Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0218(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0013/2016

Ingivna texter :

A8-0013/2016

Debatter :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Röstförklaringar
PV 10/03/2016 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

Antagna texter
PDF 242kWORD 63k
Torsdagen den 10 mars 2016 - Strasbourg
Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien ***I
P8_TA(2016)0086A8-0013/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 mars 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0460),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0273/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 9 mars 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0013/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(1).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Denna ståndpunkt motsvarade ändringar som antogs den 25 februari 2016 (Antagna texter, P8_TA(2016)0056).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 mars 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien
P8_TC1-COD(2015)0218

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/580.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy