Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0218(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0013/2016

Внесени текстове :

A8-0013/2016

Разисквания :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Обяснение на вота
PV 10/03/2016 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Приети текстове
PDF 470kWORD 66k
Четвъртък, 10 март 2016 г. - Страсбург
Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис ***I
P8_TA(2016)0086A8-0013/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 март 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис (COM(2015)0460 – C8–0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2015)0460),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8–0273/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид поетия с писмо от 9 март 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8–0013/2016),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(1);

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Тази позиция съответства на измененията, приети на 25 февруари 2016 г. (Приети текстове, P8_TA(2016)0056).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 март 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/ … на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис
P8_TC1-COD(2015)0218

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/580.)

Правна информация - Политика за поверителност