Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0296(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0063/2016

Внесени текстове :

A8-0063/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/04/2016 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0097

Приети текстове
PDF 461kWORD 66k
Вторник, 12 април 2016 г. - Страсбург
Минимална стандартна ставка на ДДС *
P8_TA(2016)0097A8-0063/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 април 2016 г. относно предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на действие на задължението за прилагане на минимална стандартна данъчна ставка (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2015)0646),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0009/2016),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0063/2016),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Изразява съжаление, че Комисията е публикувала своето предложение толкова късно, което означава, че прилагането на минимална стандартна ставка на ДДС ще бъде със задна дата;

3.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

5.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 97
От 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г. стандартната данъчна ставка не може да бъде по-малка от 15%.
От 1 януари 2016 г. до 31 декември 2018 г. стандартната данъчна ставка не може да бъде по-малка от 15%.
Правна информация - Политика за поверителност