Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2568(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0318/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2016 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0090

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 439kWORD 121k
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο
Η κατάσταση στην Ερυθραία
P8_TA(2016)0090RC-B8-0318/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην Ερυθραία (2016/2568(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ερυθραία, και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 7ης Φεβρουαρίου 2002(1), της 18ης Νοεμβρίου 2004(2) και της 15ης Σεπτεμβρίου 2011(3) σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης του Dawit Isaak,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 751 (1992), 1882 (2009), 1907 (2009), 2023 (2011) και 2244 (2015), οι οποίες παρέτειναν το εμπάργκο όπλων για την Ερυθραία έως τις 15 Νοεμβρίου 2016, και την έκθεση της 19ης Οκτωβρίου 2015 της ομάδας παρακολούθησης για τη Σομαλία και την Ερυθραία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που υπέβαλε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 19 Ιουνίου 2015 η Ειδική Εισηγήτρια, Sheila B. Keetharuth, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ (Συμφωνία του Κοτονού), όπως αναθεωρήθηκε το 2005 και το 2010, την οποία έχει υπογράψει και η Ερυθραία,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/127/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 1ης Μαρτίου 2010, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Ερυθραίας(4), που τροποποιήθηκε με την απόφαση 2010/414/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 2010(5) και τροποποιήθηκε περαιτέρω με την απόφαση 2012/632/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2012(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Α της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον δημοκρατικό έλεγχο, της 11ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), σχετικά με τους πολιτικούς κρατούμενους στην Ερυθραία της 18ης Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΥΕΔ σχετικά με την Εταιρική Σχέση Ερυθραίας- Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της μονάδας του ΟΗΕ «ΗΕ Γυναίκες» σχετικά με την κυβέρνηση του Κράτους της Ερυθραίας του Ιουνίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα για την Ερυθραία στα πλαίσια του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης της 3ης Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση προς τα μέσα ενημέρωσης της Επιτροπής έρευνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθραία του ΟΗΕ στις 8 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της 23ης Νοεμβρίου 2011 και της 25ης Ιουνίου 2013 των συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση στην ολομέλειά του στις 27 Μαΐου 2015 σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς την Ερυθραία, υπό το πρίσμα τεκμηριωμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ερυθραίας, που εγκρίθηκε το 1997, το οποίο κατοχυρώνει τις ατομικές ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής ελευθερίας,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αριθ. 29 περί της αναγκαστικής εργασίας, αριθ. 105 περί της κατάργησης της αναγκαστικής εργασίας και αριθ. 87 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών του 1981,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει υποστηρίξει την Ερυθραία από την εποχή που απέκτησε την ανεξαρτησία της από την Αιθιοπία, το 1993· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική υπόσχεση για δημοκρατία και κράτος δικαίου μετά την ανεξαρτησία της χώρας δεν έχει τηρηθεί από την κυβέρνηση της Ερυθραίας υπό το πρόσχημα της εθνικής άμυνας και της στρατιωτικής θητείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι προεδρικές εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για το 1997 δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνταγμα που κυρώθηκε την ίδια χρονιά δεν εφαρμόστηκε ποτέ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφερειακές εκλογές του 2009 δεν έχουν ακόμη διενεργηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και πριν διαλυθεί η Εθνοσυνέλευση, το 2002, οι νόμοι εγκρίνονταν με κυβερνητικό διάταγμα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία της Ερυθραίας από την Αιθιοπία το 1993 δημιούργησε προσδοκίες στη διεθνή κοινότητα και στο λαό της Ερυθραίας ότι αυτό θα βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας χώρας που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα είναι απαλλαγμένη από την καταστολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν έχει συμβεί, αλλά αντίθετα παρατηρήθηκε αύξηση της καταστολής και ακόμη περισσότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ ανέφερε ότι η Ερυθραία έχει από τις χειρότερες επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλον τον κόσμο, με συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να λαμβάνουν χώρα καθημερινά και να μην έχει σημειωθεί καμία βελτίωση κατά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί νέοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα για να γλυτώσουν από την καταπιεστική κυβέρνηση και την υποχρεωτική στρατολόγηση, η οποία συχνά αρχίζει σε πολύ νεαρή ηλικία, ότι οι διατάξεις που προβλέπουν 18μηνη περίοδο στρατιωτικής θητείας συχνά καταστρατηγούνται, με τους περισσότερους Ερυθραίους να υπηρετούν επ’ αόριστον, και ότι μια τέτοια παρατεταμένη στρατιωτική θητεία παρεμποδίζει την πραγμάτωση του αναπτυξιακού δυναμικού της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε αύξηση του μισθού των στρατευμένων είναι άνευ νοήματος καθώς η πρόσφατη υποτίμηση του νάφκα και οι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές έχουν οδηγήσει σε τρέχουσες ελλείψεις στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους στρατευμένους χρησιμοποιούνται για καταναγκαστική εργασία και τους ανατίθενται μη στρατιωτικά καθήκοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία όσων υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους παραμένουν σε κατάσταση δουλείας, κατά την οποία οποιαδήποτε εργασία, αίτηση πρόσληψης ή δυνατότητα οικογενειακής ζωής είναι ελεγχόμενες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία θρησκευτικής λατρείας, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η ελευθερία έκφρασης δεν είναι εγγυημένες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθραία διαπίστωσε ότι οι παραβιάσεις στους τομείς των εξωδικαστικών εκτελέσεων, των βασανιστηρίων (συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών βασανιστηρίων και της σεξουαλικής δουλείας), η στρατιωτική θητεία ως μορφή δουλείας, η καταναγκαστική εργασία και η πολιτική «πυροβολούμε για να σκοτώσουμε» («shoot-to-kill») στα σύνορα ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τονίζει ότι δεν υφίσταται ελευθερία της θρησκείας στην Ερυθραία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση διώκει τους πολίτες που ασπάζονται άλλες θρησκείες πλην των τεσσάρων που αναγνωρίζει· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και στην περίπτωση των αναγνωρισμένων θρησκειών η κυβέρνηση παρεμβαίνει στην άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων των πολιτών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομοφυλοφιλικές δραστηριότητες είναι παράνομες στην Ερυθραία, και η κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει νομοθεσία κατά των διακρίσεων για την προστασία των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλοφίλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔΜ)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις και η βία κατά των γυναικών επικρατούν σε όλους τους τομείς της κοινωνίας της Ερυθραίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες διατρέχουν εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο σεξουαλικής βίας όχι μόνο στον στρατό και στα στρατόπεδα εκπαίδευσης, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα, όπου οι πράξεις βίας κατά των γυναικών διαπράττονται σε περιβάλλον ατιμωρησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 89 % των κοριτσιών στην Ερυθραία έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο 2007, η κυβέρνηση εξέδωσε διακήρυξη με την οποία κατέστησε τον FGM έγκλημα, απαγόρευσε την πρακτική και χρηματοδότησε κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους εκπαιδευτικά προγράμματα για την αποτροπή του· ότι οι γυναίκες μπορεί να χάσουν το δικαίωμά τους σε κουπόνια σίτισης και την πρόσβαση στην έγγειο ιδιοκτησία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες της Ερυθραίας συλλαμβάνονται χωρίς αιτιολογία για διάφορους λόγους, όπως η διατύπωση ανεξάρτητης γνώμης, ή χωρίς καμία ρητή αιτιολογία, και μάλιστα για απροσδιόριστη χρονική περίοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι κρατούμενοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, κρατούνται υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που σε ορισμένες περιπτώσεις ισοδυναμούν με βασανιστήρια και άρνηση ιατρικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κρατούμενες συχνά φυλάσσονται από άνδρες φύλακες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος σεξουαλικής και σεξιστικής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον δείκτη της οργάνωσης Freedom House (έκθεση 2015), η Ερυθραία εξακολουθεί να κατατάσσεται ανάμεσα στα πιο καταπιεστικά περιβάλλοντα για τα μέσα ενημέρωσης και έλαβε τη χαμηλότερη δυνατή βαθμολογία, κατατασσόμενη ως «χειρότερη των χειρότερων», ενώ έχει ένα από τα χαμηλότερα παγκοσμίως ποσοστά πρόσβασης στο Διαδίκτυο - μόλις 1 %·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση που εκδόθηκε στις Βρυξέλλες στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 από την εκπρόσωπο της ΕΥΕΔ εξέφραζε την ανησυχία όσον αφορά την κράτηση μιας ομάδας 11 βουλευτών του Κοινοβουλίου και εξεχόντων μελών του Λαϊκού Μετώπου για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, από τις 18 Σεπτεμβρίου 2001, χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία, χωρίς δικαστική απόφαση ή χωρίς να έχουν τη δυνατότητα συνδρομής δικηγόρου, και την κράτηση, από τις 23 Σεπτεμβρίου 2001, 10 ανεξάρτητων δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένου του Dawit Isaak, Σουηδού πολίτη και του μόνου Ευρωπαίου κρατούμενου για λόγους συνείδησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πατριάρχης Abune Αντώνιος παραμένει χωρίς επικοινωνία με τον έξω κόσμο και σε κατ’ οίκον περιορισμό από τον Ιανουάριο 2006·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου, εφόσον τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι απαγορευμένα στην Ερυθραία, ενώ ο παγκόσμιος δείκτης ελευθερίας του τύπου της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα» κατατάσσει την Ερυθραία, επί οκτώ συναπτά έτη, τελευταία από τις 170-180 αξιολογούμενες χώρες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία κατατάσσεται 186η μεταξύ 188 χωρών στον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης για το 2015, σύμφωνα με την έκθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη του 2015·του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία, τρεις είναι οι βασικοί τομείς που προκαλούν ανησυχία, ήτοι: η άσκηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε κατάλληλη στέγαση· η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων· και ο αυξανόμενος αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που αποτελούν τμήμα των πάνω από 5 000 ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα σε μηνιαία βάση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Ιουνίου 2015 εκατοντάδες Ερυθραίοι πρόσφυγες διαδήλωσαν μπροστά από τα κεντρικά γραφεία της Αφρικανικής Ένωσης, ζητώντας από την περιφερειακή οργάνωση να ασκήσει πίεση για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές κατηγόρησαν τον επί μακρόν πρόεδρο της Ερυθραίας Isaias Afewerki ως δικτάτορα και κάλεσαν μετ’ επιτάσεως την Αφρικανική Ένωση να αναλάβει δράση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νοέμβριο 2015 τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν για σοβαρή ξηρασία στο Κέρας της Αφρικής λόγω της εξέλιξης του φαινομένου El Niño· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ ανέφερε τον Δεκέμβριο 2015 ότι αυτή η ξηρασία είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή, και έχει μειώσει τις εσοδείες κατά 50 % έως 90 %· λαμβάνοντας υπόψη, ως εκ τούτου, ότι η Ερυθραία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που θα αντιμετωπίσουν τη σημαντική πρόκληση να μεριμνήσουν για την επισιτιστική ασφάλεια του πληθυσμού τους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα της ξηρασίας, ο Πρόεδρος της Ερυθραίας έχει απορρίψει ως ανεδαφικούς τους φόβους για μια επισιτιστική κρίση, δηλώνοντας ότι «η χώρα δεν θα αντιμετωπίσει καμιά κρίση παρά τη μειωμένη γεωργική παραγωγή»·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σημαντικός χορηγός της Ερυθραίας σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια και την υποστήριξη,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ερυθραίας ανέστειλε μονομερώς τη βοήθεια το 2011 και δεν αναγνωρίζει δημοσίως τη συνεργασία και την εταιρική της σχέση με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία δεν διευκολύνει τη δυνατότητα βουλευτών του ΕΚ να επισκεφτούν την Ερυθραία ελεύθερα και χωρίς ελέγχους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια βιοποριστικών μέσων ενθαρρύνει γυναίκες και παιδιά να εγκαταλείπουν από τη χώρα· ότι κατά το 2015 οι κάτοικοι της Ερυθραίας που εγκατέλειψαν τη χώρα τους αποτελούσαν τον τέταρτο μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που διακινδυνεύουν τη ζωή τους με το επισφαλές ταξίδι προς την Ευρώπη (μετά τους Σύριους, τους Ιρακινούς και τους Αφγανούς), και ζουν ένα Γολγοθά στα χέρια των ανελέητων διακινητών ανθρώπων κατά το επικίνδυνο πέρασμα της Μεσογείου· λαμβάνοντας υπόψη, ως εκ τούτου, ότι η κατάσταση στην Ερυθραία επηρεάζει άμεσα την Ευρώπη, εφόσον εάν γίνονταν σεβαστά και εφαρμόζονταν στη χώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και αν οι πολίτες μπορούσαν να ζουν εκεί χωρίς φόβο, οι Ερυθραίοι θα ήταν σε θέση να επιστρέψουν στην πατρίδα τους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, περισσότεροι από 400 000 Ερυθραίοι, ή το 9 % του συνολικού πληθυσμού, έχουν εγκαταλείψει την χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία εκτιμά ότι περίπου 5 000 Ερυθραίοι εγκαταλείπουν τη χώρα κάθε μήνα, φαινόμενο που εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015, στο 69 % των υποθέσεων ασύλου από την Ερυθραία χορηγήθηκε το καθεστώς πρόσφυγα στην ΕΕ ενώ ένα επιπλέον ποσοστό 27 % των αιτούντων έλαβαν επικουρική προστασία, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα των διώξεων στην Ερυθραία·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων για καταβολή λύτρων στο Σινά, που περιλαμβάνει σοβαρά βασανιστήρια, αποτελεί την αιτία πολυάριθμων δολοφονιών και εξαφανίσεων απαχθέντων Ερυθραίων προσφύγων, ενώ οι επιζώντες, που υποφέρουν από σοβαρά ψυχικά τραύματα, δεν έχουν λάβει καμία φροντίδα και υποστήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι επικρατεί απόλυτη ατιμωρησία καθόσον οι υπεύθυνοι δεν έχουν προσαχθεί στη δικαιοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα θύματα εμπορίας που είναι ασυνόδευτα παιδιά, καθόσον χρήζουν ειδικής συνδρομής και στήριξης λόγω της ιδιαίτερα ευάλωτης κατάστασης στην οποία βρίσκονται·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Φεβρουαρίου 2016, το πρόγραμμα του τομέα της ασφάλειας (SSP) της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD) ξεκίνησε επίσημα, στην Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία), έκθεση μελέτης με τίτλο «Παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων στη διαδρομή Κέρας της Αφρικής - Κεντρική Μεσόγειος»·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ερυθραία υποστηρίζει τη διαδικασία του Χαρτούμ (μια πρωτοβουλία της ΕΕ και της Αφρικανικής Ένωσης που ξεκίνησε στις 28 Νοεμβρίου 2014 με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων), η οποία αφορά την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων του δικαστικού σώματος και της ευαισθητοποίησης·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στην Ερυθραία αρχικά τον Μάρτιο 2010 προκειμένου να εφαρμόσει την απόφαση 1907 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και ότι σε αυτές περιλαμβάνονται εμπάργκο όπλων, ταξιδιωτικοί περιορισμοί και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων που αφορούν πρόσωπα που συνιστούν απειλή για την ειρήνη και την εθνική συμφιλίωση·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ζωτικό συμφέρον να σταθεροποιηθεί η Ερυθραία, καθώς η σημερινή κατάσταση υποχρεώνει ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού να εγκαταλείπει την χώρα, και χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους λόγω εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς επεκτείνει τον ολοκληρωτικό έλεγχο του και στη διασπορά της Ερυθραίας, αποσπώντας κεφάλαια από τα μέλη της μέσω της επιβολής φόρου ύψους 2 % επί των εισοδημάτων των εκπατρισθέντων, κατασκοπεύοντάς τους και στοχοποιώντας μέλη της οικογένειας τους που παραμένουν στην Ερυθραία λόγω υποτιθέμενων αξιόποινων πράξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Ιανουαρίου 2016 ο υπουργός Εθνικής Ανάπτυξης της Ερυθραίας και ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ υπέγραψαν το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα (ΕΕΠ) στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στην Ασμάρα, ύψους 200 εκατομμυρίων EUR για τα επόμενα πέντε έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες θα πρέπει να επικεντρώνονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Νοεμβρίου 2015 η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να λάβουν υπόψη τα πορίσματα που αποστάληκαν στην Επιτροπή του ΕΤΑ σχετικά με το σχέδιο εθνικού ενδεικτικού προγράμματος για την Ερυθραία και που αφορούσαν το εύρος και τη σοβαρότητα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί από το καθεστώς της Ερυθραίας, την έλλειψη αξιοπιστίας του εν λόγω καθεστώτος ως εταίρου αναπτυξιακής συνεργασίας, τη διάχυτη διαφθορά και τη σχεδόν πλήρη απουσία διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της χώρας, καθώς και το κίνδυνο κατάχρησης κονδυλίων του ΕΤΑ για τη διαχείριση της μετανάστευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ανάπτυξης κάλεσε την Επιτροπή του ΕΤΑ να μην εγκρίνει το ΕΕΠ εν αναμονή περαιτέρω συνομιλιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση του Κοινοβουλίου αγνοήθηκε·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το PFDJ ελέγχει και παρακολουθεί τους πρόσφυγες και τις κοινότητες της διασποράς μέσω των πρεσβειών, οι οποίες εμπλέκονται στην απόσπαση χρημάτων με την φορολόγηση της διασποράς και με τις «εθελοντικές» συνεισφορές ως αντάλλαγμα για υπηρεσίες όπως είναι η χορήγηση εγγράφων ταυτότητας, διαβατηρίων, πιστοποιητικών γέννησης και των βασικών έγγραφων από τα οποία μπορεί να εξαρτώνται οι πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές αρχές αποτελούν παραβίαση της Σύμβασης της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ηγέτες της οργάνωσης νεολαίας του PFDJ στις Κάτω Χώρες έχουν κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον Ολλανδών πανεπιστημιακών, μέσων ενημέρωσης και κυβερνητικών οργάνων της χώρας, με την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας στην Ασμάρα, προφανώς με στόχο τη φίμωση των επικριτών του καθεστώτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ερυθραία έχει επίσης δεχθεί απειλές·

1.  παρατηρεί με μεγάλη ανησυχία τη συνεχιζόμενη αξιοθρήνητη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παντελή απουσία κράτους δικαίου και ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην Ερυθραία·

2.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του ελλείμματος δικαιοσύνης, στη δημοκρατική διακυβέρνηση και στην αποκατάσταση του κράτους δικαίου, τερματίζοντας την αυταρχική εξουσία που ασκείται με τον φόβο των αυθαίρετων κρατήσεων σε απομόνωση, των βασανιστηρίων και άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ορισμένα από τα οποία ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

3.  καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να θέσει τέρμα στο σύστημα επ’ αόριστον στρατιωτικής θητείας με την αποστράτευση των κληρωτών που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δεκαοκτάμηνη θητεία τους και την ουσιαστική εξάλειψη της πρακτικής να επιβάλλεται καταναγκαστική εργασία στους κληρωτούς μετά την παρέλευση της εν λόγω περιόδου, να προβλέψει τη δυνατότητα αντίρρησης συνειδήσεως, καθώς και να καταργήσει την υποχρέωση όλων των μαθητών να διανύουν το τελευταίο έτος σχολικής φοίτησης σε στρατόπεδο εκπαίδευσης· καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να εξασφαλίσει ότι κανείς δεν αναλαμβάνει στρατιωτική εκπαίδευση πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας και ότι κανένα άλλος πολίτης της χώρας δεν στρατολογείται μετά την κανονική ηλικία στρατολόγησης· παρατηρεί ότι οι αρχές της Ερυθραίας ανακοίνωσαν τον Φεβρουάριο 2016 ότι η συμφωνία με την ΕΕ δεν θα οδηγήσει σε καμία μεταρρύθμιση της πολιτικής της Ερυθραίας σχετικά με τη στρατιωτική θητεία·

4.  πιστεύει ότι η Επιτροπή του ΕΤΑ θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης να μην εγκρίνει το ΕΕΠ και να μη συμμετάσχει σε περαιτέρω συζητήσεις· θεωρεί ότι η απόφαση να εγκριθεί το ΕΕΠ για την Ερυθραία, παρά την αντίθετη γνώμη του Κοινοβουλίου, αποδεικνύει την ύπαρξη δημοκρατικού ελλείμματος και υπονομεύει σοβαρά το ρόλο του Κοινοβουλίου ο οποίος συνίσταται στο να εξασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των αναπτυξιακών στόχων της ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να δοθεί στο Κοινοβούλιο εξουσία ελέγχου επί του ΕΤΑ μέσω διοργανικής συμφωνίας δεσμευτικού χαρακτήρα, βάσει του άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι τα συμπεράσματα της Επιτροπής Ανάπτυξης σχετικά με τα σχέδια εγγράφων προγραμματισμού θα πρέπει να αποστέλλονται αυτόματα από την Επιτροπή στις μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών μελών·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση τη διάθεση 200 εκατομμυρίων EUR κατά τα επόμενα πέντε έτη για το ΕΕΠ στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, προκειμένου να προωθηθεί η μείωση της φτώχειας και η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, να αντιμετωπιστούν οι βασικές οικονομικές και πολιτικές αιτίες της μετανάστευσης, και να χρηματοδοτηθούν έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της οικονομικής διακυβέρνησης· υπενθυμίζει ότι το ποσό αυτό είναι συμπληρωματικό σε άλλους τομείς συνεργασίας, όπως το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR)·

6.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η κυβέρνηση της Ερυθραίας δεν θα επωφεληθεί από την χορηγούμενη χρηματοδότηση αλλά ότι αυτή θα προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών των λαού της Ερυθραίας για ανάπτυξη, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, χρηστή διακυβέρνηση και ασφάλεια, καθώς και την ελευθερία του λόγου, του τύπου και του συνέρχεσθαι· προτρέπει την ΕΕ να διασφαλίσει την υπό όρους χορήγηση της πρόσφατα εγκριθείσας βοήθειας, και να διασφαλίσει επίσης ότι το ΕΕΠ υποστηρίζει την Ερυθραία κατά τη διεξαγωγή μιας σημαντικής αλλαγής στην ενεργειακή πολιτική της, προκειμένου η ενέργεια να καταστεί προσιτή για όλους, ιδίως στις αγροτικές περιοχές οι οποίες δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί· πιστεύει, επιπλέον, ότι η συνιστώσα του ΕΕΠ που αφορά τη διακυβέρνηση θα πρέπει να επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην υλοποίηση των συστάσεων της παγκόσμιας περιοδικής επισκόπησης των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

7.  υπενθυμίζει ότι ένας ασυνόδευτος ανήλικος είναι πρωτίστως ένα παιδί που πιθανόν να κινδυνεύει και ότι κύρια μέριμνα των κρατών μελών και της ΕΕ, όταν πρόκειται για ασυνόδευτους ανηλίκους, πρέπει να είναι η προστασία των παιδιών και όχι οι μεταναστευτικές πολιτικές, ούτως ώστε να τηρείται η βασική αρχή της προστασίας του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού· υπενθυμίζει ότι, χωρίς εξαίρεση, κάθε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών πρέπει να θεωρείται παιδί και, επομένως, ανήλικος· επισημαίνει ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, ιδίως τα κορίτσια, διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο σε σχέση με τους άλλους ανηλίκους να αντιμετωπίσουν προβλήματα και δυσκολίες·

8.  καλεί τη διεθνή κοινότητα και τους αναπτυξιακούς εταίρους της Ερυθραίας να παρέμβουν στην κατάσταση και να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση της Ερυθραίας ώστε να επιτρέψει την χορήγηση εξωτερικής βοήθειας για τη στήριξη ευάλωτων κοινοτήτων πριν επιδεινωθεί η κρίση· καλεί την ΕΕ να λάβει έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα για να βοηθήσει τον λαό της Ερυθραίας να ενισχύσει την ανθεκτικότητά του στο φαινόμενο El Niño, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια και η πρόσβαση σε ύδρευση και αποχέτευση·

9.  παραμένει πολύ προβληματισμένο σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Ερυθραίας να ελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων βουλευτές, δημοσιογράφους (συμπεριλαμβανομένου του Σουηδού πολίτη Dawit Isaak, για τον οποίο δεν υπάρχουν νέα από το 2005), πολιτικούς κρατούμενους και κρατούμενους συνείδησης·

10.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιδιώξει σαφείς εγγυήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης της Ερυθραίας ότι θα εφαρμόσει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και θα διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής των συστάσεων που διατυπώθηκαν κατά την 18η σύνοδο της ομάδας εργασίας για την Παγκόσμια Περιοδική Επισκόπηση (UPR), που αποδέχθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2014· ζητεί από την κυβέρνηση να επιτρέψει την πρόσβαση στη χώρα σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ και της Αφρικανικής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ, και να παράσχει στην Εξεταστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ερυθραία την δυνατότητα να ασκήσει πλήρως τα καθήκοντά της και να συνεργαστεί με αυτήν, ιδίως όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά·

11.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της θρησκείας είναι θεμελιώδες δικαίωμα και καταδικάζει έντονα κάθε πράξη βίας ή δυσμενή διάκριση λόγω θρησκεύματος·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση της χώρας για την καταπολέμηση του FGM· καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει γενικά την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, μεταξύ άλλων με τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την καταπολέμηση επιβλαβών πρακτικών, όπως είναι οι γάμοι παιδιών, οι πρόωροι και οι αναγκαστικοί γάμοι, και να θέσει τέρμα στην ατιμωρησία σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας· καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να σεβαστεί τα μονογονεϊκά νοικοκυριά με αρχηγό γυναίκα και να μεριμνήσει για τη στήριξη και προστασία τους·

13.  καταδικάζει την επιβολή από την Κυβέρνηση της Ερυθραίας του «φόρου της διασποράς», ο οποίος εισπράττεται με εκβιασμούς και λοιπά παράνομα μέσα από Ερυθραίους που βρίσκονται εκτός Ερυθραίας και χρησιμοποιείται, κατά παράβαση των αποφάσεων του ΟΗΕ, για την χρηματοδότηση ενόπλων ομάδων σε όμορες χώρες και επομένως για την αποσταθεροποίηση της περιοχής· καλεί την κυβέρνηση να θέσει τέλος σε πολιτικές «ενοχοποίησης λόγω σχέσης» που στοχοποιούν τα μέλη της οικογένειας όσων αποφεύγουν τη στρατιωτική θητεία, επιχειρούν να διαφύγουν από την Ερυθραία ή δεν καταβάλλουν το 2 % του φόρου εισοδήματος που επιβάλλεται από την κυβέρνηση στους εκπατρισθέντες Ερυθραίους·

14.  απαιτεί από την Ερυθραία να υπογράψει, να κυρώσει και να θέσει πάραυτα σε εφαρμογή τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, καθώς και να συμμορφωθεί απολύτως με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και από τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, που αμφότερα απαγορεύουν τα βασανιστήρια· παρατηρεί με ανησυχία ότι παράγοντες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, υφίστανται σοβαρούς περιορισμούς από τον κυβερνητικό έλεγχο· αναγνωρίζει ότι η έλλειψη οποιασδήποτε διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας εθνικού προϋπολογισμού, καθιστά αδύνατο τον δημοσιονομικό έλεγχο, και ότι η ανταλλαξιμότητα των οικονομικών πόρων λόγω του ελέγχου της κεντρικής τράπεζας από την κυβέρνηση ενδέχεται να ενθαρρύνει τις στρατιωτικές προμήθειες και έτσι να συνεισφέρει στην τρομοκρατία και την αποσταθεροποίηση της περιοχής·

15.  παροτρύνει όλες τις διεθνείς επιχειρήσεις που επενδύουν στην Ερυθραία, να ενεργούν με σεβασμό στην πλήρη τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μην προκαλούν ζημία·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τον ρόλο του PFDJ και των διάφορων τμημάτων του, μεταξύ άλλων και της οργάνωσης νεολαίας του, και να απαγορεύσουν κάθε μορφή σύνδεσης και δραστηριότητας που υποστηρίζει άμεσα πρακτικές ελέγχου και παρακολούθησης στην Ευρώπη, υπονομεύει τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου, και δημιουργεί συστήματα εκφοβισμού και εκβιαστικής απόσπασης χρημάτων· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για τον τερματισμό του «φόρου διασποράς» και τη διερεύνηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών που σχετίζονται με κάθε είδους «συνεισφορές» που συγκεντρώνονται από οργανώσεις του εξωτερικού με διασυνδέσεις με την κυβέρνηση της Ερυθραίας, και να προστατεύουν πλήρως τα δικαιώματα ασύλου όλων των Ερυθραίων προσφύγων στην Ευρώπη·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, το Συμβούλιο της Αφρικανικής Ένωσης, την Κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καθώς και στις αρχές της Ερυθραίας.

(1) ΕΕ C 284 E της 21.11.2002, σ. 359.
(2) ΕΕ C 201 E της 18.8.2005, σ. 123.
(3) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 146.
(4) ΕΕ L 51 της 2.3.2010, σ. 19.
(5) ΕΕ L 195 της 27.7.2010, σ. 74.
(6) ΕΕ L 282 της 16.10.2012, σ. 46.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου