Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0296(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0063/2016

Předložené texty :

A8-0063/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/04/2016 - 5.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0097

Přijaté texty
PDF 391kWORD 64k
Úterý, 12. dubna 2016 - Štrasburk
Minimální základní sazba daně z přidané hodnoty *
P8_TA(2016)0097A8-0063/2016

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2016 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2015)0646),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0009/2016),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0063/2016),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise zveřejnila svůj návrh tak pozdě, což znamená, že bude třeba uplatňovat minimální základní sazbu DPH retroaktivně;

3.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

4.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise,

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Článek 97
Od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017 nesmí být základní sazba nižší než 15%.
Od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2018 nesmí být základní sazba nižší než 15%.
Právní upozornění - Ochrana soukromí