamaan tekijät syytteeseen;

17.  panee tyytyväisenä merkille Kongon viranomaisten päätöksen tarkastella uudelleen niitä adoptiotapauksia, joiden käsittely ei ole edennyt sitten 25. syyskuuta 2013; panee merkille Kongon ministeriöiden välisen komitean tekemän työn, joka liittyy maastapoistumislupien satunnaiseen myöntämiseen adoptoiduille lapsille; kehottaa ministeriöiden välistä komiteaa jatkamaan työtään huolellisesti ja johdonmukaisesti rauhallisessa ilmapiirissä; kehottaa EU:n edustustoa ja jäsenvaltioita seuraamaan tilannetta tarkkaan;

18.  kehottaa Afrikan unionia ja Euroopan unionia varmistamaan pysyvän poliittisen vuoropuhelun Suurten järvien alueen maiden kesken, jotta voidaan välttää alueen epävakauden paheneminen;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, Kongon demokraattisen tasavallan presidentille, pääministerille ja parlamentille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0278.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0475.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö