Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0296(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0063/2016

Texte depuse :

A8-0063/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/04/2016 - 5.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0097

Texte adoptate
PDF 243kWORD 65k
Marţi, 12 aprilie 2016 - Strasbourg
Cota standard minimă a TVA *
P8_TA(2016)0097A8-0063/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 aprilie 2016 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei standard minime (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2015)0646),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0009/2016),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0063/2016),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  regretă că Comisia a publicat atât de târziu propunerea sa, ceea ce presupune aplicarea retroactivă a cotei standard minime de TVA;

3.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

5.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2006/112/CE
Articolul 97
De la 1 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2017, cota standard nu poate fi mai mică de 15 %.
De la 1 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2018, cota standard nu poate fi mai mică de 15%.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate