Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2609(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0342/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2016 - 7.3

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0085

Prijaté texty
PDF 278kWORD 93k
Štvrtok, 10. marca 2016 - Štrasburg
Konžská demokratická republika
P8_TA(2016)0085RC-B8-0342/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2016 o Konžskej demokratickej republike (2016/2609(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä na uznesenie z 9. júla 2015(1) a zo 17. decembra 2015(2),

–  so zreteľom na spoločnú tlačovú správu Africkej únie, Organizácie Spojených národov, Európskej únie a Medzinárodnej organizácie frankofónie zo 16. februára 2016 o potrebe inkluzívneho politického dialógu v KDR a na ich záväzok podporovať konžské subjekty smerom ku konsolidácii demokracie v krajine,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 19. novembra 2015 v nadväznosti na začatie národného dialógu v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 9. novembra 2015 o situácii týkajúcej sa KDR,

–  o zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 21. októbra 2015 o situácii v oblasti ľudských práv v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z 12. októbra 2015 o odstúpení predsedu volebnej komisie v KDR,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o KDR, najmä rezolúciu 2198 (2015) o obnove sankčného režimu voči KDR a mandátu skupiny expertov a rezolúciu 2211 (2013), ktorou sa obnovil mandát stabilizačnej misie v KDR (MONUSCO),

–  so zreteľom na spoločné tlačové vyhlásenie tímu medzinárodných vyslancov a zástupcov pre oblasť Veľkých jazier z 2. septembra 2015 o voľbách v KDR,

–  so zreteľom na výročnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 27. júla 2015 o situácii v oblasti ľudských práv a aktivitách Spoločnej kancelárie OSN pre ľudské práva v KDR (UNJHRO),

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 25. januára 2015 po prijatí nového zákona o voľbách v KDR,

–  so zreteľom na správu skupiny expertov OSN pre KDR z 12. januára 2015,

–  so zreteľom na deklarácie z Nairobi z decembra 2013,

–  so zreteľom na rámcovú dohodu o mieri, bezpečnosti a spolupráci pre DKR a príslušný región, ktorá bola podpísaná v Addis Abebe vo februári 2013,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na konžskú ústavu z 18. februára 2006,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nasledujúce prezidentské a parlamentné voľby, ktoré sa majú konať v novembri 2016, by mohli predstavovať ďalšiu príležitosť na demokratické odovzdanie moci;

B.  keďže mandát prezidenta KDR je ústavne obmedzený na dve funkčné obdobia;

C.  keďže prezident Joseph Kabila, ktorý je pri moci od roku 2001, bol oponentmi obvinený, že využíva administratívne a technické prostriedky, aby sa pokúsil oddialiť termín volieb a zostať pri moci aj po skončení mandátu, a keďže zatiaľ verejne nevyhlásil, že na konci svojho funkčného obdobia odstúpi; keďže toto viedlo k rastúcemu politickému napätiu, nepokojom a násiliu v krajine;

D.  keďže v súvislosti s nezávislosťou a nestrannosťou nezávislej národnej volebnej komisie boli vyjadrené pochybnosti;

E.  keďže od januára 2015 konžskí bezpečnostní a spravodajskí úradníci ostro zasahujú proti pokojným aktivistom, politickým lídrom a ďalším, ktorí sa postavili proti pokusom umožniť prezidentovi Kabilovi zmeniť ústavu tak, aby zostal pri moci aj po uplynutí jeho druhého funkčného obdobia stanoveného ústavou; keďže skupiny pre ľudské práva neustále informujú o zhoršovaní situácie v oblasti ľudských práv a slobody prejavu a zhromažďovania v KDR, ako aj o používaní neprimeranej sily proti pokojným demonštrantom a náraste počtu politicky motivovaných súdnych procesov; keďže misia MONUSCO zaznamenala počas uplynulého roka viac než 260 prípadov porušenia ľudských práv v súvislosti s voľbami, najmä voči politickým oponentom, občianskej spoločnosti a novinárom; keďže UNJHRO v KDR uviedla, že od začiatku roku 2016 bolo zdokumentovaných viac ako 400 prípadov porušovania ľudských práv vrátane 52 prípadov zatknutia;

F.  keďže prezident Kabila v júni 2015 oznámil začatie národného dialógu; keďže formálne prípravy na takýto dialóg zatiaľ nezačali vzhľadom na to, že dve hlavné opozičné skupiny sa rozhodli nezúčastniť, pretože to považujú za zdržiavaciu taktiku;

G.  keďže v septembri 2015 došlo k vylúčeniu siedmich vedúcich politických osobností z vládnucej koalície KDR za podpísanie listu, v ktorom je prezident Kabila vyzvaný, aby dodržal ústavu a nezotrval pri moci po skončení funkčného obdobia; keďže v tom istom mesiaci došlo v Kinshase k násilným zrážkam, počas ktorých sa zhromaždenie protestujúce proti akejkoľvek snahe o neústavné tretie funkčné obdobie stalo terčom násilného útoku;

H.  keďže medzi svojvoľne zadržanými osobami sú Fred Bauma a Yves Makwambala, aktivisti v oblasti ľudských práv z hnutia Filimbi (oznamovatelia), ktorí boli zatknutí za účasť na seminári zameranému na povzbudzovanie konžskej mládeže k tomu, aby pokojným a zodpovedným spôsobom vykonávala svoje občianske povinnosti, ktorí boli uväznení na 11 mesiacov a ktorých prepustenie už požadoval Európsky parlament vo svojom uznesení z 9. júla 2015;

I.  keďže lídri konžských hlavných opozičných strán, mimovládnych organizácií a prodemokratických hnutí mládeže vyzvali konžských občanov, aby 16. februára 2016 na deň „Ville Morte“ (Deň mŕtveho mesta) neodchádzali zo svojich domovov do škôl ani do zamestnania, a tým si pripomenuli obete prodemokratického pochodu zo 16. februára 1992, a aby vyjadrili nesúhlas s odkladmi pri organizovaní prezidentských volieb a s údajným nedodržiavaním ústavy zo strany vlády;

J.  keďže osem aktivistov z radov mládeže a najmenej 30 politických prívržencov opozície bolo presne alebo približne 16. februára 2016 zadržaných v súvislosti s týmto národným štrajkom, zatiaľ čo iní aktivisti dostali výhražné textové správy z neznámych telefónnych čísel a minister práce Willy Makiashi zakázal verejným zamestnancom účasť na tomto štrajku; keďže šesť členov hnutia LUCHA bolo odsúdených na šesť mesiacov odňatia slobody; keďže predajne obchodníkov a úradníci, ktorí si pripomenuli „Deň mŕtveho mesta“, boli zapečatené alebo podrobené disciplinárnym sankciám;

K.  keďže Africká únia, OSN, EÚ a Medzinárodná organizácia frankofónie spoločne zdôraznili dôležitosť dialógu a hľadania dohody medzi politickými aktérmi, ktoré by rešpektovali zásady demokracie a právneho štátu, a naliehavo vyzvali všetkých konžských politických aktérov, aby rozšírili úplnú spoluprácu na mediátorov určených medzinárodným spoločenstvom;

L.  keďže situáciu zhoršuje pretrvávanie a ustálenie beztrestnosti v KDR; keďže bezpečnostná situácia v KDR sa stále zhoršuje, a to najmä vo východnej časti krajiny, v dôsledku násilia spôsobeného viac ako tridsiatimi zahraničnými a domácimi ozbrojenými skupinami, pričom stále prichádzajú správy o porušovaní ľudských práv a medzinárodného práva vrátane cielených útokov proti civilnému obyvateľstvu, rozšíreného sexuálneho a rodového násilia, systematického náboru a zneužívania detí ozbrojenými skupinami a mimosúdnych popráv;

M.  keďže v poslednom čase došlo k zhoršeniu v oblasti slobody médií v KDR; keďže vládni predstavitelia blokujú slobodu prejavu tým, že zatvorili médiá (konkrétne tie, ktoré vysielali správy o protestoch), služby textových správ a internet; keďže vo februári 2016 vláda zavrela dve súkromné televízne stanice v Lubumbashi; keďže v poslednej výročnej správe organizácie Journalists in Danger, partnerskej organizácie Reportérov bez hraníc, z novembra 2015 je uvedených 72 prípadov napadnutia novinárov a médií v KDR a uvádza sa, že 60 % prípadov porušovania slobody tlače páchajú príslušníci vojenských alebo bezpečnostných služieb, národnej spravodajskej agentúry (ANR) alebo polície; keďže vysielanie Radio France International bolo prerušené zároveň s protestom počas Dňa mŕtveho mesta;

N.  keďže medzi priority národného indikatívneho programu pre KDR na obdobie 2014 – 2020, ktorý je financovaný sumou vo výške 620 miliónov EUR z 11. Európskeho rozvojového fondu, patrí posilnenie dobrej správy a právneho štátu vrátane reforiem súdnictva, polície a armády;

1.  vyzýva orgány KDR, aby sa výslovne zaviazali k dodržiavaniu ústavy, zabezpečili včasné konanie volieb do konca roka 2016 v plnom súlade s Africkou chartou o demokracii, voľbách a správe vecí verejných a zaručili priaznivé prostredie pre transparentné, vierohodné a inkluzívne voľby; zdôrazňuje, že úspešné konanie volieb bude mať zásadný význam pre dlhodobú stabilitu a rozvoj krajiny;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou a situáciou v oblasti ľudských práv v KDR, a to najmä pokiaľ ide o priebežné správy o rastúcom politickom násilí a vážnych obmedzeniach a vyhrážkach, ktorým čelia obrancovia ľudských práv, politickí oponenti a novinári pred nadchádzajúcim volebným cyklom; trvá na zodpovednosti vlády pri predchádzaní akémukoľvek prehĺbeniu súčasnej politickej krízy či eskalácii násilia a rešpektovaní, ochrane a podpore občianskych a politických práv občanov;

3.  dôrazne odsudzuje akékoľvek použitie sily proti pokojným, neozbrojeným demonštrantom; pripomína, že sloboda prejavu, združovania a zhromažďovania je základom dynamického politického a demokratického života; dôrazne odsudzuje rastúce obmedzenia demokratického priestoru a cielenú represiu členov opozície, občianskej spoločnosti a médií; žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov vrátane Yvesa Makwambalu, Freda Baumu a ďalších aktivistov a priaznivcov hnutí Filimbi a LUCHA a obrancu ľudských práv Christophera Ngoyiho;

4.  považuje boj proti beztrestnosti za nevyhnutný predpoklad znovunastolenia mieru v KDR; žiada, aby vláda KDR spoločne s medzinárodnými partnermi začala úplné, podrobné a transparentné vyšetrovanie prípadov porušovania ľudských práv, ku ktorým došlo počas protestov súvisiacich s voľbami, s cieľom identifikovať akékoľvek nezákonné činnosti či odňatie prístupu k právam alebo slobodám; naliehavo vyzýva, aby sa prijali opatrenia na zabezpečenie toho, aby páchatelia porušovania ľudských práv, vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a sexuálneho násilia na ženách a verbovania detských vojakov boli nahlásení, identifikovaní, stíhaní a potrestaní v súlade s vnútroštátnym a medzinárodným trestným právom;

5.  vyzýva PK/VP a členské štáty, aby plne využili všetky nástroje politiky vrátane odporúčaní vydaných v záverečnej správe volebnej pozorovateľskej misie EÚ z roku 2011 a správe o následnej misii z roku 2014 a vyvíjali politický tlak na najvyššej úrovni, aby sa predišlo šíreniu volebného násilia v KDR a zabránilo akejkoľvek ďalšej destabilizácii v oblasti Veľkých jazier;

6.  berie na vedomie ochotu EÚ a medzinárodného spoločenstva podporiť konžský volebný proces za predpokladu, že bude uverejnený platný volebný kalendár a budú dodržané ústavné ustanovenia; domnieva sa, že táto podpora by sa mala sústrediť na registráciu voličov, školenia a zaistenie bezpečnosti volieb; trvá na tom, že povaha a výška pomoci EÚ určenej pre volebný proces v KDR musí závisieť od pokroku pri vykonávaní odporúčaní volebných pozorovateľských misií v rokoch 2011 a 2014, najmä pokiaľ ide o záruky nezávislosti Nezávislej národnej volebnej komisie (CENI), revíziu zoznamu voličov, splnenie rozpočtových požiadaviek a dodržiavanie ústavného časového rámca;

7.  vyzýva konžské orgány, aby pri najbližšej možnej príležitosti ratifikovali Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných;

8.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu Africkej únie (AÚ) pri predchádzaní politickej kríze v strednej Afrike a vyzýva členské štáty AÚ, najmä Južnú Afriku, aby sa zapojili v prospech dodržiavania ústavy KDR; naliehavo vyzýva EÚ, aby na dosiahnutie tohto cieľa využila všetky svoje diplomatické a ekonomické nástroje vrátane nadchádzajúceho podpísania dohody o hospodárskom partnerstve;

9.  pripomína, že plná účasť opozície, nezávislej občianskej spoločnosti a volebných expertov v CENI je dôležitým faktorom na zabezpečenie legitímnosti volebného procesu; pripomína, že CENI by mala byť nestrannou inštitúciou; zdôrazňuje, že orgány by mali komisii CENI sprístupniť potrebné finančné prostriedky, ktoré umožnia komplexný a transparentný proces;

10.  vyzýva PK/VP, aby posilnila dialóg s orgánmi KDR v rámci článku 8 Dohody z Cotonou s cieľom získať definitívne objasnenie volebného procesu; pripomína záväzok, ktorý KDR prijala v rámci Dohody z Cotonou, rešpektovať demokraciu, zásady právneho štátu a ľudských práv, ku ktorým patrí sloboda prejavu a médií, dobrá správa a transparentnosť v politických funkciách; naliehavo vyzýva vládu KDR, aby dodržiavala tieto ustanovenia v súlade s článkami 11b, 96 a 97 Dohody z Cotonou, a ak tak neurobí, žiada Európsku komisiu, aby začala príslušný postup v súlade s článkami 8, 9 a 96 Dohody z Cotonou;

11.  vyzýva EÚ, aby zvážila uvalenie cielených sankcií na osoby zodpovedné za násilné represie v KDR vrátane zákazov cestovania a zmrazenia aktív s cieľom pomôcť pri predchádzaní ďalšiemu násiliu;

12.  naliehavo vyzýva delegáciu EÚ, aby monitorovala vývoj a využívala všetky vhodné nástroje a prostriedky vrátane európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva na podporu obhajcov ľudských práv a prodemokratických hnutí;

13.  vyzýva na obnovenie úradu spravodajcu OSN pre ľudské práva v KDR;

14.  pripomína, že mier a bezpečnosť sú predpokladom úspešných volieb; v tejto súvislosti berie na vedomie obnovenie mandátu misie MONUSCO a vyzýva na posilnenie jej právomocí v oblasti civilnej ochrany vo volebnom kontexte;

15.  opakuje svoje hlboké znepokojenie nad alarmujúcou humanitárnou situáciou v KDR spôsobenou najmä násilnými ozbrojenými konfliktami vo východných provinciách krajiny; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby pokračovali v pomoci obyvateľom KDR s cieľom zlepšiť životné podmienky najzraniteľnejších obyvateľov a vyrovnať sa s následkami vysídľovania, nedostatku potravín, epidémií a prírodných katastrof;

16.  odsudzuje pokračujúce akty sexuálneho násilia vo východnom Kongu; konštatuje, že konžské orgány usporiadali 20 procesov počas posledných mesiacov, ktoré sa týkali sexuálneho násilia vo východnom Kongu, pričom odsúdili 19 armádnych dôstojníkov, a že je potrebné urobiť oveľa viac; rozhodne vyzýva konžské orgány, aby pokračovali v boji proti beztrestnosti skúmaním prípadov sexuálneho násilia a stíhaním páchateľov;

17.  víta rozhodnutie konžských orgánov o preskúmaní prípadov adopcie, ktoré boli blokované od 25. septembra 2013; berie na vedomie prácu konžského medzirezortného výboru o sporadickom vydávaní povolení na odchod pre adoptované deti; vyzýva medzirezortný výbor, aby riadne, súdržne a v pokojnej atmosfére pokračoval vo svojej činnosti; vyzýva delegáciu EÚ a členské štáty, aby pozorne sledovali situáciu;

18.  vyzýva Africkú úniu a EÚ, aby zabezpečili trvalý politický dialóg medzi krajinami regiónu Veľkých jazier, aby sa zabránilo akejkoľvek ďalšej destabilizácii;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu KDR, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0278.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2015)0475.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia