Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0296(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0063/2016

Predkladané texty :

A8-0063/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/04/2016 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0097

Prijaté texty
PDF 327kWORD 62k
Utorok, 12. apríla 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Minimálna štandardná sadzba DPH *
P8_TA(2016)0097A8-0063/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. apríla 2016 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2015)0646),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0009/2016),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0063/2016),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia zverejnila svoj návrh tak neskoro, v dôsledku čoho bude mať uplatňovanie minimálnej štandardnej sadzby DPH retroaktívny účinok;

3.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 97
Od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017 nesmie byť štandardná sadzba nižšia ako 15 %.
Od 1. januára 2016 do 31. decembra 2018 nesmie byť štandardná sadzba nižšia ako 15 %.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia