Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0296(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0063/2016

Indgivne tekster :

A8-0063/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/04/2016 - 5.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0097

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 61k
Tirsdag den 12. april 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Minimumsnormalsatsen for moms *
P8_TA(2016)0097A8-0063/2016

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. april 2016 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden af forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2015)0646),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0009/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0063/2016),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  beklager, at Kommissionen har offentliggjort sit forslag så sent, at anvendelsen af normalsatsen for moms vil have tilbagevirkende kraft;

3.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 97
Fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017 må normalsatsen ikke være mindre end 15 %.
Fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2018 må normalsatsen ikke være mindre end 15 %.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik