Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο
 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (ΑΚΟ) στη Λετονία *
 Τεκμήριο αθωότητας και δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας ***I
 Μέσα ατομικής προστασίας ***I
 Συσκευές αερίου ***I
 Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα ***I
 Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές
 Η ειρηνευτική διαδικασία για την Κολομβία
Κείμενα (71 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου