Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 19 януари 2016 г. - Страсбург
 Искане за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски
 Искане за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски
 Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море ***I
 Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията
 Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС
 Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС
 Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа
 Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора
 Към Акт за единния цифров пазар
Текстове (702 kb)
Правна информация - Политика за поверителност