Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0218(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0013/2016

Indgivne tekster :

A8-0013/2016

Forhandlinger :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Afstemninger :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Stemmeforklaringer
PV 10/03/2016 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Vedtagne tekster
PDF 246kWORD 62k
Torsdag den 10. marts 2016 - Strasbourg
Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Tunesien ***I
P8_TA(2016)0086A8-0013/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. marts 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien (COM(2015)0460 – C8–0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0460),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0273/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 9. marts 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0013/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(1);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Denne holdning svarer til ændringerne vedtaget den 25. februar 2016 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0056).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. marts 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om indførelse af hastende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien
P8_TC1-COD(2015)0218

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/580.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik