Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0152(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0067/2016

Ingivna texter :

A8-0067/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/04/2016 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0095

Antagna texter
PDF 237kWORD 59k
Tisdagen den 12 april 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Partnerskapsavtal om fiske med Danmark och Grönland: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning ***
P8_TA(2016)0095A8-0067/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 april 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av det protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan (11634/2015 – C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11634/2015),

–  med beaktande av utkastet till protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan (11633/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0377/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och artikel 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A8-0067/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Grönland.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy