Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0296(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0063/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0063/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/04/2016 - 5.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0097

Hyväksytyt tekstit
PDF 232kWORD 61k
Tiistai 12. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
Yleisen verokannan vähimmäistaso yhteisessä arvonlisäverojärjestelmässä *
P8_TA(2016)0097A8-0063/2016

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. huhtikuuta 2016 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2015)0646),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0009/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0063/2016),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pitää valitettavana, että komissio julkaisi ehdotuksensa niin myöhään, että arvonlisäveron vähimmäistasoa sovelletaan takautuvasti;

3.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

4.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

5.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2006/112/EY
97 artikla
Yleisen verokannan on oltava 1 päivästä tammikuuta 2016 31 päivään joulukuuta 2017 vähintään 15 prosenttia.
Yleisen verokannan on oltava 1 päivästä tammikuuta 2016 31 päivään joulukuuta 2018 vähintään 15 prosenttia.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö