Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0015(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0072/2016

Ingivna texter :

A8-0072/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/04/2016 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0096

Antagna texter
PDF 236kWORD 60k
Tisdagen den 12 april 2016 - Strasbourg
Avtal mellan EU och Macao om vissa luftfartsaspekter ***
P8_TA(2016)0096A8-0072/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 april 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas speciella administrativa region Macaos regering om vissa luftfartsaspekter (05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05255/2014),

–  med beaktande av utkastet till avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas speciella administrativa region Macao om vissa luftfartsaspekter (08179/2012),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a och artikel 218.8 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0040/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8‑0072/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och till Folkrepubliken Kinas speciella administrativa region Macaos regering.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy