Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0296(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0063/2016

Teksty złożone :

A8-0063/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/04/2016 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0097

Teksty przyjęte
PDF 390kWORD 63k
Wtorek, 12 kwietnia 2016 r. - Strasburg
Minimalna stawka podstawowa VAT *
P8_TA(2016)0097A8-0063/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2015)0646),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8–0009/2016),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8–0063/2016),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  ubolewa, że Komisja opublikowała swój wniosek tak późno, co oznacza, że minimalna stawka podstawowa VAT będzie obowiązywać z mocą wsteczną;

3.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

5.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 97
Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. stawka podstawowa nie może być niższa niż 15 %.
Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka podstawowa nie może być niższa niż 15%.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności