Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0218(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0013/2016

Pateikti tekstai :

A8-0013/2016

Debatai :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Balsavimas :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 10/03/2016 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Priimti tekstai
PDF 319kWORD 65k
Ketvirtadienis, 2016 m. kovo 10 d. - Strasbūras
Skubių autonominių prekybos priemonių taikymas Tuniso Respublikai ***I
P8_TA(2016)0086A8-0013/2016
Rezoliucija
 Tekstas

2016 m. kovo 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skubių autonominių prekybos priemonių taikymo Tuniso Respublikai (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0460),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8–0273/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 9 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A8–0013/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(1);

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Ši pozicija atitinka 2016 m. vasario 25 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P8_TA(2016)0056).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. kovo 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl skubių autonominių prekybos priemonių taikymo Tuniso Respublikai
P8_TC1-COD(2015)0218

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2016/580.)

Teisinė informacija - Privatumo politika