Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 20 януари 2016 г. - Страсбург
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия *
 Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство ***I
 Лични предпазни средства ***I
 Газови уреди ***I
 Въжени линии ***I
 Възражение по делегиран акт относно специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за преработените храни на зърнена основа и детските храни
 Мирният процес в Колумбия
Текстове (68 kb)
Правна информация - Политика за поверителност