Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0218(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0013/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0013/2016

Keskustelut :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Äänestykset :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Äänestysselitykset
PV 10/03/2016 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Hyväksytyt tekstit
PDF 233kWORD 64k
Torstai 10. maaliskuuta 2016 - Strasbourg
Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I
P8_TA(2016)0086A8-0013/2016
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. maaliskuuta 2016 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta Tunisian tasavallan osalta (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0460),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0273/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 9. maaliskuuta 2016 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A8-0013/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(1);

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)Tämä kanta on sellainen kuin se on vahvistettu 25. helmikuuta 2016 hyväksytyissä tarkistuksissa (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0056).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/... antamiseksi kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta Tunisian tasavallan osalta
P8_TC1-COD(2015)0218

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2016/580.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö