Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 19. jaanuar 2016 - Strasbourg
 Parlamendiliikme Czesław Adam Siekierski puutumatuse äravõtmise taotlus
 Parlamendiliikme Czesław Adam Siekierski puutumatuse äravõtmise taotlus
 Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava ***I
 ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne
 Kultuuridevahelise dialoogi, kultuurilise mitmekesisuse ja hariduse roll ELi põhiväärtuste edendamisel
 ELi finantsteenuste reguleerimise ülevaade ja probleemid
 Euroopa naisettevõtlust takistavad välised tegurid
 Oskuste arendamise poliitika noorte töötuse vastu võitlemiseks
 Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks
Tekstid (378 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika