Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 20 januari 2016 - Strasbourg
 Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Lettland *
 Oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden ***I
 Personlig skyddsutrustning ***I
 Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen ***I
 Linbaneanläggningar ***I
 Invändning mot en delegerad akt om sammansättnings- och informationskrav för beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat
 Fredsprocessen i Colombia
Texter (44 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy